Art 24 Obligația executării | Lege 554/2004

Acesta este un fragment din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Procedura de executare - Obligația executării -
Art. 24.
- Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (7), Jurisprudență, Reviste (24), Doctrină (5)

(1) Dacă în urma admiterii acțiunii autoritatea publică este obligată să încheie, să înlocuiască sau să modifice actul administrativ, să elibereze un certificat, o adeverință sau orice alt înscris, executarea hotărârii definitive și irevocabile se va face în termenul prevăzut în cuprinsul ei, iar în lipsa unui astfel de termen, în cel mult 30 de zile de la data rămânerii irevocabile a hotărârii. Modificări (1), Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (9), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (1)

(2) În cazul în care termenul nu este respectat, se va aplica conducătorului autorității publice sau, după caz, persoanei obligate o amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere, iar reclamantul are dreptul la despăgubiri pentru întârziere. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (8), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(3) Neexecutarea sau nerespectarea hotărârilor judecătorești definitive și irevocabile pronunțate de instanța de contencios administrativ și după aplicarea amenzii prevăzute la alin. (2) constituie infracțiune și se sancționează cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă de la 25.000.000 lei la 100.000.000 lei. Modificări (1), Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 554/2004:
Art 14 Suspendarea executării actului
Art 15 Solicitarea suspendării prin acțiunea principală
Art 16 Introducerea în cauză a funcționarului
Art 17 Judecarea cererilor
Art 18 Soluțiile pe care le poate da instanța
Art 19 Termenul de prescripție pentru despăgubiri
Art 20 Recursul
Art 21 Judecarea recursului în situații deosebite
Art 22 Titlul executoriu
Art 23 Obligația publicării
Art 24 Obligația executării
Art 25 Instanța de executare
Art 26 Acțiunea în regres
Art 27 Judecarea cauzelor aflate pe rol
Art 28 Completarea cu dreptul comun
Art 29 Corelarea terminologică
Art 30 Dispoziții tranzitorii
Art 31 Intrarea în vigoare
Reviste:
CCR a motivat decizia sa referitoare la neconstituționalitatea prevederilor art. 24 din Legea contenciosului administrativ
Procedura de executare a hotărârilor judecătorești pronunțate de către instanțele de contencios administrativ în materia aprobării tacite. Propuneri de lege ferenda
3. Despre calitatea procesuală pasivă în cazul cererilor formulate în condițiile art. 24 din Legea nr. 554/2004, formă de executare silită specifică materiei contenciosului administrativ*
Cerere formulată în temeiul art. 24 alin. (3) din Legea nr. 554/2004. Îndeplinirea obligației de către debitor pe parcursul soluționării cererii. Consecințe/Application filed under art. 24 para. (3) of Law 554/2004. Fulfilment of the obligation by the debtor during the settlement of the application. Consequences
Executarea hotărârilor judecătorești pronunțate în litigii privind contractele de achiziție publică
Reintegrarea pe post. Inaplicabilitatea dispozițiilor prevăzute de art. 24, 25 din Legea nr. 554/2004, în cazul hotărârii judecătorești care dispune exclusiv anularea unui act administrativ
Cum a decis ÎCCJ că se execută hotărârile instanțelor de contencios administrativ?
Regimul juridic al incompatibilităților și al conflictelor de interese aplicabil deputaților și senatorilor, precum și sancțiunile aplicabile acestora în cazul nerespectării regimului juridic al incompatibilităților și al conflictelor de interese
Analiza motivelor pentru care poate fi respinsă cererea de încuviințare a executării silite de către instanța de executare
Particularități ale executării hotărârilor judecătorești pronunțate în contenciosul actelor administrative asimilate potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004 și ale Legii nr. 101/2016
Doctrină:
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 4
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 35/2016 privind examinarea sesizării formulate de Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția de contencios administrativ și fiscal, în Dosarul nr. 24.103/3/2013
;
se încarcă...