Art 68 Reguli de conduită | Lege 297/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV - Reguli de conduită -
Art. 68.
- Referințe în jurisprudență (2)

(1) S.A.I. sunt obligate să respecte, pe toată durata de funcționare, regulile de conduită emise de C.N.V.M.

(2) S.A.I. are, cel puțin, obligația:

a) să acționeze cu onestitate, corectitudine și diligență profesională, în scopul protejării interesului investitorilor O.P.C.V.M.-urilor pe care le administrează și a integrității pieței;

b) să angajeze și să folosească eficient toate resursele, să elaboreze și să utilizeze eficient procedurile necesare pentru desfășurarea corespunzătoare a activității;

c) să evite conflictele de interese, iar în cazul în care acestea nu pot fi evitate, să se asigure că O.P.C.V.M. pe care le administrează, beneficiază de un tratament corect și imparțial;

d) să desfășoare activitatea, în conformitate cu reglementările C.N.V.M. aplicabile, în scopul promovării intereselor investitorilor și a integrității pieței.

(3) Drepturile de vot aferente instrumentelor financiare aparținând O.P.C.V.M.-urilor vor fi exercitate de către S.A.I., în interesul deținătorilor de titluri de participare.

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 297/2004:
Art 58 Autorizarea, suspendarea și retragerea autorizației
Art 59 Autorizarea, suspendarea și retragerea autorizației
Art 60 Conducerea, acționarii semnificativi și controlul intern
Art 61 Conducerea, acționarii semnificativi și controlul intern
Art 62 Conducerea, acționarii semnificativi și controlul intern
Art 63 Conducerea, acționarii semnificativi și controlul intern
Art 64 Reguli prudențiale
Art 65 Reguli prudențiale
Art 66 Reguli prudențiale
Art 67 Reguli prudențiale
Art 68 Reguli de conduită
Art 69 Depozitarul
Art 70 Depozitarul
Art 71 Depozitarul
Art 72 Depozitarul
Art 73 Depozitarul
Art 74 Depozitarul
Art 75 Depozitarul
Art 76 Dispoziții generale
Art 77 Dispoziții generale
Art 78 Dispoziții generale
;
se încarcă...