Art 35 Consultanții de investiții și agențiile de rating | Lege 297/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

INTERMEDIARI - Consultanții de investiții și agențiile de rating -
Art. 35.
- Puneri în aplicare (1)

(1) Prestarea, cu titlu profesional a serviciilor de consultanță de investiții, cu privire la instrumentele financiare, se efectuează de către consultanții de investiții, persoane fizice sau juridice, înscrise în Registrul C.N.V.M.

(2) Prin consultanță de investiții se înțelege recomandarea personală dată unui client, în legătură cu una sau mai multe tranzacții cu instrumente financiare.

(3) C.N.V.M. va emite reglementări privind:

a) condițiile pentru obținerea autorizației de a presta servicii de consultanță privind instrumentele financiare, de către persoane fizice sau juridice, altele decât intermediarii, incluzând și cerințele de capital pentru desfășurarea acestei activități;

b) procedurile referitoare la condițiile de funcționare, supraveghere, raportare și verificare a consultanților de investiții;

c) suspendarea și retragerea autorizației de consultant de investiții.

(4) Prestarea de servicii de consultanță de investiții exclude preluarea sau executarea ordinelor investitorilor pentru achiziționarea sau înstrăinarea de instrumente financiare, administrarea portofoliilor investitorilor, precum și decontarea tranzacțiilor, inclusiv deținerea de disponibilități bănești sau instrumente financiare în contul investitorilor.

(5) Consultanții de investiții sunt subiect al regulilor de conduită, adoptate de către C.N.V.M., în conformitate cu prevederile art. 27.

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 297/2004:
Art 25 Reguli prudențiale
Art 26 Reguli de conduită
Art 27 Reguli de conduită
Art 28 Reguli de conduită
Art 29 Traderi
Art 30 Traderi
Art 31 Traderi
Art 32 Traderi
Art 33 Traderi
Art 34 Traderi
Art 35 Consultanții de investiții și agențiile de rating
Art 36 Consultanții de investiții și agențiile de rating
Art 37 Sucursale ale societăților de servicii de investiții financiare, persoane juridice române și libera circulație a serviciilor
Art 38 Sucursale ale societăților de servicii de investiții financiare, persoane juridice române și libera circulație a serviciilor
Art 39 Sucursale ale societăților de servicii de investiții financiare, persoane juridice române și libera circulație a serviciilor
Art 40 Sucursale ale societăților de servicii de investiții financiare, persoane juridice române și libera circulație a serviciilor
Art 41 Intermediari din state membre
Art 42 Intermediari din state membre
Art 43 Intermediari din state nemembre
Art 44 Fondul de compensare a investitorilor
Art 45 Fondul de compensare a investitorilor
;
se încarcă...