Art 39 Sucursale ale societăților de servicii de investiții financiare, persoane juridice române și libera circulație a serviciilor | Lege 297/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Operațiuni transfrontaliere - Sucursale ale societăților de servicii de investiții financiare, persoane juridice române și libera circulație a serviciilor -
Art. 39.
-

(1) Orice S.S.I.F. care intenționează să presteze servicii de investiții financiare pe teritoriul unui stat membru, pentru prima dată, în temeiul liberei circulații a serviciilor, va comunica C.N.V.M. următoarele informații: Modificări (1)

a) statul membru în care intenționează să opereze;

b) un plan de afaceri, precizând, în special, serviciul sau serviciile de investiții pe care intenționează să le presteze.

(2) În termen de o lună de la primirea informațiilor menționate la alin. (1), C.N.V.M. va transmite aceste informații autorităților competente din statul membru gazdă. După expirarea acestui termen, S.S.I.F. poate începe să presteze serviciile de investiții financiare în cauză, în statul membru gazdă. Modificări (1)

(3) În situația în care se modifică conținutul informațiilor transmise în conformitate cu alin. (1) lit. b), S.S.I.F. va comunica această modificare, în scris, C.N.V.M. și statului membru gazdă, înainte de aplicarea acesteia, în vederea transmiterii, dacă este necesar, a oricărei modificări sau completări ce trebuie aduse informațiilor comunicate.

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 297/2004:
Art 29 Traderi
Art 30 Traderi
Art 31 Traderi
Art 32 Traderi
Art 33 Traderi
Art 34 Traderi
Art 35 Consultanții de investiții și agențiile de rating
Art 36 Consultanții de investiții și agențiile de rating
Art 37 Sucursale ale societăților de servicii de investiții financiare, persoane juridice române și libera circulație a serviciilor
Art 38 Sucursale ale societăților de servicii de investiții financiare, persoane juridice române și libera circulație a serviciilor
Art 39 Sucursale ale societăților de servicii de investiții financiare, persoane juridice române și libera circulație a serviciilor
Art 40 Sucursale ale societăților de servicii de investiții financiare, persoane juridice române și libera circulație a serviciilor
Art 41 Intermediari din state membre
Art 42 Intermediari din state membre
Art 43 Intermediari din state nemembre
Art 44 Fondul de compensare a investitorilor
Art 45 Fondul de compensare a investitorilor
Art 46 Fondul de compensare a investitorilor
Art 47 Fondul de compensare a investitorilor
Art 48 Fondul de compensare a investitorilor
Art 49 Fondul de compensare a investitorilor
;
se încarcă...