Suspendarea executării actului | Lege 554/2004

Acesta este un fragment din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Procedura de soluționare a cererilor în contenciosul administrativ -
Suspendarea executării actului Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (17)

Art. 14. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (17), Respins recurs în interesul legii (1), Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (59), Doctrină (5)

(1) În cazuri bine justificate și pentru prevenirea unei pagube iminente, o dată cu sesizarea, în condițiile art. 7, a autorității publice care a emis actul, persoana vătămată poate să ceară instanței competente să dispună suspendarea executării actului administrativ până la pronunțarea instanței de fond. Respingeri de neconstituționalitate (21), Jurisprudență, Reviste (24), Doctrină (2)

(2) Instanța va rezolva cererea de suspendare, de urgență, cu citarea părților. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (4)

(3) Când în cauză este un interes public major, de natură a perturba grav funcționarea unui serviciu public administrativ de importanță națională, cererea de suspendare a actului administrativ normativ poate fi introdusă și de Ministerul Public, din oficiu sau la sesizare, prevederile alin. (2) aplicându-se în mod corespunzător. Jurisprudență, Reviste (2)

(4) Încheierea sau, după caz, sentința prin care se pronunță suspendarea este executorie de drept. Ea poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile de la pronunțare. Respingeri de neconstituționalitate (10), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 554/2004:
Excepția de nelegalitate
Actele nesupuse controlului și limitele controlului
Actele administrativ jurisdicționale
Procedura prealabilă
Obiectul acțiunii judiciare
Acțiunile împotriva ordonanțelor Guvernului
Instanța competentă
Termenul de introducere a acțiunii
Documentele necesare
Citarea părților, relații
Suspendarea executării actului
Solicitarea suspendării prin acțiunea principală
Introducerea în cauză a funcționarului
Judecarea cererilor
Soluțiile pe care le poate da instanța
Termenul de prescripție pentru despăgubiri
Recursul
Judecarea recursului în situații deosebite
Titlul executoriu
Obligația publicării
Obligația executării
Reviste:
Suspendarea actului administrativ. Condiții. Regim juridic
Obiectul cererii de suspendare reglementat de art. 14 din Legea nr. 554/2004 - contractul individual de muncă
Aplicabilitatea principiului res inter alios judicata aliis neque nocet neque prodest în cazul hotărârilor judecătorești prin care s-a dispus suspendarea executării unor acte administrative cu caracter normativ
Revista Curierul Fiscal nr. 1/2019
Drept procesual civil. Sesizare Curte Constituțională. Condiții/Civil processual right. Notification of the Constitutional Court. Conditions
13. Acțiune formulată de prefect. Suspendarea de drept a actului administrativ atacat
Suspendarea autorizației de construire/desființare a construcțiilor
Revista Curierul Fiscal nr. 2/2019
Suspendarea executării Hotărârii de Guvern nr. 735 din 21.07.2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislației privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale polițiștilor și ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor
Suspendarea efectelor unui preaviz de eliberare din funcție. Excepția lipsei calității procesuale a Gărzii Financiare - Secția județeană. Excepția inadmisibilității. Lipsa caracterului de act administrativ
Doctrină:
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 4
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Manipularea pieței de capital, ediția 1
;
se încarcă...