Art 72 Depozitarul | Lege 297/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV - Depozitarul -
Art. 72.
-

(1) Depozitarul răspunde față de S.A.I., față de societatea de investiții și față de deținătorii de titluri de participare, pentru orice pierdere suferită de aceștia, ca urmare a îndeplinirii necorespunzătoare sau neîndeplinirii obligațiilor sale.

(2) Răspunderea depozitarului față de investitori poate fi invocată de către deținătorii de titluri de participare, direct sau indirect, prin intermediul S.A.I., în funcție de natura relațiilor între cele trei părți.

(3) Un depozitar poate transfera unei terțe persoane, în calitate de subdepozitar, păstrarea unei părți din activele unui O.P.C.V.M., în conformitate cu reglementările emise de către C.N.V.M.

(4) Activitățile delegate către terți, în condițiile alin. (3), sunt desfășurate cu respectarea aceluiași regim aplicabil depozitarului.

(5) Obligațiile depozitarului, la care se face referire la alin. (3), nu vor fi afectate de faptul că a încredințat unei terțe părți toate sau o parte din activele pe care le are în păstrare.

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 297/2004:
Art 62 Conducerea, acționarii semnificativi și controlul intern
Art 63 Conducerea, acționarii semnificativi și controlul intern
Art 64 Reguli prudențiale
Art 65 Reguli prudențiale
Art 66 Reguli prudențiale
Art 67 Reguli prudențiale
Art 68 Reguli de conduită
Art 69 Depozitarul
Art 70 Depozitarul
Art 71 Depozitarul
Art 72 Depozitarul
Art 73 Depozitarul
Art 74 Depozitarul
Art 75 Depozitarul
Art 76 Dispoziții generale
Art 77 Dispoziții generale
Art 78 Dispoziții generale
Art 79 Dispoziții generale
Art 80 Dispoziții generale
Art 81 Dispoziții generale
Art 82 Dispoziții generale
;
se încarcă...