Art 70 " | Lege 108/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 108/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2003 privind finanțele publice locale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Articolul 70 va avea următorul cuprins: - " -
Art. 70.
-

(1) Constituie infracțiuni următoarele fapte:

a) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2) și (3);

b) utilizarea fondurilor provenite din contractarea datoriei publice locale în alte scopuri decât cele pentru care au fost aprobate;

c) furnizarea de date eronate pentru fundamentarea documentației prezentate, în vederea obținerii autorizării pentru contractarea/garantarea de împrumuturi externe.

(2) Infracțiunea prevăzută la alin. (1) lit. a) se pedepsește cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă de la 50 milioane lei la 100 milioane lei, iar infracțiunile prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) se pedepsesc cu închisoare de la 1 an la 5 ani."

Acesta este un fragment din Legea nr. 108/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2003 privind finanțele publice locale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 108/2004:
Articol unic
Art 20 "
Art 70 "
;
se încarcă...