Art 1 | Lege 490/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Art. 1. - Modificări (1), Referințe (2), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (7)

(1) Personalul de specialitate din cadrul structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistenței financiare comunitare acordate României prin instrumentele de preaderare PHARE și ISPA, prin fondurile FEOGA, secțiunea Garantare, și prin fondurile structurale și de coeziune, poate fi constituit din personal contractual sau, după caz, funcționari publici. Modificări (7), Referințe în jurisprudență (1)

(2) În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin hotărâre a Guvernului se vor aproba structurile din cadrul ministerelor și instituțiilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistenței financiare comunitare, numărul și structura posturilor, precum și criteriile de încadrare a personalului pe funcții specifice. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 490/2004:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
;
se încarcă...