Parlamentul României

Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 septembrie 2004
Formă aplicabilă de la 30 septembrie 2004 până la 12 septembrie 2005, fiind înlocuită prin republicarea (r1) din Monitorul Oficial, Partea I nr. 827 din 13 septembrie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale Reviste (1)

Art. 1. - Modificări (1)

(1) Consiliul Superior al Magistraturii, reprezentant al autorității judecătorești, este garantul independenței justiției.

(2) Consiliul Superior al Magistraturii este independent și se supune, în activitatea sa, numai legii.

Art. 2. -

Consiliul Superior al Magistraturii are personalitate juridică și sediul în municipiul București.

Art. 3. -

Prin exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul Superior al Magistraturii asigură funcționarea eficientă a sistemului judiciar și respectarea legii în desfășurarea carierei profesionale a magistraților.

CAPITOLUL II Organizarea Consiliului Superior al Magistraturii

SECȚIUNEA 1 Structura Consiliului Superior al Magistraturii

Art. 4. -

Consiliul Superior al Magistraturii este alcătuit din 19 membri, din care:

a) 9 judecători și 5 procurori, aleși în adunările generale ale magistraților, care compun cele două secții ale Consiliului, una pentru judecători și una pentru procurori; Modificări (1)

b) 2 reprezentanți ai societății civile, specialiști în domeniul dreptului, care se bucură de înaltă reputație profesională și morală, aleși de Senat;

c) ministrul justiției, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție și procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, care sunt membri de drept ai Consiliului. Modificări (1)

Art. 5. - Modificări (1)

Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii este alcătuită din:

a) 2 judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție;

b) 4 judecători de la curțile de apel;

c) 2 judecători de la tribunale;

d) un judecător de la judecătorii.

Art. 6. - Modificări (1)

Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii este alcătuită din:

a) un procuror de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;

b) un procuror de la Parchetul Național Anticorupție;

c) un procuror de la parchetele de pe lângă curțile de apel;

d) un procuror de la parchetele de pe lângă tribunale;

e) un procuror de la parchetele de pe lângă judecătorii.

SECȚIUNEA a 2-a Alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii

Art. 7. - Modificări (1)

(1) Magistrații, membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, prevăzuți la art. 4 lit. a), sunt aleși în adunările generale ale judecătorilor sau, după caz, ale procurorilor.

(2) Data la care au loc adunările generale ale judecătorilor și ale procurorilor se stabilește de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, cu cel puțin 60 de zile înainte de expirarea mandatului membrilor acestuia și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, și pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. 8. - Modificări (1)

(1) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii se aleg din rândul judecătorilor și procurorilor numiți de Președintele României și care au o vechime de cel puțin 6ani în funcția de magistrat.

(2) Judecătorii și procurorii care îndeplinesc condiția prevăzută la alin. (1) își pot depune candidaturile pentru alegerea ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii.

(3) Perioada în care pot fi depuse candidaturile se stabilește de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, și pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii.

(4) Candidaturile se depun la colegiul de conducere al Înaltei Curți de Casație și Justiție, la colegiul de conducere al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, la colegiul de conducere al Parchetului Național Anticorupție sau la colegiile de conducere ale curților de apel ori ale parchetelor de pe lângă acestea, însoțite de curriculum vitae.

(5) Colegiile de conducere ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Parchetului Național Anticorupție, ale curților de apel și ale parchetelor de pe lângă acestea verifică îndeplinirea condiției prevăzute la alin. (1) de către judecătorii și procurorii care și-au depus candidaturile.

Art. 9. -

(1) Judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție aleg, în adunarea generală, prin vor secret, direct și personal, 2 membri pentru Consiliul Superior al Magistraturii, dintre judecătorii care și-au depus candidatura.

(2) Procurorii de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și procurorii de la Parchetul Național Anticorupție aleg, în adunările generale ale procurorilor din aceste parchete, prin vot secret, direct și personal, câte un membru pentru Consiliul Superior al Magistraturii dintre procurorii care și-au depus candidatura. Modificări (1)

(3) Sunt aleși ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii 2 judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție, un procuror de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și un procuror de la Parchetul Național Anticorupție, care au obținut numărul cel mai mare de voturi în adunările generale. Modificări (1)

(4) În cazul în care 2 sau mai mulți candidați au obținut un număr egal de voturi, este declarat ales magistratul cu cea mai mare vechime efectivă în magistratură. Modificări (1)

Art. 10. -

(1) Colegiul de conducere al fiecărei curți de apel și al fiecărui parchet de pe lângă acestea centralizează candidaturile depuse de judecătorii și procurorii din circumscripțiile lor. Modificări (1)

(2) Candidaturile se centralizează pe categorii de instanțe și parchete și se transmit instanțelor și parchetelor din circumscripția curții de apel. Modificări (1)

(3) Colegiul de conducere al fiecărei curți de apel organizează propria adunare generală, adunarea generală a judecătorilor de la tribunalele și tribunalele specializate din circumscripția curții de apel și adunarea generală a judecătorilor de la judecătoriile din circumscripția curții de apel.

(4) Colegiul de conducere al fiecărui parchet de pe lângă curțile de apel organizează propria adunare generală, adunarea generală a procurorilor de la parchetele de pe lângă tribunale și tribunalele specializate din circumscripția curții de apel și adunarea generală a procurorilor de la parchetele de pe lângă judecătoriile din circumscripția curții de apel.

Art. 11. -

(1) Judecătorii de la fiecare curte de apel, judecătorii de la toate tribunalele și tribunalele specializate din circumscripția fiecărei curți de apel și judecătorii de la toate judecătoriile din circumscripția fiecărei curți de apel desemnează, în cele 3 adunări generale, prin vot secret, direct și personal, câte un candidat pentru funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii dintre judecătorii care și-au depus candidatura.

(2) Procurorii de la fiecare parchet de pe lângă curțile de apel, procurorii de la toate parchetele de pe lângă tribunale și tribunalele specializate din circumscripția fiecărei curți de apel și procurorii de la parchetele de pe lângă judecătoriile din circumscripția fiecărei curți de apel desemnează, în cele 3 adunări generale, prin vot secret, direct și personal, câte un candidat pentru funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii dintre procurorii care și-au depus candidatura.

(3) Sunt desemnați pentru a candida la funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii judecătorii și procurorii care au obținut numărul cel mai mare de voturi în adunările generale prevăzute la alin. (1) și (2). Modificări (1)

(4) Judecătorii militari și procurorii militari își depun candidatura la Curtea militară de apel sau, după caz, la parchetul militar de pe lângă această curte. Dispozițiile alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător. Tribunalul militar teritorial și tribunalele militare, precum și parchetele de pe lângă acestea desemnează câte un candidat care va fi inclus pe listele prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. c) și d). Modificări (1)

(5) Consiliul Superior al Magistraturii întocmește listele cu judecătorii și procurorii desemnați pentru a candida la funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, pe categorii de instanțe și parchete.

(6) Listele prevăzute la alin. (5) se publică pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii. Modificări (1)

(7) Dispozițiile art. 9 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.

Art. 12. - Modificări (1)

(1) Listele judecătorilor și ale procurorilor care au fost desemnați pentru a candida la funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii se transmit instanțelor sau, după caz, parchetelor, de către Consiliul Superior al Magistraturii, cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită pentru adunările generale, după cum urmează:

a) lista cuprinzând cei 16 candidați de la curțile de apel se transmite tuturor curților de apel;

b) lista cuprinzând cei 16 candidați de la parchetele de pe lângă curțile de apel se transmite tuturor parchetelor de pe lângă curțile de apel;

c) lista cuprinzând cei 16 candidați de la tribunale și tribunalele specializate se transmite tuturor tribunalelor și tribunalelor specializate;

d) lista cuprinzând cei 16 candidați de la parchetele de pe lângă tribunale și tribunalele specializate se transmite tuturor parchetelor de pe lângă tribunale și tribunalele specializate;

e) lista cuprinzând cei 15 candidați de la judecătorii se transmite tuturor judecătoriilor;

f) lista cuprinzând cei 15 candidați de la parchetele de pe lângă judecătorii se transmite tuturor parchetelor de pe lângă judecătorii.

(2) Listele prevăzute la alin. (1) se afișează la sediile instanțelor și parchetelor.

Art. 13. -

(1) Listele prevăzute la art. 12 alin. (1) se transmit de către Consiliul Superior al Magistraturii instanțelor și parchetelor, însoțite de buletine de vot și de curriculum vitae. Modificări (1)

(2) Consiliul Superior al Magistraturii transmite fiecărei instanțe și fiecărui parchet un număr de buletine de vot egal cu numărul judecătorilor din cadrul instanței sau al procurorilor din cadrul parchetului. Modificări (1)

(3) Forma și conținutul buletinelor de vot se stabilesc de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii.

(4) Tipărirea buletinelor de vot se asigură de Consiliul Superior al Magistraturii.

Art. 14. -

(1) În vederea alegerii membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, în cadrul fiecărei instanțe și al fiecărui parchet de convoacă adunarea generală a judecătorilor sau, după caz, a procurorilor.

(2) Judecătorii de la curțile de apel și procurorii de la parchetele de pe lângă acestea aleg ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, în adunările lor generale, prin vot secret, direct și personal, 4 judecători de la curțile de apel și un procuror de la parchetele de pe lângă acestea. Modificări (1)

(3) Judecătorii de la tribunale și tribunalele specializate și procurorii de la parchetele de pe lângă acestea aleg ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, în adunările lor generale, prin vot secret, direct și personal, 2 judecători de la tribunale și tribunalele specializate și un procuror de la parchetele de pe lângă acestea. Modificări (1)

(4) Judecătorii de la judecătorii și procurorii de la parchetele de pe lângă acestea aleg ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, în adunările lor generale, prin vot secret, direct și personal, un judecător de la judecătorii și un procuror de la parchetele de pe lângă acestea. Modificări (1)

Art. 15. -

(1) În procedura de desemnare a candidaților și de alegere a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, adunările generale sunt legal constituite în prezența a cel puțin două treimi din numărul judecătorilor sau, după caz, al procurorilor în funcție, inclusiv cei delegați sau detașați de la alte instanțe sau parchete.

(2) Adunările generale sunt prezidate de magistratul cu cea mai mare vechime în magistratură, care nu și-a depus candidatura pentru funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii.

(3) În procedura de alegere a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, fiecare judecător și procuror are dreptul să voteze un număr de candidați egal cu numărul membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, care reprezintă categoria de instanțe sau parchete la nivelul cărora magistratul își desfășoară activitatea. Modificări (1)

Art. 16. - Modificări (1)

(1) Magistratul care a prezidat adunarea generală a judecătorilor sau, după caz, a procurorilor:

a) asigură numărarea voturilor;

b) întocmește procesul-verbal cu privire la desfășurarea alegerilor și rezultatele votului și îl transmite Consiliului Superior al Magistraturii;

c) comunică numele judecătorilor sau al procurorilor desemnați pentru a candida la funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii potrivit art. 11 alin. (5) ori, după caz, alcătuiește și transmite Consiliului Superior al Magistraturii lista cuprinzând candidații înscriși în ordinea descrescătoare a voturilor obținute în adunările generale prevăzute la art. 9 alin. (3) și la art. 14 alin. (2)-(4).

(2) Pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la alin. (1), magistratul care a prezidat adunarea generală este ajutat de 2 judecători sau, după caz, de 2 procurori, desemnați la începutul lucrărilor adunării generale dintre magistrații care nu și-au depus candidaturile.

Art. 17. -

(1) Consiliul Superior al Magistraturii centralizează rezultatele votului din circumscripțiile tuturor curților de apel și ale parchetelor de pe lângă acestea.

(2) Sunt aleși ca membri al Consiliului Superior al Magistraturii: Modificări (1)

a) 4 judecători de la curțile de apel, care au obținut numărul cel mai mare de voturi la nivel național;

b) 2 judecători de la tribunale și tribunalele specializate, care au obținut numărul cel mai mare de voturi la nivel național;

c) un judecător de la judecătorii, care a obținut numărul cel mai mare de voturi la nivel național;

d) un procuror de la parchetele de pe lângă curțile de apel, care a obținut numărul cel mai mare de voturi la nivel național;

e) un procuror de la parchetele de pe lângă tribunale și tribunalele specializate și un procuror de la parchetele de pe lângă judecătorii, care au obținut numărul cel mai mare de voturi la nivel național.

(3) Dispozițiile art. 9 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.

Art. 18. -

(1) Consiliul Superior al Magistraturii verifică legalitatea procedurilor de alegere, din oficiu sau la sesizarea oricărui magistrat. Modificări (1)

(2) Contestațiile referitoare la legalitatea procedurilor de alegere pot fi depuse la Consiliul Superior al Magistraturii, în termen de 5 zile de la data alegerilor. Modificări (1)

(3) Contestațiile se soluționează de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în termen de 3 zile de la data sesizării. Modul de soluționare a contestațiilor se comunică persoanelor care au făcut sesizarea. Modificări (1)


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...