Prospectul în vederea admiterii la tranzacționare | Lege 297/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

EMITENȚII -
CAPITOLUL II
Prospectul în vederea admiterii la tranzacționare

Art. 211. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Admiterea la tranzacționare a unor valori mobiliare pe o piață reglementată se va realiza după publicarea unui prospect aprobat de C.N.V.M.

(2) C.N.V.M. va emite reglementări privind:

a) conținutul prospectului;

b) excepțiile de la obligativitatea publicării unui prospect sau includerii în cadrul acestuia a anumitor informații;

c) admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată din România a unor valori mobiliare emise de nerezidenți, în conformitate cu legislația comunitară aplicabilă.

(3) Prevederile titlului V capitolul I secțiunea I și secțiunea a 2-a se aplică corespunzător și în cazul prospectului întocmit în vederea admiterii la tranzacționare.

Art. 212. -

Valorile mobiliare ale unui emitent nu vor fi admise la tranzacționare pe o piață reglementată, dacă în urma analizării situației respectivului emitent se apreciază că aceasta ar prejudicia interesele investitorilor.

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drepturile acționarilor, ediția 3
    În conformitate cu dispozițiile art. 211 din Legea nr. 297/2004 și ale art. 89 din Regulamentul nr. 1/2006, admiterea la tranzacționare pe opiață reglementată se realizează doar după publicarea unui prospect autorizat de C.N.V.M. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 297/2004:
Organisme de plasament colectiv, altele decât OPCVM
Protecția deținătorilor de titluri de participare
Piețele reglementate
Sisteme alternative de tranzacționare
Compensarea și decontarea tranzacțiilor cu instrumente financiare altele decât cele derivate
Depozitarul central
Compensarea și decontarea tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate și serviciile contrapărții centrale
Finalitatea transferurilor în sistemul de compensare decontare
Ofertele publice
Dispoziții generale
Prospectul în vederea admiterii la tranzacționare
Condiții specifice de admitere la tranzacționare pe o piață reglementată a acțiunilor
Condiții specifice de admitere la tranzacționare pe o piață reglementată a obligațiunilor emise de societățile comerciale, autoritățile publice și organismele internaționale
Transparența emitenților
Dispoziții speciale privind societățile admise la tranzacționare
Dispoziții generale
Administrarea specială a entităților autorizate de CNVM
Lichidarea administrativă
Doctrină:
Drepturile acționarilor, ediția 3
;
se încarcă...