Parlamentul României

Legea nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor

Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (4), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1223 din 20 decembrie 2004.

În vigoare de la 23 decembrie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Soțul supraviețuitor al unei persoane care la data decesului avea calitatea de pensionar în sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat sau în fostul sistem al asigurărilor sociale pentru agricultori beneficiază, la cerere, în condițiile prezentei legi, de un ajutor lunar de 25% din nivelul pensiei soțului decedat. Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (4)

(2) Soțul supraviețuitor, în înțelesul prezentei legi, este pensionarul din sistemul public care nu s-a recăsătorit după decesul soțului, iar durata căsătoriei cu acesta a fost de cel puțin 15 ani. În cazul în care durata căsătoriei a fost mai mică de 15 ani, dar de cel puțin 10 ani, ajutorul lunar prevăzut la alin. (1) se diminuează proporțional. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(3) Ajutorul lunar prevăzut la alin. (1) se acordă soțului supraviețuitor care are îndeplinită vârsta standard de pensionare prevăzută în anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(4) În cazul beneficiarilor de drepturi de pensie stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, ajutorul lunar prevăzut la alin. (1) se acordă soțului supraviețuitor a cărui pensie, la data solicitării dreptului, se situează sub nivelul pensiei medii anuale prognozate pentru aceste categorii de pensionari. Puneri în aplicare (1)

(5) În cazul persoanelor cu drepturi de pensie stabilite în fostul sistem de asigurări sociale pentru agricultori, ajutorul lunar prevăzut la alin. (1) se acordă soțului supraviețuitor a cărui pensie, la data solicitării dreptului, se situează sub nivelul pensiei medii anuale prognozate pentru această categorie de pensionari. Puneri în aplicare (1)

(6) În situația soțului supraviețuitor cu drepturi de pensie stabilite atât în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, cât și în fostul sistem de asigurări sociale pentru agricultori, ajutorul lunar prevăzut la alin. (1) se acordă dacă, la data solicitării dreptului, suma pensiilor obținute din ambele sisteme se situează sub nivelul pensiei medii anuale prognozate, prevăzută la alin. (4).

Art. 2. - Jurisprudență

(1) Punctajul mediu anual aferent ajutorului lunar prevăzut la art. 1 reprezintă 25% din punctajul mediu anual corespunzător pensiei din sistemul public aflate în plată sau cuvenite soțului decedat la data decesului.

(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) persoanele care la data intrării în vigoare a prezentei legi au deja calitatea de soț supraviețuitor.

(3) Pentru persoanele prevăzute la alin. (2), ai căror soți decedați au avut pensii stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, punctajul mediu anual pe baza căruia se stabilește ajutorul lunar prevăzut la art. 1 reprezintă 25% din punctajul mediu anual aferent pensiei medii anuale, prognozată pentru acest sistem, în primul an de aplicare a legii.

(4) Pentru persoanele prevăzute la alin. (2), ai căror soți decedați au avut pensii stabilite în fostul sistem de asigurări sociale pentru agricultori, punctajul mediu anual pe baza căruia se stabilește ajutorul lunar prevăzut la art. 1 reprezintă 25% din punctajul mediu anual aferent pensiei medii anuale, prognozată pentru acest sistem, în primul an de aplicare a legii.

(5) În situația în care soțul decedat a beneficiat de pensii stabilite atât în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, cât și în fostul sistem de asigurări sociale pentru agricultori, soțul supraviețuitor beneficiază de un singur ajutor lunar, stabilit în funcție de pensia cea mai avantajoasă.

Art. 3. - Jurisprudență

În cazul în care durata căsătoriei a fost mai mică de 15 ani, dar de cel puțin 10 ani, punctajul mediu anual aferent ajutorului lunar pentru soțul supraviețuitor se diminuează cu 0,5% pentru fiecare lună, respectiv cu 6,0% pentru fiecare an de căsătorie în minus.

Art. 4. -

Cuantumul ajutorului lunar pentru soțul supraviețuitor se stabilește prin înmulțirea punctajului mediu anual, determinat conform prevederilor art. 2, cu valoarea unui punct de pensie, stabilită potrivit legii.

Art. 5. -

Cuantumurile pensiilor medii anuale prognozate, prevăzute la art. 1 și 2, se aprobă anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Art. 6. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(1) Ajutorul lunar prevăzut la art. 1 se stabilește prin decizie emisă de casa teritorială de pensii în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii.

(2) Ajutorul lunar prevăzut la art. 1 se acordă și se plătește de către casele teritoriale de pensii începând cu data de întâi a lunii următoare depunerii cererii. Jurisprudență

(3) Prevederile referitoare la stabilirea, plata pensiilor, răspunderea juridică și jurisdicția din domeniul pensiilor din sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale se aplică în mod corespunzător și ajutorului stabilit în condițiile prezentei legi. Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 7. - Modificări (1)

Ajutorul lunar prevăzut de prezenta lege se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei.

Art. 8. -

În aplicarea prevederilor prezentei legi Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei va elabora norme metodologice care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 9. - Modificări (1)

Prevederile prezentei legi intră în vigoare după finalizarea operațiunilor de recalculare a pensiilor din sistemul public, la o dată stabilită prin hotărâre a Guvernului.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
VALER DORNEANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 14 decembrie 2004.

Nr. 578.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...