Conducerea, acționarii semnificativi și controlul intern | Lege 297/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV - Societățile de administrare a investițiilor -
Secțiunea a 5-a
Conducerea, acționarii semnificativi și controlul intern

Art. 60. -

(1) Conducerea efectivă a activității unei S.A.I. trebuie să fie asigurată de cel puțin două persoane fizice. Numele acestor persoane, precum și ale celor care le înlocuiesc vor fi comunicate C.N.V.M.

(2) Persoanele menționate la alin. (1) trebuie să îndeplinească condițiile de bună reputație și experiență, în raport cu tipul de O.P.C. administrat de S.A.I.

Art. 61. - Doctrină (1)

Prevederile art. 18-20 se aplică în mod corespunzător și S.A.I.

Art. 62. -

S.A.I. are obligația de a organiza un compartiment de control intern, specializat în supravegherea respectării de către societate și personalul acesteia a legislației în vigoare incidente pieței de capitul, precum și a reglementărilor interne.

Art. 63. -

Condițiile privind autorizarea personalului, organizarea și funcționarea compartimentului de control intern vor fi stabilite prin reglementările C.N.V.M.

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drepturile acționarilor, ediția 3
    – dobândirea participațiilor semnificative 20%, 33% sau 50% din capitalul social sau din totalul drepturilor de vot la societățile de administrare ainvestițiilor (art. 61 din lege); [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 297/2004:
Capitalul inițial
Autorizarea, suspendarea și retragerea autorizației
Conducătorii, administratorii, controlul intern și acționarii semnificativi
Sucursale ale societăților de servicii de investiții financiare, persoane juridice române și libera circulație a serviciilor
Intermediari din state membre
Intermediari din state nemembre
Dispoziții generale
Servicii prestate de societăți de administrare a investițiilor
Capitalul inițial
Autorizarea, suspendarea și retragerea autorizației
Conducerea, acționarii semnificativi și controlul intern
Dispoziții generale
Autorizarea organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare
Fondurile deschise de investiții
Societățile de investiții
Politica de investiții a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare
Reguli privind transparența și publicitatea
Dispoziții speciale aplicabile OPCVM urilor din statele membre care distribuie titluri de participare în România
Libera circulație a serviciilor
Dispoziții generale
Fondurile închise de investiții
Doctrină:
Drepturile acționarilor, ediția 3
;
se încarcă...