Art 47 Dispoziții finale | Lege 535/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții finale -
Art. 47.
-

(1) La intrarea în vigoare a Legii nr. 301/2004 - Codul penal, art. 37 și 38 din prezenta lege se abrogă.

(2) La aceeași dată, art. 32, art. 35 alin. (2) și art. 36 se modifică și vor avea următorul cuprins:

- Art. 32:

"

Constituie acte de terorism următoarele infracțiuni săvârșite în condițiile prevederilor art. 2:

a) producerea, dobândirea, deținerea, transportul, furnizarea sau transferarea către alte persoane, fără drept, direct ori indirect, de arme chimice sau biologice, precum și cercetarea în domeniu sau dezvoltarea de asemenea arme, fără drept, se pedepsesc cu detențiune severă de la 15 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi;

b) preluarea fără drept a unei aeronave, prin orice mijloace, precum și exercitarea fără drept a controlului asupra acesteia se pedepsesc cu detențiune severă de la 15 la 30 de ani și interzicerea unor drepturi;

c) amenințarea cu săvârșirea faptelor prevăzute la lit. b), precum și a faptelor prevăzute în art. 295 alin. 1 lit. a)-e) din Codul penal se pedepsește cu închisoare strictă de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi."

- Art. 35 alin. (2): "Fapta de a iniția constituirea unei asocieri în scopul săvârșirii de acte de terorism ori aderarea la sau sprijinirea, sub orice formă, a unei astfel de asocieri se pedepsește cu închisoare strictă de la 10 la 15 ani, fără a se putea depăși maximul pedepsei prevăzute de lege pentru infracțiunea ce intră în scopul asocierii."

- Art. 36:

"

(1) Punerea la dispoziția unei entități teroriste a unor bunuri mobile sau imobile ori efectuarea de orice operațiuni financiar-bancare, în vederea finanțării actelor de terorism, se sancționează cu detențiune severă de la 15 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi.

(2) Bunurile mobile sau imobile puse la dispoziția entității teroriste în scopul finanțării actelor de terorism se confiscă, iar dacă acestea nu se găsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani."

Acesta este un fragment din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 535/2004:
Art 37 Infracțiuni și contravenții
Art 38 Infracțiuni și contravenții
Art 39 Infracțiuni și contravenții
Art 40 Infracțiuni și contravenții
Art 41 Infracțiuni și contravenții
Art 42 Infracțiuni și contravenții
Art 43 Infracțiuni și contravenții
Art 44 Infracțiuni și contravenții
Art 45 Dispoziții finale
Art 46 Dispoziții finale
Art 47 Dispoziții finale
;
se încarcă...