Soluțiile pe care le poate da instanța | Lege 554/2004

Acesta este un fragment din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Procedura de soluționare a cererilor în contenciosul administrativ -
Soluțiile pe care le poate da instanța Respingeri de neconstituționalitate (4)

Art. 18. - Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență, Reviste (27), Doctrină (5), Comentarii expert (4)

(1) Instanța, soluționând cererea la care se referă art. 8 alin. (1), poate, după caz, să anuleze, în tot sau în parte, actul administrativ, să oblige autoritatea publică să emită un act administrativ ori să elibereze un certificat, o adeverință sau orice alt înscris. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență, Reviste (19)

(2) Instanța este competentă să se pronunțe, în afara situațiilor prevăzute la art. 1 alin. (8), și asupra legalității actelor sau operațiunilor administrative care au stat la baza emiterii actului supus judecății. Modificări (1), Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (2), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (2)

(3) În cazul soluționării cererii, instanța va hotărî și asupra despăgubirilor pentru daunele materiale și morale cauzate, dacă reclamantul a solicitat acest lucru. Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (3)

(4) Atunci când obiectul acțiunii în contencios administrativ îl formează un contract administrativ, în funcție de starea de fapt, instanța poate: Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (5)

a) dispune anularea acestuia, în tot sau în parte; Jurisprudență, Reviste (2)

b) obliga autoritatea publică să încheie contractul la care reclamantul este îndrituit; Jurisprudență

c) impune uneia dintre părți îndeplinirea unei anumite obligații; Jurisprudență, Reviste (2)

d) suplini consimțământul unei părți, când interesul public o cere; Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

e) obliga la plata unor despăgubiri pentru daunele materiale și morale. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(5) Soluțiile prevăzute la alin. (1) și la alin. (4) lit. b) și c) pot fi stabilite sub sancțiunea unei penalități pentru fiecare zi de întârziere. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (4)

Acesta este un fragment din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Acțiune în anulare act administrativ - Mădălina Moceanu
Instanța de judecată nu se poate substitui autorității competente, în speță Consiliul Național de Combatere a discriminării, în sensul de constata în mod direct o stare de discriminare, în condițiile în care autoritatea pârâtă nu s-a pronunțat asupra acestui aspect.
Extras din Sentinta civila nr. 293/03.02.2016, Curtea de Apel Bucuresti, Secția a VIII-a Contencios administrativ și fiscal, www.portal.just.ro
[ Mai mult... ]

Competenta inst. de contenc. administrativ de a se pronunta asupra legalit. actelor si operat. adm. care stau la baza emiterii unui act adm. - Mădălina Moceanu
PUD-ul, in consideratia dispozitiilor art.48 din Legea nr.350/2001, care ii reglementeaza caracterul exclusiv de reglementare specifica cu rol de a asigura conditiile de amplasare a unui obiectiv, este, in acelasi timp, un act premergator emiterii autorizatiei de construire, cât timp necesitatea întocmirii si aprobarii lui este prevazuta de certificatul de urbanism nr.664/2007, in vederea autorizarii constructiei.
In conformitate cu art.18 din Legea nr.554/2004, care reglementeaza un contencios de plina jurisdictie, instanta este competenta sa se pronunte si asupra legalitatii actelor sau operatiunilor administrative care au stat la baza emiterii actului supus judecatii.
[ Mai mult... ]

Decizie emisă de Curtea de Conturi a României - Mădălina Moceanu
Decizie emisă de Curtea de Conturi a României. Admisibilitatea contestării procesului verbal de control concomitent cu contestarea deciziei și a încheierii prin care se stabilesc măsuri în sarcina conducătorului unității verificate. Legalitatea măsurilor dispuse de Curtea de Conturi pentru sumele acordate cu titlu de spor de dispozitiv în anul 2014 și în continuare.
Din interpretarea coroborată a art. 18 alin. 1 și 2 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ rezultă că instanța de contencios administrativ este competentă să anuleze o operațiune administrativă care a stat la baza emiterii unui act administrativ numai în situația în care această cerere este formulată concomitent cu solicitarea de anulare chiar a actului administrativ respectiv.
[ Mai mult... ]

Mijloacele prev. de art. 18 și art. 24 din Legea 554/2004 în cazul unei sentințe prin care s-a dispus suspend. execut. unei hot. de consiliu - Mădălina Moceanu
Penalitățile prevăzute de art. 18 și amenda prevăzută de art. 24 din Legea 554/2004 sunt concepute ca un mijloc de constrângere la adresa autorității publice pârâte și ca o garanție pentru persoana vătămată, însă aceste prevederi legale devin aplicabile doar în situația în care s-a dispus anularea, în tot sau în parte, a vreunui act administrativ, a fost obligată autoritatea publică să emită un act administrativ, să elibereze un alt înscris sau să efectueze o anumită operațiune administrativă ori s-a dispus cu privire la vreun contract administrativ, ceea ce nu este cazul unei sentințe prin care s-a dispus suspendarea executării unei hotărâri de consiliu local, pusă în executare cu întârziere.
Extras din Decizia civilă nr. 72508/25.11.2014, Curtea de Apel Craiova, www.portal.just.ro
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Prevederile art. 18 din aceeași lege vin să detalieze suplimentar obiectul acțiunii în contencios administrativ, precizând că instanța, soluționând cererea la care se referă art. 8 alin. (1), poate, după caz, să anuleze, în tot sau în parte, actul administrativ, să oblige autoritatea publică să emită un act administrativ, să elibereze un alt înscris sau să efectueze oanumită operațiune administrativă. Alin. (2) Instanța este competentă să se pronunțe, în afara situațiilor prevăzute la art. 1 alin. (6), și asupra legalității operațiunilor administrative care au stat la baza emiterii actului supus judecății. Alin. (3) În cazul soluționării cererii, instanța va hotărî și asupra despăgubirilor pentru daunele materiale și morale cauzate, dacă reclamantul asolicitat acest lucru. Alin. (4) Atunci când obiectul acțiunii în contencios administrativ îl formează un contract administrativ, în funcție de starea de fapt, instanța poate: a) dispune anularea acestuia, în tot sau în parte; b) obliga autoritatea publică să încheie contractul la care reclamantul este îndrituit; c) impune uneia dintre părți îndeplinirea unei anumite obligații; d) suplini consimțământul unei părți, când interesul public ocere; e) obliga la plata unor despăgubiri pentru daunele materiale și morale. [ Mai mult... ] 

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
    1. Limitele puterilor instanței de contencios administrativ 
    Potrivit art. 22 alin. (6) C. proc. civ.., judecătorul trebuie să se pronunțe asupra atot ceea ce s-a cerut, fără însă adepăși limitele învestirii, în afară de cazurile în care legea ar dispune altfel. 
    Pornind de la aceste dispoziții procedurale de principiu, instanța de contencios administrativ se poate pronunța numai asupra obiectului acțiunii cu care a fost învestită. [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    Potrivit art. 18 din Legea nr. 554/2004 pot fi identificate următoarele soluții ale instanței de fond, cu oprevedere expresă în cazul contractelor administrative: „(1) Instanța soluționând cererea, poate, după caz, să anuleze în tot sau în parte actul administrativ, să oblige autoritatea publică să emită un act administrativ, să elibereze un alt înscris sau să efectueze oanumită operațiune administrativă. (2) Instanța este competentă să se pronunțe, în afara situațiilor prevăzute la art. 1 alin. (6) și asupra legalității operațiunilor administrative care au stat la baza emiterii actului supus judecății. (3) În cazul soluționării cererii, instanța va hotărî și asupra despăgubirilor pentru daunele materiale și morale cauzate, dacă reclamantul asolicitat acest lucru. (4) Atunci când obiectul acțiunii în contencios administrativ îl formează un contract administrativ, în funcție de starea de fapt, instanța poate dispune anularea acestuia, în tot sau în parte; obliga autoritatea publică să încheie contractul la care reclamantul este îndrituit; impune uneia dintre părți îndeplinirea unei anumite obligații; suplini consimțământul unei părți, când interesul public ocere sau obliga la plata unor despăgubiri pentru daunele materiale și morale”. [ Mai mult... ] 

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 4
    1. Limitele puterilor instanței de contencios administrativ 
    Potrivit art. 22 alin. (6) C. proc. civ.., judecătorul trebuie să se pronunțe asupra a tot ceea ce s-a cerut, fără însă a depăși limitele învestirii, în afară de cazurile în care legea ar dispune altfel. 
    Pornind de la aceste dispoziții procedurale de principiu, instanța de contencios administrativ se poate pronunța numai asupra obiectului acțiunii cu care a fost învestită. De aceea, chiar în alin. (1), art. 18 din Legea nr. 554/2004 face trimitere la art. 8 alin. (1) din aceeași lege care delimitează sfera obiectului acțiunii în contenciosul administrativ. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Prevederile art. 18 din aceeași lege vin să detalieze suplimentar obiectul acțiunii în contencios administrativ, precizând că instanța, soluționând cererea la care se referă art. 8 alin. (1), poate, după caz, să anuleze, în tot sau în parte, actul administrativ, să oblige autoritatea publică să emită un act administrativ, să elibereze un alt înscris sau să efectueze oanumită operațiune administrativă. Alin. (2) Instanța este competentă să se pronunțe, în afara situațiilor prevăzute la art. 1 alin. (6), și asupra legalității operațiunilor administrative care au stat la baza emiterii actului supus judecății. Alin. (3) În cazul soluționării cererii, instanța va hotărî și asupra despăgubirilor pentru daunele materiale și morale cauzate, dacă reclamantul asolicitat acest lucru. Alin. (4) Atunci când obiectul acțiunii în contencios administrativ îl formează un contract administrativ, în funcție de starea de fapt, instanța poate: a) dispune anularea acestuia, în tot sau în parte; b) obliga autoritatea publică să încheie contractul la care reclamantul este îndrituit; c) impune uneia dintre părți îndeplinirea unei anumite obligații; d) suplini consimțământul unei părți, când interesul public ocere; e) obliga la plata unor despăgubiri pentru daunele materiale și morale. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 554/2004:
Obiectul acțiunii judiciare
Acțiunile împotriva ordonanțelor Guvernului
Instanța competentă
Termenul de introducere a acțiunii
Documentele necesare
Citarea părților, relații
Suspendarea executării actului
Solicitarea suspendării prin acțiunea principală
Introducerea în cauză a funcționarului
Judecarea cererilor
Soluțiile pe care le poate da instanța
Termenul de prescripție pentru despăgubiri
Recursul
Judecarea recursului în situații deosebite
Titlul executoriu
Obligația publicării
Obligația executării
Instanța de executare
Acțiunea în regres
Judecarea cauzelor aflate pe rol
Completarea cu dreptul comun
Reviste:
Dreptul la acțiune în contenciosul (propriu-zis al) contractelor administrative/Le droit à l'action dans le contentieux (proprement-dit) des contrats administratifs/Right to action in (actual) administrative contract disputes
Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 19 din Legea nr. 554/2004, prin raportare la dispozițiile art. 11 alin. (2) din același act normativ, în sensul de a se stabili care este momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție pentru introducerea acțiunii în despăgubire, respectiv de la momentul comunicării actului administrativ nelegal sau de la data rămânerii definitive a hotărârii de anulare a acestui act
Despre termenul de prescripție pentru acțiunea în despăgubire în contenciosul administrativ
Executarea silită a obligațiilor intuitu personae impuse prin hotărâri judecătorești pronunțate în materia contenciosului administrativ, în lumina Deciziei nr. 3/2016 pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție
Suspendare a exercitării dreptului de a conduce pe drumurile publice. Nelegalitatea măsurii prin nerespectarea art. 103 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 195/2002/The suspension of the exercise of the right to drive on public roads. Unlawfulness of the measure by non-compliance with art. 103 paragraph (1) letter a) of the Government Emergency Ordinance no. 195/2002
Studiu de caz: Ce putem solicita în instanță când o autoritate publică nu răspunde la o cerere adresată acesteia?
Sistemul executării silite în materia contenciosului administrativ
Revista Curierul Fiscal nr. 1/2017
Considerații privitoare la competența instanțelor judecătorești care soluționează litigii din materia executării contractelor de achiziții publice, contractelor de achiziții sectoriale, contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și la procedura de executare a acestor hotărâri judecătorești
Unele aspecte privind invocarea excepției de nelegalitate
Doctrină:
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 4
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
;
se încarcă...