Art 25 Instanța de executare | Lege 554/2004

Acesta este un fragment din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Procedura de executare - Instanța de executare -
Art. 25.
- Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (8), Jurisprudență, Reviste (18), Doctrină (4)

(1) Sancțiunea și despăgubirile prevăzute la art. 24 alin. (2) se aplică, respectiv se acordă, de instanța de executare, la cererea reclamantului. Hotărârea se ia în camera de consiliu, de urgență, cu citarea părților. Jurisprudență, Reviste (5)

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) este scutită de taxa de timbru. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (4)

(3) Hotărârea pronunțată de instanța de executare poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile de la pronunțare. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (1)

(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică, în mod corespunzător, și pentru punerea în executare a hotărârilor instanțelor de contencios administrativ date pentru soluționarea litigiilor ce au avut ca obiect contracte administrative. Jurisprudență, Reviste (4)

Acesta este un fragment din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 554/2004:
Art 15 Solicitarea suspendării prin acțiunea principală
Art 16 Introducerea în cauză a funcționarului
Art 17 Judecarea cererilor
Art 18 Soluțiile pe care le poate da instanța
Art 19 Termenul de prescripție pentru despăgubiri
Art 20 Recursul
Art 21 Judecarea recursului în situații deosebite
Art 22 Titlul executoriu
Art 23 Obligația publicării
Art 24 Obligația executării
Art 25 Instanța de executare
Art 26 Acțiunea în regres
Art 27 Judecarea cauzelor aflate pe rol
Art 28 Completarea cu dreptul comun
Art 29 Corelarea terminologică
Art 30 Dispoziții tranzitorii
Art 31 Intrarea în vigoare
Reviste:
Particularități ale executării hotărârilor judecătorești pronunțate în contenciosul actelor administrative asimilate potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004 și ale Legii nr. 101/2016
Particularități ale executării hotărârilor judecătorești pronunțate în contenciosul actelor administrative asimilate, potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004 și ale Legii nr. 101/2016
3. Despre calitatea procesuală pasivă în cazul cererilor formulate în condițiile art. 24 din Legea nr. 554/2004, formă de executare silită specifică materiei contenciosului administrativ*
Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor legale privind calea de atac a apelului în materia contenciosului administrativ
Executarea hotărârilor judecătorești pronunțate în litigii privind contractele de achiziție publică
Procedura de executare a hotărârilor judecătorești pronunțate de către instanțele de contencios administrativ în materia aprobării tacite. Propuneri de lege ferenda
Sistemul executării silite în materia contenciosului administrativ
Scurte reflecții asupra propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
Care sunt noile modificări din Legea contenciosului administrativ?
Reintegrarea pe post. Inaplicabilitatea dispozițiilor prevăzute de art. 24, 25 din Legea nr. 554/2004, în cazul hotărârii judecătorești care dispune exclusiv anularea unui act administrativ
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 4
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 17/2017 privind examinarea sesizării formulate de Colegiul de conducere al Curții de Apel Brașov cu privire la "interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor legale privind calea de atac a apelului în materia contenciosului administrativ"
;
se încarcă...