Parlamentul României

Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

Modificări (6), Puneri în aplicare (5), Referințe (7), Derogări (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1096 din 24 noiembrie 2004.

În vigoare de la 01 ianuarie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Modificări (1), Referințe (2), Jurisprudență

(1) Personalul de specialitate din cadrul structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistenței financiare comunitare acordate României prin instrumentele de preaderare PHARE și ISPA, prin fondurile FEOGA, secțiunea Garantare, și prin fondurile structurale și de coeziune, poate fi constituit din personal contractual sau, după caz, funcționari publici. Modificări (7), Jurisprudență

(2) În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin hotărâre a Guvernului se vor aproba structurile din cadrul ministerelor și instituțiilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistenței financiare comunitare, numărul și structura posturilor, precum și criteriile de încadrare a personalului pe funcții specifice. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 2. - Modificări (2), Referințe (1), Derogări (1), Jurisprudență

Salariile de bază corespunzătoare funcțiilor în care este încadrat personalul prevăzut la art. 1 pot fi majorate cu minimum 50% față de cele prevăzute de lege, dar nu mai mult de 100%. Jurisprudență

Art. 3. - Jurisprudență

Drepturile salariale prevăzute de prezenta lege vor fi acordate structurilor respective, potrivit bugetelor aprobate.

Art. 4. -

Personalul prevăzut la art. 1 poate beneficia și de alte drepturi salariale din fondurile comunitare, în limita sumelor aprobate cu această destinație prin acordurile de finanțare.

Art. 5. -

Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
VALER DORNEANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 10 noiembrie 2004.

Nr. 490.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...