Dispoziții tranzitorii și finale | Lege 554/2004

Acesta este un fragment din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL IV Dispoziții tranzitorii și finale

Judecarea cauzelor aflate pe rol Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 27. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3)

Cauzele aflate pe rolul instanțelor la data intrării în vigoare a prezentei legi vor continua să se judece potrivit legii aplicabile în momentul sesizării instanței.

Completarea cu dreptul comun Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 28. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (26), Doctrină (4)

(1) Dispozițiile prezentei legi se completează cu prevederile Codului de procedură civilă, în măsura în care nu sunt incompatibile cu specificul raporturilor de autoritate dintre autoritățile publice, pe de o parte, și persoanele vătămate în drepturile sau interesele lor legitime, pe de altă parte, precum și cu procedura reglementată de prezenta lege. Compatibilitatea aplicării unor norme ale Codului de procedură civilă se stabilește de instanță, cu prilejul soluționării excepțiilor. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (45), Doctrină (1)

(2) Acțiunile introduse de Avocatul Poporului, de Ministerul Public, de prefect și de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, precum și cele introduse împotriva actelor administrative normative nu mai pot fi retrase. Referințe (1), Jurisprudență, Doctrină (2)

Corelarea terminologică

Art. 29. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

Ori de câte ori într-o lege specială anterioară prezentei legi se face trimitere la Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990 sau generic la instanța de contencios administrativ, trimiterea se va socoti făcută la dispozițiile corespunzătoare din prezenta lege. Jurisprudență

Dispoziții tranzitorii

Art. 30. - Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (2)

Până la constituirea tribunalelor administrativ-fiscale, litigiile se soluționează de secțiile de contencios administrativ ale tribunalelor.

Intrarea în vigoare

Art. 31. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. Jurisprudență

(2) Pe aceeași dată se abrogă Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 8 noiembrie 1990, cu modificările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
    Neretroactivitatea normelor de procedură. Principiul neretroactivității legii civile, consacrat de art. 15 alin. (2) din Constituție, se aplică și în cazul normelor de procedură pe baza cărora se soluționează acțiunea în contencios administrativ. Oparte din aceste norme juridice se află în Legea nr. 554/2004, însă cea mai mare parte alor se regăsește în Codul de procedură civilă, care constituie dreptul procedural comun în materie civilă. [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    Potrivit art. 27 din actuala reglementare, „cauzele aflate pe rolul instanțelor la data intrării în vigoare alegii vor continua să se judece potrivit legii aplicabile în momentul sesizării instanței”. [ Mai mult... ] 

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 4
    Neretroactivitatea normelor de procedură. Principiul neretroactivității legii civile, consacrat de art. 15 alin. (2) din Constituție, se aplică și în cazul normelor de procedură pe baza cărora se soluționează acțiunea în contencios administrativ. O parte din aceste norme juridice se află în Legea nr. 554/2004, însă cea mai mare parte a lor se regăsește în Codul de procedură civilă, care constituie dreptul procedural comun în materie civilă. [ Mai mult... ] 

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
    Neretroactivitatea normelor de procedură. Principiul neretroactivității legii civile, consacrat de art. 15 alin. (2) din Constituție, se aplică și în cazul normelor de procedură pe baza cărora se soluționează acțiunea în contencios administrativ. Oparte din aceste norme juridice se află în Legea nr. 554/2004, însă cea mai mare parte alor se regăsește în Codul de procedură civilă, care constituie dreptul procedural comun în materie civilă. [ Mai mult... ] 

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 4
    Neretroactivitatea normelor de procedură. Principiul neretroactivității legii civile, consacrat de art. 15 alin. (2) din Constituție, se aplică și în cazul normelor de procedură pe baza cărora se soluționează acțiunea în contencios administrativ. O parte din aceste norme juridice se află în Legea nr. 554/2004, însă cea mai mare parte a lor se regăsește în Codul de procedură civilă, care constituie dreptul procedural comun în materie civilă. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 554/2004:
Dispoziții generale
Procedura de soluționare a cererilor în contenciosul administrativ
Procedura de executare
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
6. Regimul juridic al excepției de nelegalitate a actelor administrative
Noua reglementare a competenței de judecată în materia contenciosului administrativ/The new regulation of the ruling competency in contentious administrative matters
Noua reglementare a competenței de judecată în materia contenciosului administrativ
Cum a decis ÎCCJ că se execută hotărârile instanțelor de contencios administrativ?
Instanța competentă
I. Decizia nr. 3/2016
12. Ordonanța președințială în materia contenciosului administrativ
1. Organismul social interesat - un jolly joker controversat în contenciosul administrativ
3. Despre calitatea procesuală pasivă în cazul cererilor formulate în condițiile art. 24 din Legea nr. 554/2004, formă de executare silită specifică materiei contenciosului administrativ*
Revista Curierul Fiscal nr. 6/2018
Doctrină:
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 4
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Cartea de contracte administrative. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 1
Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
;
se încarcă...