Judecarea recursului în situații deosebite | Lege 554/2004

Acesta este un fragment din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Procedura de soluționare a cererilor în contenciosul administrativ -
Judecarea recursului în situații deosebite Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (4)

Art. 21. - Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (5)

(1) Recurentul, în situații deosebite, cum ar fi împlinirea termenului până la care își poate valorifica dreptul pretins, va putea solicita președintelui instanței competente să soluționeze recursul și stabilirea termenului de judecată a recursului chiar înainte de primirea dosarului. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Cererea de fixare a unui termen de urgență, însoțită de dovada înregistrării recursului la instanța de fond, se soluționează în termen de 24 de ore de la prezentarea acesteia președintelui instanței de recurs. Admiteri hotărâri prealabile (1), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (2), Respingeri de neconstituționalitate (7), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (1)

(3) Soluția de admitere a cererii se comunică de îndată instanței de fond, care are obligația redactării hotărârii atacate, a comunicării acesteia părților, precum și a expedierii dosarului, într-un termen de 5 zile.

(4) Motivarea recursului se poate face, sub sancțiunea nulității pentru tardivitate, în termen de două zile de la comunicare. Jurisprudență

(5) Procedura de citare a părților și de comunicare a motivelor de recurs se va efectua cu prescurtarea termenului la 48 de ore, prin agent procedural sau prin orice mijloc rapid de comunicare a informațiilor scrise.

Acesta este un fragment din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 554/2004:
Termenul de introducere a acțiunii
Documentele necesare
Citarea părților, relații
Suspendarea executării actului
Solicitarea suspendării prin acțiunea principală
Introducerea în cauză a funcționarului
Judecarea cererilor
Soluțiile pe care le poate da instanța
Termenul de prescripție pentru despăgubiri
Recursul
Judecarea recursului în situații deosebite
Titlul executoriu
Obligația publicării
Obligația executării
Instanța de executare
Acțiunea în regres
Judecarea cauzelor aflate pe rol
Completarea cu dreptul comun
Corelarea terminologică
Dispoziții tranzitorii
Intrarea în vigoare
Reviste:
Legislație națională care interzice cumulul unei pensii publice cu veniturile salariale realizate în exercitarea unor activități în cadrul unei instituții
Revista Curierul Judiciar nr. 6/2017
Revista Curierul Fiscal nr. 5/2019
Revizuirea hotărârilor în contencios administrativ în lumina jurisprudenței Curții Constituționale a României și a Curții de Justiție a Uniunii Europene
Scurte reflecții asupra propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
Revizuire. Invocarea unor motive care au făcut obiectul recursului
Care sunt noile modificări din Legea contenciosului administrativ?
Considerații asupra DCC nr. 66/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (1) lit. a) și art. 66 din O.U.G. nr. 66/2011, în forma anterioară modificărilor aduse prin O.U.G. nr. 47/2014 și aplicarea ei după Hotărârea CJUE din 26 mai 2016 în cauzele conexate C-260/14 și C-261/14
Principalele modificări ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 operate prin Legea nr. 212/2018/The main amendments to the Law no. 554/2004 on administrative proceedings operated by Law no. 212/2018
Principiile dreptului Uniunii. Autonomie procedurală. Principiile echivalenței și efectivității. Principiul securității juridice. Autoritate de lucru judecat. Restituirea taxelor percepute de un stat membru cu încălcarea dreptului Uniunii. Hotărâre judecătorească definitivă prin care se impune plata unei taxe incompatibile cu dreptul Uniunii. Cerere de revizuire a unei astfel de hotărâri. Termen pentru formularea acestei cereri
Doctrină:
Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 4
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 45/2016 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Cluj - Secția a III-a de contencios administrativ și fiscal în Dosarul nr. 1.216/33/2015
Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 1609/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 21 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
Decizia nr. 1039/2012 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a prevederilor Legii nr. 299/2011 pentru abrogarea alin. (2) al art. 21 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 și ale art. 21 alin. (2) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
;
se încarcă...