Art 10 Instanța competentă | Lege 554/2004

Acesta este un fragment din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Procedura de soluționare a cererilor în contenciosul administrativ - Instanța competentă -
Art. 10.
- Respingeri de neconstituționalitate (3), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (38), Doctrină (5), Comentarii expert (1)

(1) Litigiile privind actele administrative emise sau încheiate de autoritățile publice locale și județene, precum și cele care privesc taxe și impozite, contribuții, datorii vamale și accesorii ale acestora, de până la 5 miliarde lei, se soluționează, în fond, de tribunalele administrativ-fiscale, iar cele privind actele administrative emise sau încheiate de autoritățile publice centrale, precum și cele care privesc taxe și impozite, contribuții, datorii vamale și accesorii ale acestora, mai mari de 5 miliarde lei, se soluționează, în fond, de secțiile de contencios administrativ și fiscal ale curților de apel, dacă prin lege specială nu se prevede altfel. Modificări (4), Respingeri de neconstituționalitate (4), Admis recurs în interesul legii (1), Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (38), Doctrină (4)

(2) Recursul împotriva sentințelor pronunțate de tribunalele administrativ-fiscale se judecă de secțiile de contencios administrativ și fiscal ale curților de apel, iar recursul împotriva sentințelor pronunțate de secțiile de contencios administrativ și fiscal ale curților de apel se judecă de Secția de contencios administrativ și fiscal a Înaltei Curți de Casație și Justiție, dacă prin lege specială nu se prevede altfel. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

(3) Reclamantul se poate adresa instanței de la domiciliul său sau celei de la domiciliul pârâtului. Dacă reclamantul a optat pentru instanța de la domiciliul pârâtului, nu se poate invoca excepția necompetenței teritoriale. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (15), Doctrină (4)

Acesta este un fragment din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Cine are competența de soluționare a acțiunii în despăgubire formulată de ANAF împotriva administratorului unei societăți? - Mădălina Moceanu
Prin Decizia nr.7/ 19.03.2018 în dosarul nr.3223/1/2017– Completul competent să judece recursul în interesul legii, în materie civilă a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Alba Iulia și, în consecință, a stabilit că:
În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 94 pct. 1 lit. k), art. 95 pct. 1 și art. 96 pct. 1 din Codul de procedură civilă, precum și art. 281 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 10 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, competența materială de soluționare a acțiunilor în despăgubiri formulate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, împotriva administratorului unei societăți înregistrate în registrul comerțului, în situația în care s-a dispus achitarea acestuia pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 6 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, revine instanței civile.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    113 Criteriul valoric este folosit frecvent și în legislația altor state. A se vedea în acest sens: art. R 311-1, art. R 311-2, art. R 321-1, R 321-2 și R 321-6 din Codul francez de organizare judiciară (Decretul nr. 78-329 din 16 martie 1978); art. 7-8 C. proc. civ.. it.; art. 19 C. proc. civ.. columbian; art. art. 91 C. proc. civ.. brazilian; art. 29 C. proc. civ.. venezuelean. În majoritatea legislațiilor procesuale, cuantumul concret al pretențiilor care pot determina competența unei anumite instanțe sunt precizate prin legile de organizare judecătorească.
[ Mai mult... ]
 

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    În primă instanță, competența aparține în cazul conflictelor de muncă și acontenciosului administrativ tribunalelor, potrivit regulii generale cuprinse în art. 95 pct. 1 C. proc. civ.. și art. 208 din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, respectiv art. 10 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, astfel încât nu se pune problema competenței materiale ainstanței, ci numai acelei funcționale, raportat la specializarea secțiilor și completurilor. [ Mai mult... ] 

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
    1. Stabilirea competenței materiale a instanțelor de contencios administrativ 
    Competența materială a instanțelor de contencios administrativ în soluționarea litigiilor privind actele administrative de autoritate se stabilește pe baza a două criterii distincte: criteriul nivelului ierarhic al organului emitent al actului dedus judecății și criteriul valorii obiectului litigiului. [ Mai mult... ] 

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 4
    1. Stabilirea competenței materiale a instanțelor de contencios administrativ 
    Competența materială a instanțelor de contencios administrativ în soluționarea litigiilor privind actele administrative de autoritate se stabilește pe baza a două criterii distincte: criteriul nivelului ierarhic al organului emitent al actului dedus judecății și criteriul valorii obiectului litigiului. [ Mai mult... ] 

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    În primă instanță, competența aparține în cazul conflictelor de muncă și acontenciosului administrativ tribunalelor, potrivit regulii generale cuprinse în art. 95 pct. 1 C. proc. civ.. și art. 208 din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, respectiv art. 10 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, astfel încât nu se pune problema competenței materiale ainstanței, ci numai acelei funcționale, raportat la specializarea secțiilor și completurilor. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 554/2004:
Art 1 Subiectele de sezină
Art 2 Semnificația unor termeni
Art 3 Tutela administrativă
Art 4 Excepția de nelegalitate
Art 5 Actele nesupuse controlului și limitele controlului
Art 6 Actele administrativ-jurisdicționale
Art 7 Procedura prealabilă
Art 8 Obiectul acțiunii judiciare
Art 9 Acțiunile împotriva ordonanțelor Guvernului
Art 10 Instanța competentă
Art 11 Termenul de introducere a acțiunii
Art 12 Documentele necesare
Art 13 Citarea părților, relații
Art 14 Suspendarea executării actului
Art 15 Solicitarea suspendării prin acțiunea principală
Art 16 Introducerea în cauză a funcționarului
Art 17 Judecarea cererilor
Art 18 Soluțiile pe care le poate da instanța
Art 19 Termenul de prescripție pentru despăgubiri
Art 20 Recursul
Reviste:
Constituționalitatea unor jurisdicții speciale administrative reglementate prin acte normative speciale anterioare revizuirii constituționale din anul 2003
Noua reglementare a competenței de judecată în materia contenciosului administrativ/The new regulation of the ruling competency in contentious administrative matters
Noua reglementare a competenței de judecată în materia contenciosului administrativ
8. Refuzul nejustificat în materia contenciosului administrativ. Termenul în care trebuie sesizată autoritatea publică
9. Excepție de nelegalitate ridicată în fața tribunalului arbitral. Competență de soluționare
Studiu de caz - Competența de soluționare în cazul sumelor - reprezentând creanțe fiscale - solicitate de Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC)
Revista Curierul Judiciar nr. 9/2018
Procedură fiscală: Competența în cazul apelurilor din contestațiile formulate împotriva executărilor silite
Funcționar public. Încetarea nelegală a raportului de serviciu. Acțiune având ca obiect repararea prejudiciului suferit ca urmare a emiterii ordinului nelegal de eliberare din funcție. Calcularea termenului de prescripție
Cerere de reintegrare în tabloul experților contabili formulată pe calea ordonanței președințiale. Natura juridică a litigiului. Competență materială
Doctrină:
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 4
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 13/2015 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Constanța privind interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 2 alin. (1) lit. f) și art. 10 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 94 și 95 din Codul de procedură civilă,
Decizia nr. 7/2018 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Alba Iulia vizând stabilirea competenței materiale de soluționare a acțiunilor în despăgubiri formulate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, împotriva administratorului unei societăți înregistrate în registrul comerțului, în situația în care s-a dispus achitarea acestuia pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 6 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, în sensul de a se determina dacă acțiunile având acest obiect sunt în competența instanței de contencios administrativ și fiscal sau în competența instanței civile
;
se încarcă...