Intrarea în vigoare | Lege 554/2004

Acesta este un fragment din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții tranzitorii și finale -
Intrarea în vigoare

Art. 31. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. Jurisprudență

(2) Pe aceeași dată se abrogă Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 8 noiembrie 1990, cu modificările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare. Jurisprudență

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
VALER DORNEANU DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 2 decembrie 2004.

Nr. 554.

Acesta este un fragment din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
    Data intrării în vigoare a Legii nr. 554/2004Dată fiind importanța acestei reglementări, Legea nr. 554/2004 a prevăzut, în deplin acord cu prevederile art. 78 din Constituție251, că intră în vigoare la 30 de zile252 de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, acordând astfel cetățenilor timp suficient pentru a lua cunoștință de prevederile ei. [ Mai mult... ] 

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 4
    Data intrării în vigoare a Legii nr. 554/2004. Dată fiind importanța acestei reglementări, Legea nr. 554/2004 a prevăzut, în deplin acord cu prevederile art. 78 din Constituție274, că intră în vigoare la 30 de zile275 de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, acordând astfel cetățenilor timp suficient pentru a lua cunoștință de prevederile ei. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 554/2004:
Judecarea recursului în situații deosebite
Titlul executoriu
Obligația publicării
Obligația executării
Instanța de executare
Acțiunea în regres
Judecarea cauzelor aflate pe rol
Completarea cu dreptul comun
Corelarea terminologică
Dispoziții tranzitorii
Intrarea în vigoare
Reviste:
Natura juridică a excepției de nelegalitate
Doctrină:
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 4
;
se încarcă...