Art 5 Servicii de investiții financiare | Lege 297/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

INTERMEDIARI - Servicii de investiții financiare -
Art. 5.
- Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Serviciile de investiții financiare reglementate de prezenta lege sunt: Modificări (1)

1. servicii principale:

a) preluarea și transmiterea ordinelor primite de la investitori în legătură cu unul sau mai multe instrumente financiare;

b) executarea ordinelor în legătură cu unul sau mai multe instrumente financiare, altfel decât pe cont propriu;

c) tranzacționarea instrumentelor financiare pe cont propriu;

d) administrarea portofoliilor de conturi individuale ale investitorilor, pe baza discreționară, cu respectarea mandatului dat de aceștia, atunci când aceste portofolii includ unul sau mai multe instrumente financiare; Doctrină (1)

e) subscrierea de instrumente financiare în baza unui angajament ferm și/sau plasamentul de instrumente financiare;

2. servicii conexe:

a) custodia și administrarea de instrumente financiare;

b) închirierea de casete de siguranță;

c) acordarea de credite sau împrumuturi de instrumente financiare unui investitor, în vederea executării unor tranzacții cu instrumente financiare, în care respectiva societate de servicii de investiții financiare este implicată în tranzacții;

d) consultanță acordată societăților cu privire la orice probleme legate de structura de capital, strategie industrială, precum și consultanță și servicii privind fuziunile și achizițiile de societăți;

e) alte servicii privind subscrierea de instrumente financiare în baza unui angajament ferm;

f) consultanță de investiții cu privire la instrumentele financiare;

g) servicii de schimb valutar în legătură cu activitățile de servicii de investiții financiare prestate.

(2) C.N.V.M. va emite reglementări privind serviciile prestate conform art. 5 alin. (1). Modificări (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drepturile acționarilor, ediția 3
    Entitatea mamă aunei firme de investiții autorizată în conformitate cu prevederile aplicabile nu va avea obligația consolidării deținerilor proprii cu cele pecare firma de investiții le administrează pentru fiecare client în parte, în accepțiunea art. 5 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 297/2004 (administrarea portofoliilor de conturi individuale ale investitorilor, pe bază discreționară, cu respectarea mandatului dat de aceștia, atunci când aceste portofolii includ unul sau mai multe instrumente financiare), dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 297/2004:
Art 1 DISPOZIȚII GENERALE
Art 2 DISPOZIȚII GENERALE
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Servicii de investiții financiare
Art 6 Societățile de servicii de investiții financiare
Art 7 Capitalul inițial
Art 8 Autorizarea, suspendarea și retragerea autorizației
Art 9 Autorizarea, suspendarea și retragerea autorizației
Art 10 Autorizarea, suspendarea și retragerea autorizației
Art 11 Autorizarea, suspendarea și retragerea autorizației
Art 12 Autorizarea, suspendarea și retragerea autorizației
Art 13 Autorizarea, suspendarea și retragerea autorizației
Art 14 Conducătorii, administratorii, controlul intern și acționarii semnificativi
Art 15 Conducătorii, administratorii, controlul intern și acționarii semnificativi
Reviste:
Tranzacționarea de instrumente financiare pe o piață reglementată: între supra-reglementarea proprie legislației pieței de capital și lipsa unui izvor normativ expres al contractului "bursier"
Doctrină:
Drepturile acționarilor, ediția 3
;
se încarcă...