Art 5 Actele nesupuse controlului și limitele controlului | Lege 554/2004

Acesta este un fragment din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Actele nesupuse controlului și limitele controlului -
Art. 5.
- Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (6)

(1) Nu pot fi atacate în contenciosul administrativ: Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

a) actele administrative ale autorităților publice care privesc raporturile acestora cu Parlamentul; Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

b) actele de comandament cu caracter militar. Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Nu pot fi atacate pe calea contenciosului administrativ actele administrative pentru modificarea sau desființarea cărora se prevede, prin lege organică, o altă procedură judiciară. Respingeri de neconstituționalitate (10), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (17), Doctrină (3)

(3) Actele administrative emise pentru aplicarea regimului stării de război, al stării de asediu sau al celei de urgență, cele care privesc apărarea și securitatea națională ori cele emise pentru restabilirea ordinii publice, precum și pentru înlăturarea consecințelor calamităților naturale, epidemiilor și epizootiilor pot fi atacate numai pentru exces de putere. Modificări (1), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

(4) În litigiile prevăzute la alin. (3) nu sunt aplicabile prevederile art. 14 și 21. Reviste (1), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Raporturile dintre Guvern și Parlament, ediția 1
    În ceea ce privește decretele care necesită contrasemnarea prim-ministrului, oparte adoctrinei, dar și jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ, Decizia nr. 1840/2005 și Decizia nr. 4416/2005) consideră că, prin contrasemnarea acestora, prim-ministrul își angajează răspunderea politică în fața Parlamentului, care va putea exercita asupra acestuia controlul parlamentar, fie pe calea unei interpelări, fie pe calea unei moțiuni. Se susține că, în privința acestei categorii de decrete, se va exercita un control politic parlamentar, ele fiind exceptate de la controlul instanței de contencios administrativ în temeiul art. 126 din Constituție și al art. 5 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.206 Această soluție nu este lipsită de critici, drept pentru care în literatura de specialitate părerile sunt împărțite. 
    206 Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, publicată în MOf nr.1154 din 7 decembrie 2004.
[ Mai mult... ]
 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Potrivit dispozițiilor art. 5 din Legea contenciosului administrativ, actele care nu pot fi atacate în contencios administrativ sunt: [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    În doctrină s-a ridicat și problema de aști dacă hotărârile C.S.A.T.-ului pot fi verificate din punct de vedere al legalității lor, potrivit Legii contenciosului administrativ. Considerăm că, în măsura în care hotărârile C.S.A.T.-ului nu se încadrează în categoriile de excepții prevăzute de art. 126 alin. (6) din Constituție și art. 5 din Legea nr. 554/2004 acontenciosului administrativ, legalitatea lor poate fi controlată de instanțele judecătorești de contencios administrativ. La ședință pot să participe, potrivit art. 9 al Legii nr. 415/2002, în calitate de invitați, reprezentanți ai Parlamentului, administrației publice centrale și locale, ai organizațiilor neguvernamentale, ai altor instituții publice cu atribuții în domeniul apărării și siguranței naționale, precum și ai societății civile, persoane acăror prezență e considerată necesară, în funcție de problemele care constituie agenda de lucru aședinței. Aceste prevederi sunt considerate în literatura de specialitate afi binevenite, fiind de natură să contribuie la înlăturarea carențelor fostei reglementări, care nu făcea referire nici la persoanele care puteau fi invitate la ședințele Consiliului Suprem de Apărare aȚării, nici la cine anume are competența să hotărască sau să aprobe acest lucru (R.N. Petrescu, Onouă reglementare privind organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare aȚării, în R.D.P. nr. 2/2003, p. 64). [ Mai mult... ] 

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
    1. Actele administrative exceptate de la orice formă de control judecătoresc [alin. (1)] 
    În această categorie sunt incluse de lege doar două categorii de acte administrative: actele administrative ale autorităților publice care privesc raporturile acestora cu Parlamentul și actele de comandament cu caracter militar. Primele au mai fost denumite în doctrina română interbelică acte de guvernământ sau acte politice care atrag răspunderea politică a autorităților publice emitente. Fiind acte politice, ele nu sunt supuse controlului judecătoresc. Actele de comandament cu caracter militar au fost sustrase de la controlul judecătoresc, pentru că ele asigură ordinea și disciplina în unitățile militare atât de necesare și indispensabile funcționării eficiente a operațiunilor militare81. [ Mai mult... ] 

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 4
    1. Actele administrative exceptate de la orice formă de control judecătoresc [alin. (1)] 
    În această categorie sunt incluse de lege doar două categorii de acte administrative: actele administrative ale autorităților publice care privesc raporturile acestora cu Parlamentul și actele de comandament cu caracter militar. Primele au mai fost denumite în doctrina română interbelică acte de guvernământ sau acte politice care atrag răspunderea politică a autorităților publice emitente. Fiind acte politice, ele nu sunt supuse controlului judecătoresc. Actele de comandament cu caracter militar au fost sustrase de la controlul judecătoresc, pentru că ele asigură ordinea și disciplina în unitățile militare atât de necesare și indispensabile funcționării eficiente a operațiunilor militare84. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 554/2004:
Art 1 Subiectele de sezină
Art 2 Semnificația unor termeni
Art 3 Tutela administrativă
Art 4 Excepția de nelegalitate
Art 5 Actele nesupuse controlului și limitele controlului
Art 6 Actele administrativ-jurisdicționale
Art 7 Procedura prealabilă
Art 8 Obiectul acțiunii judiciare
Art 9 Acțiunile împotriva ordonanțelor Guvernului
Art 10 Instanța competentă
Art 11 Termenul de introducere a acțiunii
Art 12 Documentele necesare
Art 13 Citarea părților, relații
Art 14 Suspendarea executării actului
Art 15 Solicitarea suspendării prin acțiunea principală
Reviste:
Actele administrative exceptate de la controlul de legalitate în contencios administrativ
Excepția de nelegalitate - evoluția legislativă și reglementarea actuală
Decizie ORDA. Caracterul actului. Protocol referitor la metodologia privind remunerațiile reprezentând drepturi patrimoniale de autor pentru înregistrările audiovizuale ale operelor muzicale pe suporturi. Contestarea legalității. Procedură specială. Inadmisibilitatea acțiunii în contencios administrativ
Scurte reflecții asupra propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
6. Regimul juridic al excepției de nelegalitate a actelor administrative
Autorități administrative. Limite de apreciere în executare a unor dispoziții legale. Consecințe
Condițiile și termenele de introducere a cererii de chemare în judecată în procedura contenciosului administrativ
Posibilitatea terțului vătămat de a ataca actele administrative emise de Curtea de Conturi a României
Anihilarea legii prin chiar aplicarea sa
Determinarea obiectului jurisdicției muncii. Natura unor litigii și competența de soluționare a acestora. Sinteză de practică judiciară
Doctrină:
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Raporturile dintre Guvern și Parlament, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 4
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 302/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 7 alin. (4), art. 17 lit. f), art. 20 și art. 28 alin. (1) din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, precum și ale art. 5 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
;
se încarcă...