Art 3 Dispoziții generale | Lege 297/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
TITLUL I DISPOZIȚII GENERALE -
Art 2 DISPOZIȚII GENERALE
Art 4 Dispoziții generale

TITLUL II INTERMEDIARI - CAPITOLUL I Dispoziții generale -
Art. 3.
- Practică judiciară (1)

(1) Serviciile de investiții financiare prevăzute la art. 5, privind instrumentele financiare definite la art. 2 alin. (1) pct. 11, pot fi prestate cu titlu profesional numai de intermediarii definiți la art. 2 alin. (1) pct. 14. Modificări (1), Reviste (1)

(2) Intermediarii care prestează servicii de investiții financiare în România vor fi înscriși în registrul ținut de C.N.V.M., după cum urmează: Modificări (1)

a) societățile de servicii de investiții financiare și intermediarii din statele nemembre, în baza autorizației acordate de C.N.V.M.; Modificări (1)

b) instituțiile de credit, autorizate de Banca Națională a României;

c) echivalentul instituțiilor de credit și al societăților de servicii de investiții financiare, autorizate de către autoritățile competente din statele membre. Modificări (1)

(3) În toate actele oficiale, intermediarul trebuie să precizeze, pe lângă datele sale de identificare, numărul și data înscrierii în Registrul C.N.V.M.

(4) Drepturile conferite de prevederile prezentului titlu nu pot fi extinse asupra serviciilor prestate în calitate de contraparte a statului, a Băncii Naționale a României sau a altor instituții și autorități publice care îndeplinesc funcții similare în legătură cu politica monetară, cursul de schimb, datoria publică și administrarea rezervelor statului.

(5) Prevederile capitolelor V și IX, precum și cele ale art. 23 alin. (4), art. 24, art. 25 și art. 42 alin. (1) și (2) se aplică corespunzător și instituțiilor de credit, supravegherea respectării acestora fiind asigurată de C.N.V.M.

(6) Respectarea condițiilor de autorizare și a cerințelor de adecvare a capitalului instituțiilor de credit este supravegheată de către Banca Națională a României.

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...