Dispoziții generale | Lege 297/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

INTERMEDIARI -
CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 3. - Jurisprudență

(1) Serviciile de investiții financiare prevăzute la art. 5, privind instrumentele financiare definite la art. 2 alin. (1) pct. 11, pot fi prestate cu titlu profesional numai de intermediarii definiți la art. 2 alin. (1) pct. 14. Modificări (1), Reviste (1)

(2) Intermediarii care prestează servicii de investiții financiare în România vor fi înscriși în registrul ținut de C.N.V.M., după cum urmează: Modificări (1)

a) societățile de servicii de investiții financiare și intermediarii din statele nemembre, în baza autorizației acordate de C.N.V.M.; Modificări (1)

b) instituțiile de credit, autorizate de Banca Națională a României;

c) echivalentul instituțiilor de credit și al societăților de servicii de investiții financiare, autorizate de către autoritățile competente din statele membre. Modificări (1)

(3) În toate actele oficiale, intermediarul trebuie să precizeze, pe lângă datele sale de identificare, numărul și data înscrierii în Registrul C.N.V.M.

(4) Drepturile conferite de prevederile prezentului titlu nu pot fi extinse asupra serviciilor prestate în calitate de contraparte a statului, a Băncii Naționale a României sau a altor instituții și autorități publice care îndeplinesc funcții similare în legătură cu politica monetară, cursul de schimb, datoria publică și administrarea rezervelor statului.

(5) Prevederile capitolelor V și IX, precum și cele ale art. 23 alin. (4), art. 24, art. 25 și art. 42 alin. (1) și (2) se aplică corespunzător și instituțiilor de credit, supravegherea respectării acestora fiind asigurată de C.N.V.M.

(6) Respectarea condițiilor de autorizare și a cerințelor de adecvare a capitalului instituțiilor de credit este supravegheată de către Banca Națională a României.

Art. 4. - Referințe (1), Jurisprudență

(1) Serviciile de investiții financiare se realizează prin persoane fizice, acționând ca agenți pentru servicii de investiții financiare. Aceștia își desfășoară activitatea exclusiv în numele intermediarului ai cărui angajați sunt și nu pot presta servicii de investiții financiare în nume propriu. Modificări (1)

(2) Nici o persoană fizică sau juridică nu poate presta servicii de investiții financiare fără a fi înscrisă în Registrul C.N.V.M. Modificări (1), Jurisprudență

(3) C.N.V.M. stabilește proceduri privind înscrierea agenților pentru servicii de investiții financiare în registrul ținut de C.N.V.M., precum și privind situațiile de incompatibilitate ale acestora. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 297/2004:
Dispoziții generale
Servicii de investiții financiare
Societățile de servicii de investiții financiare
Reguli prudențiale
Reguli de conduită
Traderi
Consultanții de investiții și agențiile de rating
Operațiuni transfrontaliere
Fondul de compensare a investitorilor
Societățile de administrare a investițiilor
Reguli prudențiale
Reviste:
Tranzacționarea de instrumente financiare pe o piață reglementată: între supra-reglementarea proprie legislației pieței de capital și lipsa unui izvor normativ expres al contractului "bursier"
;
se încarcă...