Parlamentul României

Legea nr. 515/2004 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 77/2004 pentru stimularea asocierii proprietarilor de păduri private în scopul gospodăririi durabile a acestora

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 noiembrie 2004 până la 29 martie 2008, fiind abrogat prin Codul Silvic 2008.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 77 din 19 august 2004 pentru stimularea asocierii proprietarilor de păduri private în scopul gospodăririi durabile a acestora, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.6 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 791 din 27 august 2004, cu următoarele modificări:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

Principiile care stau la baza prevederilor prezentei ordonanțe sunt:

a) principiul liberei asocieri;

b) respectarea regimului silvic;

c) gospodărirea durabilă a pădurilor;

d) principiul teritorialității, respectiv al vecinătății proprietăților forestiere."

2. Alineatul (2) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

"

(2) Asociațiile constituite în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe vor avea ca scop gospodărirea durabilă a pădurilor, neputând desfășura alt gen de activități."

3. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

"

Art. 14. -

Costul lucrărilor de amenajare pentru proprietarii de păduri persoane fizice, constituiți în asociații în condițiile prezentei ordonanțe, se suportă integral de la bugetul de stat."

4. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

"

Art. 15. -

Costul lucrărilor de amenajare pentru proprietarii de păduri persoane juridice, constituiți în asociații în condițiile prezentei ordonanțe, se suportă în proporție de 50% de la bugetul de stat, dacă suprafețele de terenuri forestiere puse în comun depășesc 500 ha și constituie trupuri de pădure compacte."

5. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

"

Art. 16. -

Costul lucrărilor de amenajare pentru proprietarii de păduri persoane fizice și juridice, constituiți în asociații în condițiile prezentei ordonanțe, se suportă în proporție de 50% de la bugetul de stat, dacă suprafețele de terenuri forestiere puse în comun depășesc 300 ha și constituie trupuri de pădure compacte."

6. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

"

Art. 17. -

Costul lucrărilor de amenajare pentru proprietarii de păduri persoane fizice, pe de o parte, și persoane fizice și juridice, pe de altă parte, constituiți în asociații în condițiile prezentei ordonanțe, se suportă în proporție de 25% de la bugetul de stat, dacă suprafețele de terenuri forestiere puse în comun depășesc 300 ha, dar nu constituie trupuri de pădure compacte."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
VALER DORNEANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 23 noiembrie 2004.

Nr. 515.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...