Conducerea, acționarii semnificativi și controlul intern | Lege 297/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Secțiunea a 4 a Autorizarea, suspendarea și retragerea autorizațieiTITLUL III ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV - CAPITOLUL V Organisme de plasament colectiv în valuri mobiliare -
Secțiunea 1 Dispoziții generale

TITLUL III ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV - CAPITOLUL I Societățile de administrare a investițiilor -
Secțiunea a 5-a
Conducerea, acționarii semnificativi și controlul intern

Art. 60. -

(1) Conducerea efectivă a activității unei S.A.I. trebuie să fie asigurată de cel puțin două persoane fizice. Numele acestor persoane, precum și ale celor care le înlocuiesc vor fi comunicate C.N.V.M.

(2) Persoanele menționate la alin. (1) trebuie să îndeplinească condițiile de bună reputație și experiență, în raport cu tipul de O.P.C. administrat de S.A.I.

Art. 61. - Doctrină (1)

Prevederile art. 18-20 se aplică în mod corespunzător și S.A.I.

Art. 62. -

S.A.I. are obligația de a organiza un compartiment de control intern, specializat în supravegherea respectării de către societate și personalul acesteia a legislației în vigoare incidente pieței de capitul, precum și a reglementărilor interne.

Art. 63. -

Condițiile privind autorizarea personalului, organizarea și funcționarea compartimentului de control intern vor fi stabilite prin reglementările C.N.V.M.

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...