Dispoziții tranzitorii | Lege 554/2004

Acesta este un fragment din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții tranzitorii și finale -
Dispoziții tranzitorii

Art. 30. - Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (2)

Până la constituirea tribunalelor administrativ-fiscale, litigiile se soluționează de secțiile de contencios administrativ ale tribunalelor.

Acesta este un fragment din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
    Obiectul dispozițiilor tranzitorii. Potrivit art. 54 alin. (1) din Legea nr. 24/2000, dispozițiile tranzitorii ale unui act normativ cuprind măsurile ce se instituie cu privire la derularea raporturilor juridice născute în temeiul vechii reglementări care urmează să fie înlocuită de noul act normativ. 
    În ce privește dispozițiile tranzitorii ale art. 30 din Legea nr. 554/2004, acestea se referă numai la instanțele care au competența să soluționeze în fond litigiile de contencios administrativ până la înființarea tribunalelor administrativ-fiscale preconizate de această lege. Până la înființarea instanțelor specializate, această categorie de litigii se judecă de Secțiile de contencios administrativ ale tribunalelor. [ Mai mult... ] 

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 4
    Obiectul dispozițiilor tranzitorii. Potrivit art. 54 alin. (1) din Legea nr. 24/2000, dispozițiile tranzitorii ale unui act normativ cuprind măsurile ce se instituie cu privire la derularea raporturilor juridice născute în temeiul vechii reglementări care urmează să fie înlocuită de noul act normativ. 
    În ce privește dispozițiile tranzitorii ale art. 30 din Legea nr. 554/2004, acestea se referă numai la instanțele care au competența să soluționeze în fond litigiile de contencios administrativ până la înființarea tribunalelor administrativ-fiscale preconizate de această lege. Până la înființarea instanțelor specializate, această categorie de litigii se judecă de Secțiile de contencios administrativ ale tribunalelor. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 554/2004:
Recursul
Judecarea recursului în situații deosebite
Titlul executoriu
Obligația publicării
Obligația executării
Instanța de executare
Acțiunea în regres
Judecarea cauzelor aflate pe rol
Completarea cu dreptul comun
Corelarea terminologică
Dispoziții tranzitorii
Intrarea în vigoare
Reviste:
Instanța competentă în soluționarea excepției de nelegalitate
Instanța competentă
6. Regimul juridic al excepției de nelegalitate a actelor administrative
Noua reglementare a competenței de judecată în materia contenciosului administrativ/The new regulation of the ruling competency in contentious administrative matters
Noua reglementare a competenței de judecată în materia contenciosului administrativ
Doctrină:
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 4
;
se încarcă...