Art 44 Fondul de compensare a investitorilor | Lege 297/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

INTERMEDIARI - Fondul de compensare a investitorilor -
Art. 44.
-

(1) Fondul de compensare a investitorilor, denumit în continuare Fond, este persoană juridică, constituită sub forma unei societăți pe acțiuni, în baza actului constitutiv, aprobat în prealabil de C.N.V.M.

(2) Acționarii Fondului sunt intermediarii și societățile de administrare a investițiilor, care au în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investiții. Pot fi acționari ai Fondului operatorii de piață, depozitarul central și alte entități reglementate și supravegheate de C.N.V.M.

(3) C.N.V.M. va stabili, prin reglementări, principiile privind organizarea și funcționarea Fondului, procedura de compensare, inclusiv cu privire la termene, și obligații de transparență.

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 297/2004:
Art 34 Traderi
Art 35 Consultanții de investiții și agențiile de rating
Art 36 Consultanții de investiții și agențiile de rating
Art 37 Sucursale ale societăților de servicii de investiții financiare, persoane juridice române și libera circulație a serviciilor
Art 38 Sucursale ale societăților de servicii de investiții financiare, persoane juridice române și libera circulație a serviciilor
Art 39 Sucursale ale societăților de servicii de investiții financiare, persoane juridice române și libera circulație a serviciilor
Art 40 Sucursale ale societăților de servicii de investiții financiare, persoane juridice române și libera circulație a serviciilor
Art 41 Intermediari din state membre
Art 42 Intermediari din state membre
Art 43 Intermediari din state nemembre
Art 44 Fondul de compensare a investitorilor
Art 45 Fondul de compensare a investitorilor
Art 46 Fondul de compensare a investitorilor
Art 47 Fondul de compensare a investitorilor
Art 48 Fondul de compensare a investitorilor
Art 49 Fondul de compensare a investitorilor
Art 50 Fondul de compensare a investitorilor
Art 51 Fondul de compensare a investitorilor
Art 52 Fondul de compensare a investitorilor
Art 53 Dispoziții generale
Art 54 Servicii prestate de societăți de administrare a investițiilor
;
se încarcă...