Consultanții de investiții și agențiile de rating | Lege 297/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

INTERMEDIARI -
CAPITOLUL VII
Consultanții de investiții și agențiile de rating

Art. 35. - Puneri în aplicare (1)

(1) Prestarea, cu titlu profesional a serviciilor de consultanță de investiții, cu privire la instrumentele financiare, se efectuează de către consultanții de investiții, persoane fizice sau juridice, înscrise în Registrul C.N.V.M.

(2) Prin consultanță de investiții se înțelege recomandarea personală dată unui client, în legătură cu una sau mai multe tranzacții cu instrumente financiare.

(3) C.N.V.M. va emite reglementări privind:

a) condițiile pentru obținerea autorizației de a presta servicii de consultanță privind instrumentele financiare, de către persoane fizice sau juridice, altele decât intermediarii, incluzând și cerințele de capital pentru desfășurarea acestei activități;

b) procedurile referitoare la condițiile de funcționare, supraveghere, raportare și verificare a consultanților de investiții;

c) suspendarea și retragerea autorizației de consultant de investiții.

(4) Prestarea de servicii de consultanță de investiții exclude preluarea sau executarea ordinelor investitorilor pentru achiziționarea sau înstrăinarea de instrumente financiare, administrarea portofoliilor investitorilor, precum și decontarea tranzacțiilor, inclusiv deținerea de disponibilități bănești sau instrumente financiare în contul investitorilor.

(5) Consultanții de investiții sunt subiect al regulilor de conduită, adoptate de către C.N.V.M., în conformitate cu prevederile art. 27.

Art. 36. -

(1) C.N.V.M. va emite reglementări privind criteriile de agreere a agențiilor de rating care evaluează și notează emitenții admiși la tranzacționare și instrumentele financiare tranzacționate pe piețele reglementate.

(2) Agențiile de rating vor informa C.N.V.M. cu privire la orice rating realizat în legătură cu entitățile și instrumentele menționate la alin. (1).

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 297/2004:
Dispoziții generale
Servicii de investiții financiare
Societățile de servicii de investiții financiare
Reguli prudențiale
Reguli de conduită
Traderi
Consultanții de investiții și agențiile de rating
Operațiuni transfrontaliere
Fondul de compensare a investitorilor
Societățile de administrare a investițiilor
Reguli prudențiale
Reguli de conduită
Depozitarul
Organisme de plasament colectiv în valuri mobiliare
Organisme de plasament colectiv, altele decât OPCVM
Protecția deținătorilor de titluri de participare
Piețele reglementate
;
se încarcă...