Judecarea cauzelor aflate pe rol | Lege 554/2004

Acesta este un fragment din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții tranzitorii și finale -
Judecarea cauzelor aflate pe rol Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 27. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3)

Cauzele aflate pe rolul instanțelor la data intrării în vigoare a prezentei legi vor continua să se judece potrivit legii aplicabile în momentul sesizării instanței.

Acesta este un fragment din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
    Neretroactivitatea normelor de procedură. Principiul neretroactivității legii civile, consacrat de art. 15 alin. (2) din Constituție, se aplică și în cazul normelor de procedură pe baza cărora se soluționează acțiunea în contencios administrativ. Oparte din aceste norme juridice se află în Legea nr. 554/2004, însă cea mai mare parte alor se regăsește în Codul de procedură civilă, care constituie dreptul procedural comun în materie civilă. [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    Potrivit art. 27 din actuala reglementare, „cauzele aflate pe rolul instanțelor la data intrării în vigoare alegii vor continua să se judece potrivit legii aplicabile în momentul sesizării instanței”. [ Mai mult... ] 

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 4
    Neretroactivitatea normelor de procedură. Principiul neretroactivității legii civile, consacrat de art. 15 alin. (2) din Constituție, se aplică și în cazul normelor de procedură pe baza cărora se soluționează acțiunea în contencios administrativ. O parte din aceste norme juridice se află în Legea nr. 554/2004, însă cea mai mare parte a lor se regăsește în Codul de procedură civilă, care constituie dreptul procedural comun în materie civilă. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 554/2004:
Judecarea cererilor
Soluțiile pe care le poate da instanța
Termenul de prescripție pentru despăgubiri
Recursul
Judecarea recursului în situații deosebite
Titlul executoriu
Obligația publicării
Obligația executării
Instanța de executare
Acțiunea în regres
Judecarea cauzelor aflate pe rol
Completarea cu dreptul comun
Corelarea terminologică
Dispoziții tranzitorii
Intrarea în vigoare
Reviste:
6. Regimul juridic al excepției de nelegalitate a actelor administrative
Doctrină:
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 4
;
se încarcă...