Dispoziții generale | Lege 297/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PIEȚELE REGLEMENTATE DE INSTRUMENTE FINANCIARE ȘI DEPOZITARUL CENTRAL - Depozitarul central -
Secțiunea 1
Dispoziții generale

Art. 146. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Depozitarul central este acea persoană juridică, constituită sub forma societății pe acțiuni, emitentă de acțiuni nominative, în conformitate cu Legea nr. 31/1990, autorizată și supravegheată de C.N.V.M., care efectuează operațiunile de depozitare a valorilor mobiliare, precum și orice operațiuni în legătură cu acestea. Modificări (1), Puneri în aplicare (3), Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Depozitarul central va efectua operațiuni de compensare-decontare a tranzacțiilor cu valori mobiliare, în conformitate cu prevederile art. 143. Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(3) Prevederile prezentului titlu nu se aplică depozitarului titlurilor de stat. Puneri în aplicare (3)

(4) Emitenții pentru care se efectuează operațiuni de depozitare, încheie contracte cu depozitarul central, care efectuează și operațiuni de registru pentru aceștia, furnizând informații, în conformitate cu prevederile prezentului articol sau la solicitarea acestora. Modificări (1), Puneri în aplicare (3), Jurisprudență, Doctrină (1)

(5) Depozitarul central va furniza emitenților informațiile necesare pentru exercitarea drepturilor aferente valorilor mobiliare depozitate, putând presta servicii pentru îndeplinirea obligațiilor emitentului față de deținătorii de valori mobiliare. Modificări (2), Puneri în aplicare (3), Jurisprudență

(6) În vederea determinării structurii acționariatului unui emitent, la o anumită dată de referință, intermediarii vor raporta depozitarului central titularii subconturilor individualizate deținute de aceștia. Puneri în aplicare (3), Doctrină (1)

(7) Raportarea prevăzută la alin. (6) se va efectua astfel: Modificări (1), Puneri în aplicare (3)

a) pentru o anumită valoare mobiliară, în termen de 3 zile lucrătoare de la data solicitării depozitarului central;

b) pentru toate valorile mobiliare, în termen de 3 zile lucrătoare de la datele de 30 iunie și 31 decembrie.

Art. 147. - Modificări (1), Puneri în aplicare (3), Jurisprudență, Doctrină (1)

Toate clasele de valori mobiliare tranzacționate pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare vor fi depozitate, în mod obligatoriu, la depozitarul central autorizat, în vederea efectuării în mod centralizat a operațiunilor cu valori mobiliare și asigurării unei evidențe unitare a acestor operațiuni.

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drepturile acționarilor, ediția 3
    3.1. Cadrul legal general al realizării evidenței acționarilor de către Depozitarul Central 
    Conform art. 146 din Legea nr. 297/2004 și a Regulamentului nr. 13/2005, Depozitarul Central are obligația de a ține evidența valorilor mobiliare tranzacționate pe piețele reglementate. 
    În cadrul art. 146 alin. (4) este instituită obligația pentru emitenții pentru care se efectuează operațiuni de depozitare, de a încheia contracte cu Depozitarul Central, care efectuează și operațiuni de registru pentru aceștia, furnizând informații, din oficiu, potrivit dispozițiilor legale sau la solicitarea acestora. [ Mai mult... ] 

.....
    3.1. Cadrul legal general al realizării evidenței acționarilor de către Depozitarul Central 
    Conform art. 146 din Legea nr. 297/2004 și a Regulamentului nr. 13/2005, Depozitarul Central are obligația de a ține evidența valorilor mobiliare tranzacționate pe piețele reglementate. 
    În cadrul art. 146 alin. (4) este instituită obligația pentru emitenții pentru care se efectuează operațiuni de depozitare, de a încheia contracte cu Depozitarul Central, care efectuează și operațiuni de registru pentru aceștia, furnizând informații, din oficiu, potrivit dispozițiilor legale sau la solicitarea acestora. [ Mai mult... ] 
.....
    Depozitarul Central, având în vedere dispozițiilor art. 12 lit. h) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 13/2005, va face toate operațiunile necesare de înregistrare adrepturilor de preferință, în mod similar cu cele aferente gestionarii acțiunilor. Depozitarul Central va realiza aceste operațiuni având în vedere caracterul de valoare mobiliară adreptului de preferință, precum și competența sa acordată de dispozițiile art. 146 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004: „Depozitarul central este acea persoană juridică, constituită sub forma societății pe acțiuni, emitentă de acțiuni nominative, în conformitate cu Legea nr. 31/1990, autorizată și supravegheată de C.N.V.M., care efectuează operațiunile de depozitare avalorilor mobiliare, precum și orice operațiuni în legătură cu acestea. [ Mai mult... ] 
.....
    Depozitarul Central, având în vedere dispozițiilor art. 12 lit. h) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 13/2005, va face toate operațiunile necesare de înregistrare adrepturilor de preferință, în mod similar cu cele aferente gestionarii acțiunilor. Depozitarul Central va realiza aceste operațiuni având în vedere caracterul de valoare mobiliară adreptului de preferință, precum și competența sa acordată de dispozițiile art. 146 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004: „Depozitarul central este acea persoană juridică, constituită sub forma societății pe acțiuni, emitentă de acțiuni nominative, în conformitate cu Legea nr. 31/1990, autorizată și supravegheată de C.N.V.M., care efectuează operațiunile de depozitare avalorilor mobiliare, precum și orice operațiuni în legătură cu acestea. [ Mai mult... ] 
.....
    În temeiul art. 146 alin. (4) din Legea pieței de capital nr. 297/2004, emitenții pentru care se efectuează operațiuni de depozitare, încheie contracte cu Depozitarul Central, care efectuează și operațiuni de registru pentru aceștia, furnizând informații necesare pentru exercitarea drepturilor aferente valorilor mobiliare depozitate. În aceste condiții, activitatea Depozitarului Central se desfășoară pe temeiuri contractuale, cu respectarea, desigur, aobligațiilor instituite prin normele legale. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 297/2004:
Dispoziții speciale aplicabile OPCVM urilor din statele membre care distribuie titluri de participare în România
Libera circulație a serviciilor
Dispoziții generale
Fondurile închise de investiții
Societățile de investiții de tip închis
Societățile de investiții financiare
Dispoziții generale
Autorizarea, funcționarea și retragerea autorizației operatorilor de piață
Reglementările emise de operatorul de piață
Supravegherea piețelor reglementate
Dispoziții generale
Înființarea și funcționarea depozitarului central
Supravegherea depozitarului central
Dispoziții generale
Înființarea și funcționarea casei de compensare și a contrapărții centrale
Reglementări referitoare la activitatea casei de compensare și a contrapărții centrale
Supravegherea casei de compensare și a contrapărții centrale
Dispoziții generale
Decontarea și ordinele de transfer
Dispoziții privind procedurile de insolvabilitate
Dispoziții comune
Doctrină:
Drepturile acționarilor, ediția 3
;
se încarcă...