Traderi | Lege 297/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

INTERMEDIARI -
CAPITOLUL VI
Traderi Proceduri (1)

Art. 29. -

Traderii sunt persoane juridice care efectuează exclusiv în nume și pe cont propriu tranzacții cu instrumente financiare derivate, de natura contractelor futures și cu opțiuni.

Art. 30. -

(1) Traderii vor fi autorizați în condițiile prevăzute prin reglementările C.N.V.M. și vor fi înscriși în Registrul C.N.V.M.

(2) Cerințele privind capitalul traderilor vor fi stabilite prin reglementările C.N.V.M.

Art. 31. -

Traderii pot opera numai cu acordul operatorului de piață și în conformitate cu reglementările respectivei piețe reglementate.

Art. 32. -

(1) Compensarea și decontarea tranzacțiilor efectuate de traderi se realizează numai prin intermediari, acționând în cadrul aceleiași piețe reglementate, ca membri compensatori.

(2) Responsabilitatea cu privire la obligațiile ce decurg din derularea tranzacțiilor efectuate de traderi revine și membrilor compensatori cu care aceștia au încheiate contracte de compensare.

Art. 33. -

Traderilor le este interzis:

a) să dețină fonduri sau instrumente financiare ale altor persoane;

b) să negocieze și să încheie tranzacții, în numele și în contul altor persoane;

c) să încheie cu alte persoane înțelegeri exprese sau tacite, cu scopul de a acționa concertat pe piețele reglementate;

d) să se afle în relații de muncă cu un alt intermediar sau cu un operator de piață.

Art. 34. -

Prevederile art. 4 alin. (3), art. 23, art. 24 alin. (1) lit. d) și ale art. 26 vor fi aplicate corespunzător și traderilor, conform reglementărilor emise de C.N.V.M.

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 297/2004:
Dispoziții generale
Servicii de investiții financiare
Societățile de servicii de investiții financiare
Reguli prudențiale
Reguli de conduită
Traderi
Consultanții de investiții și agențiile de rating
Operațiuni transfrontaliere
Fondul de compensare a investitorilor
Societățile de administrare a investițiilor
Reguli prudențiale
Reguli de conduită
Depozitarul
Organisme de plasament colectiv în valuri mobiliare
Organisme de plasament colectiv, altele decât OPCVM
Protecția deținătorilor de titluri de participare
Proceduri:
Procedură privind autorizarea traderilor
;
se încarcă...