Art 27 Judecarea cauzelor aflate pe rol | Lege 554/2004

Acesta este un fragment din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții tranzitorii și finale - Judecarea cauzelor aflate pe rol -
Art. 27.
- Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3)

Cauzele aflate pe rolul instanțelor la data intrării în vigoare a prezentei legi vor continua să se judece potrivit legii aplicabile în momentul sesizării instanței.

Acesta este un fragment din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
    Neretroactivitatea normelor de procedură. Principiul neretroactivității legii civile, consacrat de art. 15 alin. (2) din Constituție, se aplică și în cazul normelor de procedură pe baza cărora se soluționează acțiunea în contencios administrativ. Oparte din aceste norme juridice se află în Legea nr. 554/2004, însă cea mai mare parte alor se regăsește în Codul de procedură civilă, care constituie dreptul procedural comun în materie civilă. [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    Potrivit art. 27 din actuala reglementare, „cauzele aflate pe rolul instanțelor la data intrării în vigoare alegii vor continua să se judece potrivit legii aplicabile în momentul sesizării instanței”. [ Mai mult... ] 

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 4
    Neretroactivitatea normelor de procedură. Principiul neretroactivității legii civile, consacrat de art. 15 alin. (2) din Constituție, se aplică și în cazul normelor de procedură pe baza cărora se soluționează acțiunea în contencios administrativ. O parte din aceste norme juridice se află în Legea nr. 554/2004, însă cea mai mare parte a lor se regăsește în Codul de procedură civilă, care constituie dreptul procedural comun în materie civilă. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 554/2004:
Art 17 Judecarea cererilor
Art 18 Soluțiile pe care le poate da instanța
Art 19 Termenul de prescripție pentru despăgubiri
Art 20 Recursul
Art 21 Judecarea recursului în situații deosebite
Art 22 Titlul executoriu
Art 23 Obligația publicării
Art 24 Obligația executării
Art 25 Instanța de executare
Art 26 Acțiunea în regres
Art 27 Judecarea cauzelor aflate pe rol
Art 28 Completarea cu dreptul comun
Art 29 Corelarea terminologică
Art 30 Dispoziții tranzitorii
Art 31 Intrarea în vigoare
Reviste:
6. Regimul juridic al excepției de nelegalitate a actelor administrative
Doctrină:
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 4
;
se încarcă...