Parlamentul României

Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Acțiuni respinse (1), Referințe (5), Reviste (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 septembrie 2004
Formă aplicabilă de la 30 septembrie 2004 până la 12 septembrie 2005, fiind înlocuită prin republicarea (r1) din Monitorul Oficial, Partea I nr. 827 din 13 septembrie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale Reviste (1)

Art. 1. - Modificări (1)

(1) Consiliul Superior al Magistraturii, reprezentant al autorității judecătorești, este garantul independenței justiției.

(2) Consiliul Superior al Magistraturii este independent și se supune, în activitatea sa, numai legii.

Art. 2. -

Consiliul Superior al Magistraturii are personalitate juridică și sediul în municipiul București.

Art. 3. -

Prin exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul Superior al Magistraturii asigură funcționarea eficientă a sistemului judiciar și respectarea legii în desfășurarea carierei profesionale a magistraților.

CAPITOLUL II Organizarea Consiliului Superior al Magistraturii

SECȚIUNEA 1 Structura Consiliului Superior al Magistraturii

Art. 4. -

Consiliul Superior al Magistraturii este alcătuit din 19 membri, din care:

a) 9 judecători și 5 procurori, aleși în adunările generale ale magistraților, care compun cele două secții ale Consiliului, una pentru judecători și una pentru procurori; Modificări (1)

b) 2 reprezentanți ai societății civile, specialiști în domeniul dreptului, care se bucură de înaltă reputație profesională și morală, aleși de Senat;

c) ministrul justiției, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție și procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, care sunt membri de drept ai Consiliului. Modificări (1)

Art. 5. - Modificări (1)

Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii este alcătuită din:

a) 2 judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție;

b) 4 judecători de la curțile de apel;

c) 2 judecători de la tribunale;

d) un judecător de la judecătorii.

Art. 6. - Modificări (1)

Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii este alcătuită din:

a) un procuror de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;

b) un procuror de la Parchetul Național Anticorupție;

c) un procuror de la parchetele de pe lângă curțile de apel;

d) un procuror de la parchetele de pe lângă tribunale;

e) un procuror de la parchetele de pe lângă judecătorii.

SECȚIUNEA a 2-a Alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii

Art. 7. - Modificări (1)

(1) Magistrații, membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, prevăzuți la art. 4 lit. a), sunt aleși în adunările generale ale judecătorilor sau, după caz, ale procurorilor.

(2) Data la care au loc adunările generale ale judecătorilor și ale procurorilor se stabilește de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, cu cel puțin 60 de zile înainte de expirarea mandatului membrilor acestuia și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, și pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. 8. - Modificări (1)

(1) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii se aleg din rândul judecătorilor și procurorilor numiți de Președintele României și care au o vechime de cel puțin 6ani în funcția de magistrat.

(2) Judecătorii și procurorii care îndeplinesc condiția prevăzută la alin. (1) își pot depune candidaturile pentru alegerea ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii.

(3) Perioada în care pot fi depuse candidaturile se stabilește de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, și pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii.

(4) Candidaturile se depun la colegiul de conducere al Înaltei Curți de Casație și Justiție, la colegiul de conducere al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, la colegiul de conducere al Parchetului Național Anticorupție sau la colegiile de conducere ale curților de apel ori ale parchetelor de pe lângă acestea, însoțite de curriculum vitae.

(5) Colegiile de conducere ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Parchetului Național Anticorupție, ale curților de apel și ale parchetelor de pe lângă acestea verifică îndeplinirea condiției prevăzute la alin. (1) de către judecătorii și procurorii care și-au depus candidaturile.

Art. 9. -

(1) Judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție aleg, în adunarea generală, prin vor secret, direct și personal, 2 membri pentru Consiliul Superior al Magistraturii, dintre judecătorii care și-au depus candidatura.

(2) Procurorii de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și procurorii de la Parchetul Național Anticorupție aleg, în adunările generale ale procurorilor din aceste parchete, prin vot secret, direct și personal, câte un membru pentru Consiliul Superior al Magistraturii dintre procurorii care și-au depus candidatura. Modificări (1)

(3) Sunt aleși ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii 2 judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție, un procuror de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și un procuror de la Parchetul Național Anticorupție, care au obținut numărul cel mai mare de voturi în adunările generale. Modificări (1)

(4) În cazul în care 2 sau mai mulți candidați au obținut un număr egal de voturi, este declarat ales magistratul cu cea mai mare vechime efectivă în magistratură. Modificări (1)

Art. 10. -

(1) Colegiul de conducere al fiecărei curți de apel și al fiecărui parchet de pe lângă acestea centralizează candidaturile depuse de judecătorii și procurorii din circumscripțiile lor. Modificări (1)

(2) Candidaturile se centralizează pe categorii de instanțe și parchete și se transmit instanțelor și parchetelor din circumscripția curții de apel. Modificări (1)

(3) Colegiul de conducere al fiecărei curți de apel organizează propria adunare generală, adunarea generală a judecătorilor de la tribunalele și tribunalele specializate din circumscripția curții de apel și adunarea generală a judecătorilor de la judecătoriile din circumscripția curții de apel.

(4) Colegiul de conducere al fiecărui parchet de pe lângă curțile de apel organizează propria adunare generală, adunarea generală a procurorilor de la parchetele de pe lângă tribunale și tribunalele specializate din circumscripția curții de apel și adunarea generală a procurorilor de la parchetele de pe lângă judecătoriile din circumscripția curții de apel.

Art. 11. -

(1) Judecătorii de la fiecare curte de apel, judecătorii de la toate tribunalele și tribunalele specializate din circumscripția fiecărei curți de apel și judecătorii de la toate judecătoriile din circumscripția fiecărei curți de apel desemnează, în cele 3 adunări generale, prin vot secret, direct și personal, câte un candidat pentru funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii dintre judecătorii care și-au depus candidatura.

(2) Procurorii de la fiecare parchet de pe lângă curțile de apel, procurorii de la toate parchetele de pe lângă tribunale și tribunalele specializate din circumscripția fiecărei curți de apel și procurorii de la parchetele de pe lângă judecătoriile din circumscripția fiecărei curți de apel desemnează, în cele 3 adunări generale, prin vot secret, direct și personal, câte un candidat pentru funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii dintre procurorii care și-au depus candidatura.

(3) Sunt desemnați pentru a candida la funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii judecătorii și procurorii care au obținut numărul cel mai mare de voturi în adunările generale prevăzute la alin. (1) și (2). Modificări (1)

(4) Judecătorii militari și procurorii militari își depun candidatura la Curtea militară de apel sau, după caz, la parchetul militar de pe lângă această curte. Dispozițiile alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător. Tribunalul militar teritorial și tribunalele militare, precum și parchetele de pe lângă acestea desemnează câte un candidat care va fi inclus pe listele prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. c) și d). Modificări (1)

(5) Consiliul Superior al Magistraturii întocmește listele cu judecătorii și procurorii desemnați pentru a candida la funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, pe categorii de instanțe și parchete.

(6) Listele prevăzute la alin. (5) se publică pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii. Modificări (1)

(7) Dispozițiile art. 9 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.

Art. 12. - Modificări (1)

(1) Listele judecătorilor și ale procurorilor care au fost desemnați pentru a candida la funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii se transmit instanțelor sau, după caz, parchetelor, de către Consiliul Superior al Magistraturii, cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită pentru adunările generale, după cum urmează:

a) lista cuprinzând cei 16 candidați de la curțile de apel se transmite tuturor curților de apel;

b) lista cuprinzând cei 16 candidați de la parchetele de pe lângă curțile de apel se transmite tuturor parchetelor de pe lângă curțile de apel;

c) lista cuprinzând cei 16 candidați de la tribunale și tribunalele specializate se transmite tuturor tribunalelor și tribunalelor specializate;

d) lista cuprinzând cei 16 candidați de la parchetele de pe lângă tribunale și tribunalele specializate se transmite tuturor parchetelor de pe lângă tribunale și tribunalele specializate;

e) lista cuprinzând cei 15 candidați de la judecătorii se transmite tuturor judecătoriilor;

f) lista cuprinzând cei 15 candidați de la parchetele de pe lângă judecătorii se transmite tuturor parchetelor de pe lângă judecătorii.

(2) Listele prevăzute la alin. (1) se afișează la sediile instanțelor și parchetelor.

Art. 13. -

(1) Listele prevăzute la art. 12 alin. (1) se transmit de către Consiliul Superior al Magistraturii instanțelor și parchetelor, însoțite de buletine de vot și de curriculum vitae. Modificări (1)

(2) Consiliul Superior al Magistraturii transmite fiecărei instanțe și fiecărui parchet un număr de buletine de vot egal cu numărul judecătorilor din cadrul instanței sau al procurorilor din cadrul parchetului. Modificări (1)

(3) Forma și conținutul buletinelor de vot se stabilesc de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii.

(4) Tipărirea buletinelor de vot se asigură de Consiliul Superior al Magistraturii.

Art. 14. -

(1) În vederea alegerii membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, în cadrul fiecărei instanțe și al fiecărui parchet de convoacă adunarea generală a judecătorilor sau, după caz, a procurorilor.

(2) Judecătorii de la curțile de apel și procurorii de la parchetele de pe lângă acestea aleg ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, în adunările lor generale, prin vot secret, direct și personal, 4 judecători de la curțile de apel și un procuror de la parchetele de pe lângă acestea. Modificări (1)

(3) Judecătorii de la tribunale și tribunalele specializate și procurorii de la parchetele de pe lângă acestea aleg ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, în adunările lor generale, prin vot secret, direct și personal, 2 judecători de la tribunale și tribunalele specializate și un procuror de la parchetele de pe lângă acestea. Modificări (1)

(4) Judecătorii de la judecătorii și procurorii de la parchetele de pe lângă acestea aleg ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, în adunările lor generale, prin vot secret, direct și personal, un judecător de la judecătorii și un procuror de la parchetele de pe lângă acestea. Modificări (1)

Art. 15. -

(1) În procedura de desemnare a candidaților și de alegere a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, adunările generale sunt legal constituite în prezența a cel puțin două treimi din numărul judecătorilor sau, după caz, al procurorilor în funcție, inclusiv cei delegați sau detașați de la alte instanțe sau parchete.

(2) Adunările generale sunt prezidate de magistratul cu cea mai mare vechime în magistratură, care nu și-a depus candidatura pentru funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii.

(3) În procedura de alegere a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, fiecare judecător și procuror are dreptul să voteze un număr de candidați egal cu numărul membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, care reprezintă categoria de instanțe sau parchete la nivelul cărora magistratul își desfășoară activitatea. Modificări (1)

Art. 16. - Modificări (1)

(1) Magistratul care a prezidat adunarea generală a judecătorilor sau, după caz, a procurorilor:

a) asigură numărarea voturilor;

b) întocmește procesul-verbal cu privire la desfășurarea alegerilor și rezultatele votului și îl transmite Consiliului Superior al Magistraturii;

c) comunică numele judecătorilor sau al procurorilor desemnați pentru a candida la funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii potrivit art. 11 alin. (5) ori, după caz, alcătuiește și transmite Consiliului Superior al Magistraturii lista cuprinzând candidații înscriși în ordinea descrescătoare a voturilor obținute în adunările generale prevăzute la art. 9 alin. (3) și la art. 14 alin. (2)-(4).

(2) Pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la alin. (1), magistratul care a prezidat adunarea generală este ajutat de 2 judecători sau, după caz, de 2 procurori, desemnați la începutul lucrărilor adunării generale dintre magistrații care nu și-au depus candidaturile.

Art. 17. -

(1) Consiliul Superior al Magistraturii centralizează rezultatele votului din circumscripțiile tuturor curților de apel și ale parchetelor de pe lângă acestea.

(2) Sunt aleși ca membri al Consiliului Superior al Magistraturii: Modificări (1)

a) 4 judecători de la curțile de apel, care au obținut numărul cel mai mare de voturi la nivel național;

b) 2 judecători de la tribunale și tribunalele specializate, care au obținut numărul cel mai mare de voturi la nivel național;

c) un judecător de la judecătorii, care a obținut numărul cel mai mare de voturi la nivel național;

d) un procuror de la parchetele de pe lângă curțile de apel, care a obținut numărul cel mai mare de voturi la nivel național;

e) un procuror de la parchetele de pe lângă tribunale și tribunalele specializate și un procuror de la parchetele de pe lângă judecătorii, care au obținut numărul cel mai mare de voturi la nivel național.

(3) Dispozițiile art. 9 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.

Art. 18. -

(1) Consiliul Superior al Magistraturii verifică legalitatea procedurilor de alegere, din oficiu sau la sesizarea oricărui magistrat. Modificări (1)

(2) Contestațiile referitoare la legalitatea procedurilor de alegere pot fi depuse la Consiliul Superior al Magistraturii, în termen de 5 zile de la data alegerilor. Modificări (1)

(3) Contestațiile se soluționează de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în termen de 3 zile de la data sesizării. Modul de soluționare a contestațiilor se comunică persoanelor care au făcut sesizarea. Modificări (1)

(4) În cazul în care se constată încălcări ale legii în procedurile de alegere, Consiliul Superior al Magistraturii dispune măsurile necesare pentru înlăturarea acestora, inclusiv repetarea alegerilor, numai la instanțele sau parchetele la care încălcarea legii a avut drept consecință influențarea rezultatului alegerilor.

Art. 19. - Jurisprudență (1)

(1) Consiliul Superior al Magistraturii alcătuiește lista finală cuprinzând magistrații aleși potrivit prevederilor art. 9 alin. (3) și art. 17 alin. (2) și o transmite Biroului Permanent al Senatului.

(2) Biroul Permanent al Senatului înaintează lista prevăzută la alin. (1) Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări, pentru a examina dacă au fost respectate dispozițiile legale cu privire la alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii.

(3) Senatul, în prezența majorității membrilor săi, pe baza raportului Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări, validează lista cuprinzând magistrații aleși ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii. Refuzul validării nu poate interveni decât în cazul încălcării legii în procedura alegerii membrilor Consiliului Superior al Magistraturii și numai dacă această încălcare a legii are drept consecință influențarea rezultatului alegerilor. Dispozițiile art. 18 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.

Art. 20. -

(1) În vederea alegerii celor doi reprezentanți ai societății civile în Consiliul Superior al Magistraturii, organizațiile profesionale ale juriștilor, consiliile profesionale ale facultăților de drept acreditate, asociațiile și fundațiile, care au ca obiect unic de activitate apărarea drepturilor omului, confederațiile sindicale și patronale reprezentative la nivel național, pot propune Biroului Permanent al Senatului câte un candidat. Modificări (1)

(2) Pot fi aleși ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii reprezentanți ai societății civile, care îndeplinesc următoarele condiții: Modificări (1)

a) sunt specialiști în domeniul dreptului, cu o vechime de cel puțin 18 ani în activitatea juridică sau în învățământul juridic superior;

b) se bucură de înaltă reputație profesională și morală;

c) nu au calitatea de membru al unui partid politic.

(3) Propunerile de candidaturi se depun la Biroul Permanent al Senatului, între a 90-a zi și a 60-a zi înainte de expirarea mandatului membrilor Consiliului Superior al Magistraturii. Modificări (1)

(4) Perioada în care se depun propunerile de candidaturi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, și pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii, cu 30 de zile înainte de începerea curgerii termenului prevăzut la alin. (3).

(5) Candidații propuși vor prezenta Senatului un curriculum vitae, declarația de avere și o declarație pe propria răspundere că nu au apartenență politică. Modificări (1)

(6) Candidaturile se publică pe paginile de Internet ale Senatului și Consiliului Superior al Magistraturii, în termen de 5 zile de la expirarea perioadei de depunere a acestora. Modificări (1)

Art. 21. -

Senatul alege, dintre candidații prevăzuți la art. 20, cei 2 reprezentanți ai societății civile, potrivit procedurii prevăzute în Regulamentul acestei Camere.

Art. 22. -

Hotărârile Senatului privind validarea și alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

CAPITOLUL III Funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii

Art. 23. -

(1) În termen de 15 zile de la publicarea hotărârilor prevăzute la art. 22, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție convoacă membrii Consiliului Superior al Magistraturii în ședința de constituire.

(2) În ședința de constituire, prezidată de președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, sunt aleși președintele și vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii și se stabilesc responsabilitățile membrilor acestuia, pe domenii de activitate. Modificări (1)

Art. 24. -

(1) Consiliul Superior al Magistraturii funcționează ca organ cu activitate permanentă. Hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii se iau în plen sau în secții, potrivit atribuțiilor care revin acestora.

(2) În perioada mandatului, președintele și vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii nu exercită activitatea de judecător sau procuror. Modificări (1)

Art. 25. -

(1) Consiliul Superior al Magistraturii este condus de președinte, ajutat de un vicepreședinte, aleși pentru un mandat de un an, ce nu poate fi reînnoit, dintre magistrații prevăzuți la art. 4 lit. a), care fac parte din secții diferite. Modificări (1)

(2) Președintele și vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii sunt aleși de plen, în prezența a cel puțin 15 membri ai Consiliului, cu votul majorității membrilor acestuia.

(3) Președintele Consiliului Superior al Magistraturii are următoarele atribuții principale:

a) reprezintă Consiliul Superior al Magistraturii în relațiile interne și internaționale;

b) coordonează activitatea Consiliului Superior al Magistraturii și repartizează lucrările pentru plen și secții;

c) prezidează lucrările Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, cu excepția cazului în care la lucrări participă Președintele României;

d) propune plenului măsurile necesare pentru începerea procedurilor de revocare a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii și de ocupare a locurilor devenite vacante;

e) semnează actele emise de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii;

f) sesizează Curtea Constituțională, în vederea soluționării conflictelor juridice de natură constituțională dintre autoritățile publice;

g) numește comisia de admitere și comisia de elaborare a subiectelor pentru admiterea în Institutul Național al Magistraturii, în condițiile prevăzute de Regulamentul de organizare a examenului de admitere în Institutul Național al Magistraturii;

h) desemnează membrii Consiliului Superior al Magistraturii care pot fi consultați pentru elaborarea unor proiecte de acte normative;

i) prezintă, în ședința publică a plenului, raportul anual asupra activității Consiliului Superior al Magistraturii, care se transmite instanțelor și parchetelor și se dă publicității.

(4) Președintele Consiliului Superior al Magistraturii îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege, de Regulamentul de organizare și funcționare administrativă a Consiliului Superior al Magistraturii și de plen.

(5) În lipsa președintelui Consiliului Superior al Magistraturii, atribuțiile prevăzute la alin. (3) și (4) se exercită de vicepreședinte.

(6) În caz de vacanță a funcției de președinte, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în termen de o lună de la constatarea vacanței, va proceda la alegerea noului președinte, al cărui mandat se exercită în perioada rămasă. Modificări (1)

Art. 26. -

Președintele României prezidează, fără drept de vot, lucrările Plenului Consiliului Superior al Magistraturii la care participă.

Art. 27. -

(1) Lucrările secțiilor Consiliului Superior al Magistraturii sunt legal constituite în prezența majorității membrilor acestora și sunt prezidate de președintele sau, după caz, de vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii. În lipsa acestora, membrii secției aleg un președinte de ședință, cu votul majorității celor prezenți.

(2) Magistratul care prezidează lucrările secției semnează hotărârile și celelalte acte emise de aceasta. Modificări (1)

Art. 28. - Modificări (1)

(1) Consiliul Superior al Magistraturii se întrunește în plen și în secții ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui, a vicepreședintelui sau a majorității membrilor plenului ori, după caz, ai secțiilor.

(2) Lucrările Plenului Consiliului Superior al Magistraturii se desfășoară în prezența a cel puțin 15 membri.

(3) Hotărârile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii se iau cu votul majorității membrilor Consiliului, iar hotărârile secțiilor se iau cu votul majorității membrilor secțiilor.

Art. 29. -

(1) Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție participă la lucrările secției pentru judecători, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, la lucrările secției pentru procurori, iar ministrul justiției, la lucrările ambelor secții. Modificări (1)

(2) Ministrul justiției, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție și procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție nu au drept de vot, în situațiile în care secțiile îndeplinesc rolul de instanță de judecată în domeniul răspunderii disciplinare. Modificări (1)

(3) Reprezentanții societății civile participă numai la lucrările Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. 30. -

(1) Lucrările plenului și ale secțiilor Consiliului Superior al Magistraturii sunt, de regulă, publice. Membrii plenului sau ai secțiilor hotărăsc, cu majoritate de voturi, situațiile în care ședințele nu sunt publice.

(2) Ordinea de zi a lucrărilor plenului și ale secțiilor Consiliului Superior al Magistraturii se aprobă de către acestea, la propunerea președintelui sau, după caz, a vicepreședintelui Consiliului Superior al Magistraturii.

(3) Hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii, în plen și în secții, se iau prin vot direct și secret. Modificări (1)

(4) Ordinea de zi și hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii se publică în Buletinul Oficial al Consiliului Superior al Magistraturii sau pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii. Modificări (1)

CAPITOLUL IV Atribuțiile Consiliului Superior al Magistraturii

SECȚIUNEA 1 Dispoziții comune

Art. 31. - Modificări (1)

(1) Consiliul Superior al Magistraturii apără corpul magistraților și membrii acestuia împotriva oricărui act de natură să aducă atingere independenței sau imparțialității magistratului în înfăptuirea justiției ori să creeze suspiciuni cu privire la acestea. De asemenea, Consiliul Superior al Magistraturii apără reputația profesională a magistraților.

(2) Magistratul care consideră că independența, imparțialitatea sau reputația profesională îi sunt afectate în orice mod se poate adresa Consiliului Superior al Magistraturii care, după caz, poate dispune verificarea aspectelor semnalate, publicarea rezultatelor acesteia, poate sesiza organul competent să decidă asupra măsurilor care se impun sau poate dispune orice altă măsură corespunzătoare, potrivit legii.

(3) Consiliul Superior al Magistraturii asigură respectarea legii și a criteriilor de competență și etică profesională în desfășurarea carierei profesionale a magistraților.

(4) Atribuțiile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii și ale secțiilor acestuia, referitoare la cariera magistraților, se exercită cu respectarea dispozițiilor Legii privind statutul magistraților nr. 303/2004 și ale Legii privind organizarea judiciară nr. 304/2004.

Art. 32. -

(1) În exercitarea atribuțiilor sale Consiliul Superior al Magistraturii poate solicita Ministerului Justiției, instanțelor judecătorești și parchetelor, Institutului Național al Magistraturii, altor autorități și instituții publice, precum și persoanelor fizice sau juridice informațiile sau actele pe care le consideră necesare.

(2) În scopul informării cu privire la activitatea instanțelor și parchetelor, membrii Consiliului Superior al Magistraturii efectuează deplasări la sediile instanțelor și ale parchetelor și organizează întâlniri cu judecătorii, procurorii și reprezentanții societății civile.

Art. 33. -

(1) În cazurile în care legea prevede avizul conform, aprobarea sau acordul Consiliului Superior al Magistraturii, punctul de vedere emis de acesta este obligatoriu. Dacă legea prevede consultarea sau avizul Consiliului Superior al Magistraturii, punctul de vedere emis de acesta nu este obligatoriu.

(2) În cazul în care legea nu prevede un termen pentru emiterea avizelor de către Consiliul Superior al Magistraturii, acestea se emit în 30 de zile de la sesizare. Depășirea de către Consiliul Superior al Magistraturii a termenului de emitere a avizului nu afectează valabilitatea actului.

Art. 34. - Modificări (1)

Consiliul Superior al Magistraturii întocmește și păstrează dosarele profesionale ale magistraților, înființează o bază de date referitoare la activitatea lor și asigură actualizarea acesteia.

Art. 35. -

Consiliul Superior al Magistraturii coordonează activitatea Institutului Național al Magistraturii și a Școlii Naționale de Grefieri.

SECȚIUNEA a 2-a Atribuțiile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii

Art. 36. - Modificări (1)

(1) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii are următoarele atribuții referitoare la cariera magistraților:

a) propune Președintelui României numirea în funcție și eliberarea din funcție a judecătorilor și a procurorilor, cu excepția celor stagiari. În cazul judecătorilor în funcție ai Înaltei Curți de Casație și Justiție, plenul examinează și recomandările primite de la Colegiul de conducere al acestei Curți;

b) propune Președintelui României numirea în funcție și revocarea din funcție a președintelui, vicepreședintelui și președinților de secții ai Înaltei Curți de Casație și Justiție, a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a procurorului general al Parchetului Național Anticorupție, precum și a adjuncților acestora;

c) dispune promovarea magistraților în funcțiile de execuție;

d) dispune promovarea magistraților în funcțiile de conducere din cadrul instanțelor și al parchetelor, în urma consultării magistraților din cadrul instanțelor și parchetelor respective;

e) numește judecătorii stagiari și procurorii stagiari, pe baza rezultatelor obținute la examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii;

f) eliberează din funcție judecătorii stagiari și procurorii stagiari;

g) aprobă transferul magistraților;

h) dispune suspendarea din funcție a magistraților;

i) numește, pe perioade determinate, în posturi vacante, magistrați de carieră pensionari;

j) propune Președintelui României conferirea de distincții pentru magistrați, în condițiile legii.

Art. 37. - Modificări (1)

(1) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii are următoarele atribuții referitoare la recrutarea, evaluarea, formarea și examenele magistraților:

a) la propunerea Consiliului științific al Institutului Național al Magistraturii, stabilește numărul anual de cursanți ai Institutului Național al Magistraturii, aprobă anual data și locul pentru organizarea concursului de admitere la Institutul Național al Magistraturii, stabilește tematica pentru concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii și aprobă programul de formare profesională a auditorilor de justiție, emite avize și adoptă regulamente, în cazurile și în condițiile prevăzute de lege;

b) organizează și validează, potrivit legii și regulamentului, examenul de capacitate al magistraților și aprobă programul de formare profesională continuă a magistraților, la propunerea Consiliului științific al Institutului Național al Magistraturii, precum și tematica activităților de formare profesională continuă, organizate de curțile de apel și parchetele de pe lângă acestea;

c) dispune organizarea concursului de promovare a magistraților;

d) numește comisiile pentru evaluarea anuală a activității profesionale a magistraților, în condițiile legii;

e) numește și revocă directorul și directorii adjuncți ai Institutului Național al Magistraturii, la propunerea Consiliului științific al Institutului Național al Magistraturii, și desemnează judecătorii și procurorii care vor face parte din Consiliul științific al Institutului Național al Magistraturii;

f) la propunerea Consiliului științific al Institutului Național al Magistraturii, aprobă structura organizatorică, statele de funcții și statele de personal ale Institutului Național al Magistraturii;

g) numește directorul și directorii adjuncți ai Școlii Naționale de Grefieri și desemnează magistrații membri în Consiliul de conducere al școlii.

(2) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii funcționează ca instanță de judecată, având în competență soluționarea contestațiilor formulate de magistrați împotriva hotărârilor pronunțate de secțiile Consiliului Superior al Magistraturii, cu excepția celor date în materie disciplinară.

Art. 38. - Modificări (1)

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii are următoarele atribuții referitoare la organizarea și funcționarea instanțelor și a parchetelor:

a) aprobă înființarea și desființarea secțiilor curților de apel, ale instanțelor din circumscripțiile acestora și ale parchetelor de pe lângă acestea, precum și înființarea sediilor secundare ale instanțelor judecătorești și circumscripțiilor acestora, în condițiile legii;

b) avizează proiectul de hotărâre a Guvernului privind lista localităților care fac parte din circumscripțiile judecătoriilor;

c) stabilește categoriile de procese sau de cereri care se soluționează în municipiul București numai de anumite instanțe, cu respectarea competenței materiale prevăzute de lege;

d) la propunerea președinților curților de apel, stabilește numărul vicepreședinților curților de apel, ai tribunalelor și ai tribunalelor specializate, precum și judecătoriile la care funcționează un vicepreședinte;

e) la propunerea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, stabilește numărul adjuncților procurorilor generali ai parchetelor de pe lângă curțile de apel și ai prim-procurorilor parchetelor de pe lângă tribunale, precum și parchetele de pe lângă judecătorii, unde prim-procurorii sunt ajutați de adjuncți;

f) convoacă adunările generale ale magistraților, în condițiile legii;

g) aprobă măsurile pentru suplimentarea sau reducerea numărului de posturi pentru instanțe și parchete;

h) elaborează propriul proiect de buget, cu avizul consultativ al Ministerului Finanțelor Publice, și emite avizele conforme pentru proiectele de buget ale instanțelor și parchetelor.

Art. 39. -

(1) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii adoptă Codul deontologic al magistraților, Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii, Regulamentul privind procedura alegerii membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, precum și alte regulamente și hotărâri prevăzute în Legea privind statutul magistraților nr. 303/2004 și în Legea privind organizarea judiciară nr. 304/2004. Modificări (1)

(2) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii asigură publicarea Codului deontologic al magistraților și a regulamentelor prevăzute la alin. (1) în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii. Modificări (1)

(3) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii avizează proiectele de acte normative ce privesc activitatea autorității judecătorești.

(4) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii avizează proiectele de regulamente și ordine care se aprobă de ministrul justiției, în cazurile prevăzute de lege.

(5) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii poate sesiza ministrul justiției cu privire la necesitatea inițierii sau modificării unor acte normative în domeniul justiției.

(6) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii publică anual, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, și pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii, raportul privind starea justiției. Modificări (1)

Art. 40. -

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii numește secretarul general și personalul cu funcții de conducere din aparatul Consiliului Superior al Magistraturii.

SECȚIUNEA a 3-a Atribuțiile secțiilor Consiliului Superior al Magistraturii

Art. 41. - Modificări (1)

Secțiile Consiliului Superior al Magistraturii au următoarele atribuții referitoare la cariera magistraților:

a) dispun detașarea și delegarea magistraților, în condițiile legii;

b) analizează îndeplinirea condițiilor legale de către magistrații stagiari care au promovat examenul de capacitate, de către alți juriști care au fost admiși la concursul de intrare în magistratură, de către magistrații înscriși la concursul de promovare în funcții de execuție și de către cei care și-au depus candidatura pentru promovarea în funcții de conducere;

c) soluționează contestațiile împotriva calificativelor acordate de comisiile de evaluare anuală a activității profesionale a magistraților, constituite în condițiile legii;

d) emit avizul conform pentru menținerea în funcție a magistraților sau, după caz, pentru reîncadrarea în funcție a magistraților pensionați, până la împlinirea vârstei de 68 de ani;

e) iau măsuri pentru soluționarea sesizărilor primite de la justițiabili sau de la alte persoane privind conduita necorespunzătoare a magistraților.

Art. 42. -

(1) Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii încuviințează percheziția, reținerea sau arestarea preventivă a judecătorilor și a magistraților-asistenți.

(2) Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii încuviințează percheziția, reținerea sau arestarea preventivă a procurorilor.

(3) Dispozițiile prevăzute la alin. (1) și (2) nu se aplică în caz de infracțiune flagrantă. Modificări (1)

Art. 43. -

Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii numește și promovează magistrații-asistenți ai Înaltei Curți de Casație și Justiție, în condițiile legii.

SECȚIUNEA a 4-a Atribuțiile Consiliului Superior al Magistraturii în domeniul
răspunderii disciplinare a magistraților

Art. 44. -

(1) Consiliul Superior al Magistraturii îndeplinește, prin secțiile sale, rolul de instanță de judecată în domeniul răspunderii disciplinare a judecătorilor și a procurorilor, pentru faptele prevăzute în Legea privind statutul magistraților nr. 303/2004, precum și pentru exercitarea funcției cu rea-credință sau gravă neglijență de către aceștia, dacă fapta nu constituie infracțiune. Modificări (1)

(2) Secția pentru judecători are rolul de instanță disciplinară și pentru magistrații-asistenți ai Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Art. 45. - Modificări (1)

(1) Acțiunea disciplinară se exercită de:

a) Colegiul de conducere al Înaltei Curți de Casație și Justiție, pentru președintele, vicepreședintele, judecătorii și magistrații-asistenți ai Înaltei Curți de Casație și Justiție, precum și pentru președinții curților de apel;

b) colegiile de conducere ale curților de apel, pentru judecătorii din cadrul curților de apel și al instanțelor din circumscripția acestora;

c) Colegiul de conducere al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, pentru procurorul general, prim-adjunctul și adjuncții acestuia, precum și pentru procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și procurorii generali ai parchetelor de pe lângă curțile de apel;

d) Colegiul de conducere al Parchetului Național Anticorupție, pentru procurorul general, adjuncții acestuia și procurorii Parchetului Național Anticorupție;

e) colegiile de conducere ale parchetelor de pe lângă curțile de apel, pentru procurorii din cadrul parchetelor de pe lângă curțile de apel și al parchetelor din circumscripția acestora.

(2) În cazul exercitării acțiunii disciplinare, la lucrările colegiilor de conducere nu participă judecătorii, judecătorii inspectori sau, după caz, procurorii inspectori și magistratul împotriva căruia se exercită acțiunea disciplinară.

Art. 46. -

(1) În vederea exercitării acțiunii disciplinare este obligatorie efectuarea cercetării prealabile, care se dispune de titularul acestei acțiuni.

(2) Cercetarea prealabilă se efectuează de judecătorii desemnați de Colegiul de conducere al Înaltei Curți de Casație și Justiție, de judecătorii inspectori din cadrul curților de apel ori, după caz, de procurorii inspectori din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetului Național Anticorupție sau din cadrul parchetelor de pe lângă curțile de apel. Modificări (1)

(3) În cadrul cercetării prealabile se stabilesc faptele și urmările acestora, împrejurările în care au fost săvârșite, existența sau inexistența vinovăției și orice alte date concludente. Ascultarea celui în cauză și verificarea apărărilor magistratului cercetat sunt obligatorii. Refuzul magistratului cercetat de a face declarații sau de a se prezenta la cercetări se constată prin proces-verbal și nu împiedică încheierea cercetării. Magistratul cercetat are dreptul să cunoască toate actele cercetării și să solicite probe în apărare. Modificări (1)

(4) După primirea rezultatului cercetării prealabile, titularul acțiunii disciplinare sesizează secțiile Consiliului Superior al Magistraturii, în vederea judecării acțiunii disciplinare.

(5) Acțiunea disciplinară se exercită în termen de 60 de zile de la data înregistrării actului de constatare a abaterii, dar nu mai târziu de un an de la data săvârșirii abaterii. Modificări (1)

Art. 47. -

Cercetarea prealabilă în cazul abaterilor disciplinare săvârșite de judecătorii, judecătorii inspectori sau procurorii inspectori prevăzuți la art. 46 alin. (2) se efectuează de judecătorii sau, după caz, procurorii desemnați de colegiul de conducere al instanței ori al parchetului din care face parte judecătorul, judecătorul inspector sau procurorul inspector.

Art. 48. - Modificări (1)

(1) În procedura disciplinară în fața secțiilor Consiliului Superior al Magistraturii, citarea magistratului împotriva căruia se exercită acțiunea disciplinară este obligatorie. Magistratul poate fi reprezentat de un alt magistrat sau poate fi asistat ori reprezentat de un avocat.

(2) Magistratul și, după caz, reprezentantul sau avocatul său au dreptul să ia cunoștință de toate actele dosarului și pot solicita administrarea de probe în apărare.

(3) Secțiile Consiliului Superior al Magistraturii, în cazul în care constată că sesizarea este întemeiată, aplică una dintre sancțiunile disciplinare prevăzute de lege, în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârșite de magistrat și cu circumstanțele personale ale acestuia.

Art. 49. -

Secțiile Consiliului Superior al Magistraturii soluționează acțiunea disciplinară printr-o hotărâre care cuprinde, în principal, următoarele:

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară și încadrarea juridică a acesteia;

b) temeiul de drept al aplicării sancțiunii;

c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de magistrat; Modificări (1)

d) sancțiunea aplicată și motivele care au stat la baza aplicării acesteia;

e) calea de atac și termenul în care hotărârea poate fi atacată;

f) instanța competentă să judece calea de atac.

Art. 50. -

(1) Hotărârile secțiilor Consiliului Superior al Magistraturii prin care s-a soluționat acțiunea disciplinară se redactează, obligatoriu, în termen de cel mult 20 de zile de la pronunțare și se comunică de îndată, în scris, magistratului și titularului acțiunii disciplinare. Comunicarea hotărârilor este asigurată de Secretariatul general al Consiliului Superior al Magistraturii. Modificări (1)

(2) Împotriva hotărârilor prevăzute la alin. (1) se poate exercita recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Competența soluționării recursului aparține Completului de 9 judecători al Înaltei Curți de Casație și Justiție. Din Completul de 9 judecători nu pot face parte membrii cu drept de vot ai Consiliului Superior al Magistraturii și magistratul sancționat disciplinar. Modificări (1)

(3) Recursul suspendă executarea hotărârii secției Consiliului Superior al Magistraturii de aplicare a sancțiunii disciplinare.

(4) Hotărârea prin care se soluționează recursul prevăzut la alin. (2) este irevocabilă.

Art. 51. -

În cazul în care s-a dispus excluderea din magistratură a unui judecător sau a unui procuror, hotărârea irevocabilă se transmite Președintelui României, în vederea emiterii decretului de eliberare din funcție.

CAPITOLUL V Statutul membrilor Consiliului Superior al Magistraturii

Art. 52. - Modificări (1)

(1) Durata mandatului membrilor aleși ai Consiliului Superior al Magistraturii este de 6 ani. Membrii Consiliului Superior al Magistraturii au calitatea de demnitar.

(2) Calitatea de reprezentant al societății civile ales membru al Consiliului Superior al Magistraturii este incompatibilă cu calitatea de parlamentar, ales local, funcționar public, magistrat în activitate, notar public, avocat, consilier juridic sau executor judecătoresc în exercițiu.

(3) Calitatea de membru al Consiliului Superior al Magistraturii încetează, după caz, la expirarea mandatului, prin demisie, revocare din funcție, nerezolvarea stării de incompatibilitate în termen de 15 zile de la data alegerii ori în caz de pierdere a funcției care a determinat desemnarea ca membru al Consiliului Superior al Magistraturii, precum și prin deces.

(4) Calitatea de membru al Consiliului Superior al Magistraturii se suspendă de drept, în situația în care a intervenit, potrivit legii, suspendarea din funcția de magistrat.

Art. 53. - Modificări (1)

(1) Revocarea din funcția de membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii se propune de președintele sau vicepreședintele Consiliului, în situația în care persoana în cauză nu mai îndeplinește condițiile legale pentru a fi membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii sau în cazul neîndeplinirii atribuțiilor în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, la sesizarea președintelui sau, după caz, a vicepreședintelui Consiliului, poate dispune revocarea din funcția de membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii.

(3) Sancțiunea disciplinară aplicată unui magistrat ales ca membru al Consiliului Superior al Magistraturii atrage de drept pierderea calității de membru al Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. 54. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

În cazul încetării calității de membru al Consiliului Superior al Magistraturii înainte de expirarea mandatului, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii propune Senatului validarea magistratului care a obținut numărul următor de voturi în cadrul alegerilor desfășurate potrivit art. 9 alin. (3) sau art. 14 ori, după caz, alegerea unuia dintre candidații prevăzuți la art. 20. Mandatul noului membru durează până la expirarea mandatului celui în locul căruia a fost ales.

Art. 55. - Modificări (1)

(1) Pe perioada mandatului, președintele și vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii primesc o indemnizație lunară egală cu cea a președintelui, respectiv a vicepreședintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție.

(2) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii, cu excepția celor prevăzuți la alin. (1) și (2), primesc lunar, pentru activitatea desfășurată, indemnizația prevăzută în anexa nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea și alte drepturi ale magistraților, aprobată prin Legea nr. 347/2003.

Art. 56. - Modificări (1)

(1) Magistrații aleși membri ai Consiliului Superior al Magistraturii nu pot fi promovați pe durata mandatului.

(2) Magistrații aleși membri ai Consiliului Superior al Magistraturii își pierd această calitate în cazul transferului sau al detașării în funcții din afara instanțelor sau, după caz, a parchetelor.

(3) Din Consiliul Superior al Magistraturii nu pot face parte, în timpul aceluiași mandat, soți sau rude ori afini până la gradul IV inclusiv.

CAPITOLUL VI Aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii

Art. 57. -

Consiliul Superior al Magistraturii dispune de un aparat tehnic administrativ propriu.

Art. 58. -

(1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Consiliului Superior al Magistraturii se asigură de la bugetul de stat.

(2) Bugetul Institutului Național al Magistraturii și al Școlii Naționale de Grefieri sunt cuprinse distinct în bugetul Consiliului Superior al Magistraturii.

(3) Președintele Consiliului Superior al Magistraturii are calitatea de ordonator principal de credite, care poate fi delegată secretarului general.

(4) Bugetul pentru curțile de apel, tribunale, tribunale specializate și judecătorii este gestionat de către Ministerul Justiției, ministrul justiției având calitatea de ordonator principal de credite.

Art. 59. - Modificări (1)

(1) Aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii este condus de un secretar general, numit pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea reînvestirii.

(2) Secretarul general este numit de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii dintre magistrații care au cel puțin 10 ani vechime efectivă în magistratură și îndeplinesc celelalte condiții prevăzute de lege pentru promovarea în funcții de conducere.

(3) Secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii poate fi ajutat de un secretar general adjunct, numit în condițiile prevăzute la alin. (1) și (2).

(4) Secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii primește o indemnizație lunară egală cu cea a unui secretar de stat, iar adjunctul acestuia, o indemnizație lunară egală cu cea a unui subsecretar de stat.

Art. 60. - Modificări (1)

În cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii funcționează inspecția judiciară. Inspectorii generali din cadrul inspecției judiciare sunt numiți de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii dintre persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 59 alin. (2).

Art. 61. -

(1) Aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii este organizat în direcții, servicii și birouri.

(2) Structura organizatorică a aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii se stabilește prin hotărâre a plenului, în limitele bugetului.

Art. 62. -

(1) Personalul din aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii este numit prin concurs sau examen.

(2) Personalul de conducere din aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii este numit de plen, iar cel de execuție, de secretarul general.

(3) Funcțiile de specialitate juridică din aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii pot fi ocupate și de judecători și procurori detașați, în condițiile legii.

(4) Funcționarii publici și personalul contractual din aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii sunt salarizați potrivit dispozițiilor legale aplicabile acelorași categorii de personal din aparatul Parlamentului.

(5) Statele de funcții și de personal se aprobă de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în limitele bugetului.

Art. 63. -

Atribuțiile secretarului general și ale personalului din aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii, precum și organizarea și funcționarea compartimentelor din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii.

CAPITOLUL VII Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 64. -

Numărul de posturi necesar funcționării aparatului Consiliului Superior al Magistraturii se stabilește prin hotărâre a plenului, în limitele bugetului.

Art. 65. -

Noul Consiliu Superior al Magistraturii își începe activitatea în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 66. -

Lucrările în curs de soluționare referitoare la atribuțiile trecute în competența Consiliului Superior al Magistraturii și dosarele profesionale ale magistraților în funcție la data intrării în vigoare a prezentei legi se transmit obligatoriu noului Consiliu Superior al Magistraturii, în termen de 30 de zile de la constituirea acestuia.

Art. 67. -

(1) Până la constituirea noului Consiliu Superior al Magistraturii, consiliul în funcție își continuă activitatea, potrivit Constituției României, republicată.

(2) Consiliul Superior al Magistraturii în funcție ia măsuri pentru organizarea alegerii membrilor primului Consiliu Superior al Magistraturii, constituit potrivit prezentei legi, în termenul prevăzut la art. 65.

Art. 68. -

Personalul din cadrul Ministerului Justiției și din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, preluat în aparatul tehnic administrativ al Consiliului Superior al Magistraturii, se consideră transferat.

Art. 69. -

În termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi, Guvernul va asigura un sediu corespunzător Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. 70. -

La data intrării în vigoare a prezentei legi, denumirea Centrul de Pregătire și Perfecționare a Grefierilor și a Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate, cuprinsă în actele normative în vigoare, se înlocuiește cu cea de Școala Națională de Grefieri.

Art. 71. -

(1) Paza sediului Consiliului Superior al Magistraturii, a bunurilor și valorilor aparținând acestuia, supravegherea accesului și menținerea ordinii interioare necesare desfășurării normale a activității în acest sediu se asigură, în mod gratuit, de către Jandarmeria Română.

(2) Magistrații aleși membri ai Consiliului Superior al Magistraturii beneficiază de protecție, conform legii, în condițiile prevăzute prin protocolul încheiat între președintele Consiliului Superior al Magistraturii și ministrul administrației și internelor.

Art. 72. -

(1) Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția art. 69.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi, prevederile titlului V "Consiliul Superior al Magistraturii" art. 86-90 din Legea pentru organizarea judecătorească nr. 92/1992, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
VALER DORNEANU DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 1 iulie 2004.

Nr. 317.

;
se încarcă...