Sisteme alternative de tranzacționare | Lege 297/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PIEȚELE REGLEMENTATE DE INSTRUMENTE FINANCIARE ȘI DEPOZITARUL CENTRAL -
CAPITOLUL II
Sisteme alternative de tranzacționare

Art. 139. - Jurisprudență

(1) Sistemul alternativ de tranzacționare poate fi administrat, prin derogare de la art. 6, de către intermediarii autorizați sau de către operatorul de piață, denumiți în continuare operatori de sistem.

(2) Valorile mobiliare care nu îndeplinesc cerințele de admitere la tranzacționare pe o piață reglementată pot fi tranzacționate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare.

(3) Operatorii de sistem supun avizării C.N.V.M. intenția de constituire a sistemului alternativ de tranzacționare și solicită aprobarea acesteia.

(4) Se supun aprobării C.N.V.M. administrarea sistemului, descrierea completă a caracteristicilor acestuia și regulile de funcționare.

(5) Regulile de funcționare a sistemului alternativ de tranzacționare vor cuprinde cel puțin următoarele:

a) procedurile de tranzacționare;

b) procedurile referitoare la informațiile puse la dispoziția participanților și publicului, înainte și după tranzacționare;

c) tipul și numărul participanților, precum și condițiile de acces la sistemul alternativ de tranzacționare;

d) instrumentele financiare tranzacționate.

(6) C.N.V.M. poate solicita modificarea procedurilor emise de operatorul sistemului alternativ de tranzacționare.

Art. 140. -

(1) Sistemul alternativ de tranzacționare trebuie să fie astfel structurat încât:

a) să asigure derularea ordonată și corectă a operațiunilor;

b) să asigure intermediarilor acces nediscriminatoriu la sistemul alternativ de tranzacționare și un tratament egal participanților;

c) să garanteze că procedurile aplicabile sistemului sunt în măsură să asigure posibilitatea de a obține cel mai bun preț, la un moment dat;

d) să asigure suficiente informații cu privire la ordinele date și tranzacțiile încheiate, în conformitate cu standarde minime de transparență; Doctrină (1)

e) să respecte cerințele C.N.V.M. cu privire la prevenirea și detectarea abuzurilor pe piață, prevenirea spălării banilor și a finanțării de acte de terorism. Doctrină (1)

(2) Participanții la sistemul alternativ de tranzacționare vor fi informați de către operatorul de sistem cu privire la obligațiile lor de compensare-decontare a tranzacțiilor în cadrul sistemului

Art. 141. -

Operatorul de sistem monitorizează respectarea de către participanți a contractelor încheiate de aceștia. Jurisprudență

Art. 142. - Jurisprudență

(1) C.N.V.M. va emite norme generale privind constituirea, supravegherea și funcționarea sistemelor alternative de tranzacționare.

(2) C.N.V.M. poate numi un inspector pentru delegarea puterilor de supraveghere și control ale sistemelor alternative de tranzacționare. Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Manipularea pieței de capital, ediția 1
    CNVM poate, de asemenea, să numească un inspector pentru delegarea puterilor de supraveghere și control ale sistemelor alternative de tranzacționare, conform art. 142 alin. (2) din Legea nr. 297/2004. [ Mai mult... ] 

Drepturile acționarilor, ediția 3
    În Legea pieței de capital, în cadrul art. 140 alin. (1) lit. d) este instituită obligația ca sistemul alternativ „să asigure suficiente informații cu privire la ordinele date și tranzacțiile încheiate, în conformitate cu standarde minime de transparență”. Pentru îndeplinirea acestei datorii legale, operatorul de sistem va întocmi reguli de raportare aemitenților admiși la tranzacționare pe sistemul alternativ respectiv. [ Mai mult... ] 

Manipularea pieței de capital, ediția 1
    În plus, trebuie arătat că textul art. 140 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 297/2004, sus-menționat, face trimitere la reglementările CNVM în materia abuzului de piață. Or, aceste reglementări sunt oarecum sumare și se referă îndeosebi la obligațiile operatorilor de sistem și aintermediarilor de araporta către CNVM operațiunile suspecte. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 297/2004:
Operațiuni transfrontaliere
Fondul de compensare a investitorilor
Societățile de administrare a investițiilor
Reguli prudențiale
Reguli de conduită
Depozitarul
Organisme de plasament colectiv în valuri mobiliare
Organisme de plasament colectiv, altele decât OPCVM
Protecția deținătorilor de titluri de participare
Piețele reglementate
Sisteme alternative de tranzacționare
Compensarea și decontarea tranzacțiilor cu instrumente financiare altele decât cele derivate
Depozitarul central
Compensarea și decontarea tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate și serviciile contrapărții centrale
Finalitatea transferurilor în sistemul de compensare decontare
Ofertele publice
Dispoziții generale
Prospectul în vederea admiterii la tranzacționare
Condiții specifice de admitere la tranzacționare pe o piață reglementată a acțiunilor
Condiții specifice de admitere la tranzacționare pe o piață reglementată a obligațiunilor emise de societățile comerciale, autoritățile publice și organismele internaționale
Transparența emitenților
Doctrină:
Manipularea pieței de capital, ediția 1
Drepturile acționarilor, ediția 3
;
se încarcă...