Art 21 Măsuri privind desfășurarea unor activități în scopul culegerii de informații | Lege 535/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Realizarea activității de prevenire și combatere a terorismului - Măsuri privind desfășurarea unor activități în scopul culegerii de informații -
Art. 21.
- Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Propunerea se formulează în scris și trebuie să cuprindă: date sau indicii din care să rezulte existența unei amenințări la adresa securității naționale, pentru a cărei descoperire, prevenire sau contracarare se impune emiterea autorizării; categoriile de activități pentru a căror efectuare este necesară autorizarea; identitatea persoanei ale cărei comunicații trebuie interceptate, dacă este cunoscută, sau a persoanei care deține informațiile, documentele ori obiectele ce trebuie obținute; descrierea generală, dacă și când este posibil, a locului unde urmează a fi efectuate activitățile autorizate; durata de valabilitate a autorizării.

(2) Propunerea se înaintează procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și este examinată sub aspectul temeiniciei și legalității de procurori anume desemnați de acesta. Jurisprudență

(3) Dacă se apreciază că propunerea este nejustificată, procurorul o respinge prin rezoluție motivată, comunicând aceasta de îndată organului care a formulat-o.

(4) Dacă în termen de 24 de ore de la înregistrarea cererii se apreciază că propunerea este întemeiată și sunt întrunite toate condițiile prevăzute de lege, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sau înlocuitorul de drept al acestuia solicită în scris președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție autorizarea activităților propuse. Jurisprudență

(5) Solicitarea trebuie să cuprindă datele menționate la alin. (1).

(6) Solicitarea este examinată în camera de consiliu de judecători anume desemnați de președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, care o admit sau o resping motivat, prin încheiere.

(7) În cazul în care solicitarea este respinsă, aceasta se restituie procurorului, împreună cu un exemplar al încheierii.

(8) Dacă apreciază că solicitarea este justificată, o dată cu încheierea de admitere judecătorul emite mandat prin care autorizează efectuarea activităților propuse.

(9) Mandatul se înmânează reprezentantului anume desemnat al organului care a propus autorizarea și trebuie să cuprindă: categoriile de comunicații care pot fi interceptate, categoriile de informații, documente sau obiecte care pot fi obținute; datele de identitate ale persoanei ale cărei comunicații trebuie interceptate sau care se află în posesia datelor, informațiilor ori obiectelor ce trebuie obținute, dacă sunt cunoscute; descrierea generală a locului în care urmează a fi executat mandatul; organul împuternicit cu executarea; durata de valabilitate a mandatului.

(10) Durata de valabilitate a mandatului nu poate depăși 6 luni; în cazuri întemeiate judecătorii anume desemnați de președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție pot prelungi, la cerere, durata mandatului, fiecare prelungire neputând depăși 3 luni.

(11) În acest caz se va urma procedura prevăzută la alin. (1)-(9).

(12) Solicitarea, emiterea și punerea în aplicare a mandatului se fac cu respectarea prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate.

(13) Organele care au propus autorizarea activităților pentru care s-a emis mandatul sunt obligate să le întrerupă de îndată atunci când temeiurile care le-au justificat au încetat și să îl informeze despre aceasta pe procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

(14) Aceleași organe au obligația să îl informeze în scris pe procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție despre rezultatul activităților autorizate prin mandat și despre măsurile luate, conform legii.

Acesta este un fragment din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 535/2004:
Art 11 Sistemul național de prevenire și combatere a terorismului
Art 12 Sistemul național de prevenire și combatere a terorismului
Art 13 Sistemul național de prevenire și combatere a terorismului
Art 14 Sistemul național de prevenire și combatere a terorismului
Art 15 Sistemul național de prevenire și combatere a terorismului
Art 16 Sistemul național de prevenire și combatere a terorismului
Art 17 Sistemul național de prevenire și combatere a terorismului
Art 18 Sistemul național de prevenire și combatere a terorismului
Art 19 Sistemul național de prevenire și combatere a terorismului
Art 20 Măsuri privind desfășurarea unor activități în scopul culegerii de informații
Art 21 Măsuri privind desfășurarea unor activități în scopul culegerii de informații
Art 22 Măsuri privind desfășurarea unor activități în scopul culegerii de informații
Art 23 Operațiuni financiar-bancare interzise
Art 24 Operațiuni financiar-bancare interzise
Art 25 Operațiuni financiar-bancare interzise
Art 26 Operațiuni financiar-bancare supuse autorizării
Art 27 Operațiuni financiar-bancare supuse autorizării
Art 28 Operațiuni financiar-bancare supuse autorizării
Art 29 Operațiuni financiar-bancare supuse autorizării
Art 30 Operațiuni financiar-bancare supuse autorizării
Art 31 Operațiuni financiar-bancare supuse autorizării
Reviste:
Considerații generale în legătură cu rolul justiției în mecanismul de apărare a securității naționale
;
se încarcă...