Art 17 Judecarea cererilor | Lege 554/2004

Acesta este un fragment din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Procedura de soluționare a cererilor în contenciosul administrativ - Judecarea cererilor -
Art. 17.
- Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4)

(1) Cererile adresate instanței se judecă de urgență și cu precădere în ședință publică, în completul stabilit de lege. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(2) Pentru cererile formulate în baza prezentei legi se percep taxele de timbru prevăzute de Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare, pentru cauzele neevaluabile în bani, cu excepția celor care au ca obiect contractele administrative, care se vor taxa la valoare. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (1), Modele (1)

(3) Hotărârile vor fi redactate și motivate de urgență, în cel mult 10 zile de la pronunțare. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În ceea ce privește participarea terților în proces, este întâlnită în practică formularea cererilor de intervenție principală sau accesorie precum și acererii de chemare în garanție. Este de precizat, totuși, că admisibilitatea unor atare cereri trebuie raportată la specificul acțiunii în contencios administrativ și la condițiile de admisibilitate aunei astfel de acțiuni. Spre exemplu, ocerere de intervenție principală nu apare ca vădit inadmisibilă în contencios administrativ, însă, cu excepția situației în care obiectul cererii de intervenție este identic acțiunii pendinte, legătura de condiționalitate între cererea de intervenție și cererea originară este îndoielnică. În egală măsură, este de subliniat că intervenientul principal trebuie să îndeplinească procedura prealabilă, cum de altfel oatare obligație subzistă și în ipoteza promovării unei cereri de chemare în garanție. Or, numai prin raportare la prevederile art. 17 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, potrivit cărora cererile adresate instanței se judecă de urgență și cu precădere, este evident că întârzierea inerentă soluționării cererii introductive în contextul promovării unor cereri incidentale face mai degrabă discutabilă și puțin practică admisibilitatea acestor forme de participare aterților în litigiul reprezentat de acțiunea în contencios administrativ. [ Mai mult... ] 

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
    1. Unele reguli speciale privind judecata acțiunii în contencios administrativ 
    Soluționarea acțiunilor în contenciosul administrativ are loc după regulile Codului de procedură civilă, cu excepția unor reguli speciale privitoare la celeritatea judecății și timbrarea acestor cereri. Astfel, cererile de competența instanțelor de contencios administrativ se timbrează177 cu o sumă de bani fixă maximă, relativ modică, pentru a nu se împiedica accesul la justiție al particularilor în disputele lor cu autoritățile publice. De asemenea, pentru a da eficiență drepturilor și intereselor legitime ale cetățenilor, care au fost ignorate de autoritățile publice, acțiunile în contencios administrativ se soluționează de urgență și cu precădere, iar hotărârile pronunțate de instanțele de contencios administrativ se redactează în termen de 30 de zile178 de la pronunțare. [ Mai mult... ] 

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 4
    1. Unele reguli speciale privind judecata acțiunii în contencios administrativ 
    Soluționarea acțiunilor în contenciosul administrativ are loc după regulile Codului de procedură civilă, cu excepția unor reguli speciale privitoare la celeritatea judecății și timbrarea acestor cereri. Astfel, depunerea întâmpinării de către autoritatea publică pârâtă este obligatorie și trebuie comunicată reclamantului de către instanța de judecată cu cel puțin 15 zile înainte de primul termen de judecată, astfel încât acesta să poată lua cunoștință de conținutul apărării părții adverse și să nu mai solicite, în acest scop, un alt termen de judecată. De asemenea, pentru facilitarea accesului la justiție împotriva actelor administrative considerate nelegale, taxele de timbru pentru cererile de competența instanțelor de contencios administrativ sunt relativ mici fiind stabilite prin O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru193. Această reglementare privind taxele judiciare de timbru se aplică cererilor având ca obiect anularea actelor administrative unilaterale, nefiind aplicabilă cererilor în anularea unor contracte administrative pentru care există prevederi legale speciale în acest sens. Astfel, de exemplu, în cazul cererilor privind anularea contractelor de achiziții publice, taxele judiciare de timbru sunt prevăzute de art. 56194 din Legea nr. 101/2016, care reprezintă o dispoziție legală specială în vigoare. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În ceea ce privește participarea terților în proces, este întâlnită în practică formularea cererilor de intervenție principală sau accesorie precum și acererii de chemare în garanție. Este de precizat, totuși, că admisibilitatea unor atare cereri trebuie raportată la specificul acțiunii în contencios administrativ și la condițiile de admisibilitate aunei astfel de acțiuni. Spre exemplu, ocerere de intervenție principală nu apare ca vădit inadmisibilă în contencios administrativ, însă, cu excepția situației în care obiectul cererii de intervenție este identic acțiunii pendinte, legătura de condiționalitate între cererea de intervenție și cererea originară este îndoielnică. În egală măsură, este de subliniat că intervenientul principal trebuie să îndeplinească procedura prealabilă, cum de altfel oatare obligație subzistă și în ipoteza promovării unei cereri de chemare în garanție. Or, numai prin raportare la prevederile art. 17 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, potrivit cărora cererile adresate instanței se judecă de urgență și cu precădere, este evident că întârzierea inerentă soluționării cererii introductive în contextul promovării unor cereri incidentale face mai degrabă discutabilă și puțin practică admisibilitatea acestor forme de participare aterților în litigiul reprezentat de acțiunea în contencios administrativ. [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    Potrivit art. 17 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, „cererile adresate instanței se judecă de urgență și cu precădere în ședință publică, în completul stabilit de lege”, iar potrivit alin. (3), „hotărârile se redactează și se motivează în cel mult 30 zile de la pronunțare”, termen în continuare dificil de respectat în practica judiciară. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 554/2004:
Art 7 Procedura prealabilă
Art 8 Obiectul acțiunii judiciare
Art 9 Acțiunile împotriva ordonanțelor Guvernului
Art 10 Instanța competentă
Art 11 Termenul de introducere a acțiunii
Art 12 Documentele necesare
Art 13 Citarea părților, relații
Art 14 Suspendarea executării actului
Art 15 Solicitarea suspendării prin acțiunea principală
Art 16 Introducerea în cauză a funcționarului
Art 17 Judecarea cererilor
Art 18 Soluțiile pe care le poate da instanța
Art 19 Termenul de prescripție pentru despăgubiri
Art 20 Recursul
Art 21 Judecarea recursului în situații deosebite
Art 22 Titlul executoriu
Art 23 Obligația publicării
Art 24 Obligația executării
Art 25 Instanța de executare
Art 26 Acțiunea în regres
Art 27 Judecarea cauzelor aflate pe rol
Reviste:
Care sunt noile modificări din Legea contenciosului administrativ?
Instanța competentă
Scurte reflecții asupra propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
Încă o lege a justiției modificată în Parlament - Legea contenciosului administrativ
În ce condiții este admisibilă cererea de revizuire în baza unor decizii ale CJUE?
Doctrină:
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 4
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Modele:
Acțiune în rectificarea a unei înregistrări în registrul de stare civilă (contencios administrativ) .
;
se încarcă...