Excepția de nelegalitate | Lege 554/2004

Acesta este un fragment din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale -
Excepția de nelegalitate Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (7)

Art. 4. - Modificări (1), Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (8), Jurisprudență, Reviste (33), Doctrină (7)

(1) Legalitatea unui act administrativ unilateral poate fi cercetată oricând în cadrul unui proces, pe cale de excepție, din oficiu sau la cererea părții interesate. În acest caz, instanța, constatând că de actul administrativ depinde soluționarea litigiului pe fond, va sesiza prin încheiere motivată instanța de contencios administrativ competentă, suspendând cauza. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (24), Jurisprudență, Reviste (17), Doctrină (2)

(2) Instanța de contencios administrativ se pronunță, după procedura de urgență, în ședință publică, cu citarea părților. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (13), Jurisprudență, Reviste (16), Doctrină (2)

(3) Soluția instanței de contencios administrativ este supusă recursului, care se declară în 48 de ore de la pronunțare ori de la comunicare și se judecă în 3 zile de la înregistrare, cu citarea părților prin publicitate. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (8), Jurisprudență, Reviste (7)

(4) În cazul în care instanța de contencios administrativ a constatat nelegalitatea actului, instanța în fața căreia s-a ridicat excepția va soluționa cauza, fără a ține seama de actul a cărui nelegalitate a fost constatată. Respingeri de neconstituționalitate (8), Jurisprudență, Reviste (12)

Acesta este un fragment din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
    Deși normele nu constituie un act administrativ individual, cel interesat poate apela și la excepția de nelegalitate prevăzută de art. 4 din Legea nr. 554/2004. În acest sens este practica judiciară aÎnaltei Curți de Casație și Justiție1, dar și practica altor instanțe cu privire la actele administrative cu caracter normativ. 
    1 A se vedea, de pildă, deciziile nr. 1744/2008 și nr. 3379/2007 pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție – secția de contencios administrativ și fiscal, al căror rezumat este publicat la adresa de site http://www.scj.ro/SCA%20exceptii.asp.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Lege 554/2004:
Subiectele de sezină
Semnificația unor termeni
Tutela administrativă
Excepția de nelegalitate
Actele nesupuse controlului și limitele controlului
Actele administrativ jurisdicționale
Procedura prealabilă
Obiectul acțiunii judiciare
Acțiunile împotriva ordonanțelor Guvernului
Instanța competentă
Termenul de introducere a acțiunii
Documentele necesare
Citarea părților, relații
Suspendarea executării actului
Reviste:
Examen de practică judiciară în dreptul urbanismului
Despre invocarea nelegalității unui act administrativ cu caracter individual direct în recurs
Excepția de nelegalitate - evoluția legislativă și reglementarea actuală
STUDIU DE CAZ: Excepția de nelegalitate. Competența de soluționare într-un proces început sub incidența VCPC
6. Regimul juridic al excepției de nelegalitate a actelor administrative
10. Excepție de nelegalitate a unui act administrativ normativ. Inadmisibilitate
Unele aspecte privind invocarea excepției de nelegalitate
Contract de management educațional. Suspendare de drept. Condiții. Excepție de nelegalitate a dispozițiilor art. I din Ordinul ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 3567/2010
Instanța competentă în soluționarea excepției de nelegalitate
Actele administrative de autoritate cu caracter normativ
Doctrină:
Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 4
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 36/2016 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Cluj - Secția a III-a contencios administrativ și fiscal, în Dosarul nr. 4.225/117/2014
;
se încarcă...