Art 15 Solicitarea suspendării prin acțiunea principală | Lege 554/2004

Acesta este un fragment din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Procedura de soluționare a cererilor în contenciosul administrativ - Solicitarea suspendării prin acțiunea principală -
Art. 15.
- Respingeri de neconstituționalitate (22), Respins recurs în interesul legii (1), Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (35), Doctrină (5)

(1) Suspendarea executării actului administrativ unilateral poate fi solicitată de reclamant și prin cererea adresată instanței competente pentru anularea, în tot sau în parte, a actului atacat. În acest caz, instanța va putea dispune suspendarea actului administrativ atacat, până la soluționarea definitivă și irevocabilă a cauzei. Cererea de suspendare se poate formula o dată cu acțiunea principală sau printr-o acțiune separată, până la soluționarea acțiunii în fond. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență, Reviste (9)

(2) Dispozițiile alin. (2) și (4) ale art. 14 se aplică în mod corespunzător. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(3) Hotărârea dată cererii de suspendare este executorie de drept, iar introducerea recursului, potrivit art. 14 alin. (4), nu suspendă executarea. Jurisprudență, Reviste (2)

Acesta este un fragment din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În același scop, al prevenirii abuzului de drept în privința formulării cererii de suspendare, Legea nr. 554/2004 prevede că nu pot fi formulate mai multe cereri de suspendare succesive pentru aceleași motive. Este de menționat că oatare interdicție operează și în ipoteza în care prima cerere se formulează în baza art. 14 din lege, iar adoua sau celelalte succesive se formulează în baza art. 15 din lege sau invers; esențial este de subliniat că identitatea de motive se apreciază prin raportare la cele două condiții de fond, respectiv cazul bine justificat și paguba iminentă. [ Mai mult... ] 

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
    1. Cererea accesorie de suspendare a executării actului administrativ unilateral 
    Suspendarea executării unui act administrativ poate fi solicitată și odată cu acțiunea în anulare sau ulterior printr-o acțiune separată care poate fi promovată până la soluționarea acțiunii în fond (în primă instanță), atunci când reclamantul nu a avut interes să solicite suspendarea provizorie a executării actului (nefiind amenințat cu executarea lui de către autoritatea publică emitentă). În acest caz, instanța poate dispune suspendarea actului administrativ atacat, până la soluționarea definitivă a cauzei. [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    Foarte recent, în Dosarul nr. 1202/2/2017, în ședința din data de 2 octombrie 2017, Înalta Curte de Casație și Justiție afost solicitată să se pronunțe printr-un recurs în interesul legii, cu privire la „interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 14 și 15 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 435 din Codul de procedură civilă, vizând ipoteza admiterii cererii de suspendare aexecutării unui act administrativ cu caracter normativ și aefectelor acestei soluții față de părțile litigiului precum și față de terți”. Din păcate, completul competent să judece recursul în interesul legii arespins ca inadmisibil recursul formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curtea de Casație și Justiție. [ Mai mult... ] 

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 4
    1. Cererea accesorie de suspendare a executării actului administrativ unilateral 
    Suspendarea executării unui act administrativ poate fi solicitată și odată cu acțiunea în anulare sau ulterior, prin completarea cererii de chemare în judecată ori printr-o acțiune separată care poate fi promovată până la soluționarea acțiunii în fond (în primă instanță), atunci când reclamantul nu a avut interes să solicite suspendarea provizorie a executării actului (nefiind amenințat cu executarea lui de către autoritatea publică emitentă). În acest caz, instanța poate dispune suspendarea actului administrativ atacat, până la soluționarea definitivă a cauzei. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În același scop, al prevenirii abuzului de drept în privința formulării cererii de suspendare, Legea nr. 554/2004 prevede că nu pot fi formulate mai multe cereri de suspendare succesive pentru aceleași motive. Este de menționat că oatare interdicție operează și în ipoteza în care prima cerere se formulează în baza art. 14 din lege, iar adoua sau celelalte succesive se formulează în baza art. 15 din lege sau invers; esențial este de subliniat că identitatea de motive se apreciază prin raportare la cele două condiții de fond, respectiv cazul bine justificat și paguba iminentă. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 554/2004:
Art 5 Actele nesupuse controlului și limitele controlului
Art 6 Actele administrativ-jurisdicționale
Art 7 Procedura prealabilă
Art 8 Obiectul acțiunii judiciare
Art 9 Acțiunile împotriva ordonanțelor Guvernului
Art 10 Instanța competentă
Art 11 Termenul de introducere a acțiunii
Art 12 Documentele necesare
Art 13 Citarea părților, relații
Art 14 Suspendarea executării actului
Art 15 Solicitarea suspendării prin acțiunea principală
Art 16 Introducerea în cauză a funcționarului
Art 17 Judecarea cererilor
Art 18 Soluțiile pe care le poate da instanța
Art 19 Termenul de prescripție pentru despăgubiri
Art 20 Recursul
Art 21 Judecarea recursului în situații deosebite
Art 22 Titlul executoriu
Art 23 Obligația publicării
Art 24 Obligația executării
Art 25 Instanța de executare
Reviste:
Suspendarea actului administrativ. Condiții. Regim juridic
Obiectul cererii de suspendare reglementat de art. 14 din Legea nr. 554/2004 - contractul individual de muncă
Revista Curierul Fiscal nr. 1/2019
Revista Curierul Fiscal nr. 2/2019
13. Contracte de consultanță comercială. Baza impozabilă aferentă impozitului pe profit. Deductibilitate TVA
Act administrativ. Suspendare parțială. Condiții de admisibilitate
Certificatul de atestare fiscală și natură juridică a certificatului de atestare fiscală
Suspendarea executării actului administrativ. Condiții
Necesitatea existenței unei legături directe și imediate între o anumită operațiune în amonte și una sau mai multe operațiuni în aval în vederea recunoașterii unui drept de deducere a TVA-ului. Admitere recurs
Unele considerații privind cercetarea disciplinară a funcționarilor publici
Doctrină:
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 4
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
;
se încarcă...