Corelarea terminologică | Lege 554/2004

Acesta este un fragment din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții tranzitorii și finale -
Corelarea terminologică

Art. 29. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

Ori de câte ori într-o lege specială anterioară prezentei legi se face trimitere la Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990 sau generic la instanța de contencios administrativ, trimiterea se va socoti făcută la dispozițiile corespunzătoare din prezenta lege. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
    Asigurarea corelării terminologice. În situația în care unele legi speciale mai fac încă trimitere la vechea Lege a contenciosului administrativ – Legea nr. 29/1990, abrogată prin Legea nr. 554/2004, art. 29 din această lege dispune că trimiterile din legile speciale anterioare trebuie interpretate în sensul că se referă la dispozițiile noii legi a contenciosului administrativ nr. 554/2004. [ Mai mult... ] 

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 4
    Asigurarea corelării terminologice. În situația în care unele legi speciale mai fac încă trimitere la vechea Lege a contenciosului administrativ – Legea nr. 29/1990, abrogată prin Legea nr. 554/2004, art. 29 din această lege dispune că trimiterile din legile speciale anterioare trebuie interpretate în sensul că se referă la dispozițiile noii legi a contenciosului administrativ nr. 554/2004. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 554/2004:
Termenul de prescripție pentru despăgubiri
Recursul
Judecarea recursului în situații deosebite
Titlul executoriu
Obligația publicării
Obligația executării
Instanța de executare
Acțiunea în regres
Judecarea cauzelor aflate pe rol
Completarea cu dreptul comun
Corelarea terminologică
Dispoziții tranzitorii
Intrarea în vigoare
Reviste:
Funcționar public. Decizie de imputare. Lipsa procedurii prealabile prevăzută de art. 7 din Legea nr. 554/2004
Doctrină:
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 4
;
se încarcă...