Completarea cu dreptul comun | Lege 554/2004

Acesta este un fragment din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții tranzitorii și finale -
Completarea cu dreptul comun Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 28. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (26), Doctrină (4)

(1) Dispozițiile prezentei legi se completează cu prevederile Codului de procedură civilă, în măsura în care nu sunt incompatibile cu specificul raporturilor de autoritate dintre autoritățile publice, pe de o parte, și persoanele vătămate în drepturile sau interesele lor legitime, pe de altă parte, precum și cu procedura reglementată de prezenta lege. Compatibilitatea aplicării unor norme ale Codului de procedură civilă se stabilește de instanță, cu prilejul soluționării excepțiilor. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (45), Doctrină (1)

(2) Acțiunile introduse de Avocatul Poporului, de Ministerul Public, de prefect și de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, precum și cele introduse împotriva actelor administrative normative nu mai pot fi retrase. Referințe (1), Jurisprudență, Doctrină (2)

Acesta este un fragment din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 554/2004:
Soluțiile pe care le poate da instanța
Termenul de prescripție pentru despăgubiri
Recursul
Judecarea recursului în situații deosebite
Titlul executoriu
Obligația publicării
Obligația executării
Instanța de executare
Acțiunea în regres
Judecarea cauzelor aflate pe rol
Completarea cu dreptul comun
Corelarea terminologică
Dispoziții tranzitorii
Intrarea în vigoare
Reviste:
Cum a decis ÎCCJ că se execută hotărârile instanțelor de contencios administrativ?
I. Decizia nr. 3/2016
12. Ordonanța președințială în materia contenciosului administrativ
1. Organismul social interesat - un jolly joker controversat în contenciosul administrativ
3. Despre calitatea procesuală pasivă în cazul cererilor formulate în condițiile art. 24 din Legea nr. 554/2004, formă de executare silită specifică materiei contenciosului administrativ*
Revista Curierul Fiscal nr. 6/2018
Noua reglementare a competenței de judecată în materia contenciosului administrativ/The new regulation of the ruling competency in contentious administrative matters
Noua reglementare a competenței de judecată în materia contenciosului administrativ
încetare raport serviciu pentru imposibilitatea îndeplinirii atribuțiilor specifice funcției publice deținute. Organul competent să emită actul medical care stă la baza emiterii deciziei de încetare a raportului de serviciu
Revizuirea hotărârilor în contencios administrativ în lumina jurisprudenței Curții Constituționale a României și a Curții de Justiție a Uniunii Europene
Doctrină:
Cartea de contracte administrative. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 1
Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 4
Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
;
se încarcă...