Reguli prudențiale | Lege 297/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

INTERMEDIARI -
CAPITOLUL IV
Reguli prudențiale

Art. 22. -

În scopul protecției investitorilor, asigurării stabilității, competitivității și bunei funcționări a piețelor, C.N.V.M. va emite reglementări privind cerințele prudențiale și de adecvare a capitalului pentru evaluarea corectă a riscurilor, în scopul prevenirii și limitării efectelor acestora.

Art. 23. -

(1) Intermediarii autorizați de C.N.V.M. au obligația să prezinte situațiile lor financiare, precum și rapoarte periodice.

(2) C.N.V.M va emite reglementări privind conținutul, forma și termenele de transmitere a rapoartelor menționate la alin. (1).

(3) C.N.V.M. poate verifica veridicitatea datelor înscrise în situațiile financiare și în raportările periodice, prin inspecții.

(4) Intermediarii sunt obligați să păstreze, pe o perioadă de cel puțin 5 ani, informațiile și datele privind serviciile de investiții financiare prestate în conformitate cu prevederile art. 5, în legătură cu un instrument financiar tranzacționat, indiferent dacă aceste tranzacții s-au desfășurat pe o piață reglementată sau nu. Modificări (1)

Art. 24. - Referințe în jurisprudență (2)

(1) Intermediarii vor respecta în orice moment, pe parcursul desfășurării activității lor, regulile de prudențialitate stabilite de C.N.V.M. Aceste reguli prudențiale se vor referi, fără a se limita la:

a) proceduri administrative și contabile corespunzătoare, de control și siguranță pentru procesarea electronică a datelor, precum și mecanisme adecvate de control intern, inclusiv reguli referitoare la tranzacțiile personale ale salariaților;

b) proceduri adecvate care să asigure separarea instrumentelor financiare aparținând investitorilor de cele aparținând intermediarului, în scopul protejării drepturilor lor de proprietate, în special în situația insolvenței intermediarului, precum și împotriva folosirii acestor instrumente financiare de către intermediari, în tranzacțiile pe cont propriu, în afara situației în care investitorii consimt în mod expres;

c) proceduri adecvate care să asigure separarea fondurilor investitorilor cu scopul protejării dreptului de proprietate, cu excepția instituțiilor de credit, care să prevină folosirea acestor fonduri în interesul firmei;

d) păstrarea înregistrărilor tranzacțiilor desfășurate, pentru a permite C.N.V.M. să supravegheze respectarea regulilor prudențiale, regulilor de conduită în afaceri, precum și a altor cerințe legislative și reglementare;

e) existența unei structuri organizatorice care trebuie să minimizeze riscul unui conflict de interese între investitor și intermediar ori între investitorii aceluiași intermediar. În situația înființării unei sucursale, structura organizatorică a acesteia nu trebuie să contravină regulilor de conduită pentru evitarea conflictului de interese, stabilite de către statul membru gazdă.

(2) Creditorii unui intermediar nu pot apela, în nici o situație, la activele investitorilor, inclusiv în cazul procedurii de insolvabilitate. Un intermediar nu poate folosi activele unui client în scopul garantării tranzacțiilor încheiate pe cont propriu sau în contul altui client, cu excepția cazului în care clientul își dă acordul în scris. Modificări (1)

Art. 25. -

Înaintea prestării de servicii de investiții financiare, intermediarii vor informa investitorii cu privire la fondurile sau schemele de compensare a investitorilor. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 297/2004:
Dispoziții generale
Servicii de investiții financiare
Societățile de servicii de investiții financiare
Reguli prudențiale
Reguli de conduită
Traderi
Consultanții de investiții și agențiile de rating
Operațiuni transfrontaliere
Fondul de compensare a investitorilor
Societățile de administrare a investițiilor
Reguli prudențiale
Reguli de conduită
Depozitarul
Organisme de plasament colectiv în valuri mobiliare
;
se încarcă...