Art 290 DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE | Lege 297/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE -
Art. 290.
- Jurisprudență

(1) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficiul al României, Partea I.

(2) C.N.V.M. va emite reglementările în aplicarea prezentei legi, în termen de maximum 12 luni de la intrarea în vigoare a acesteia.

(3) Reglementările emise de C.N.V.M. până la intrarea în vigoare a prezentei legi rămân în vigoare până la adoptarea noilor reglementări emise în temeiul acesteia, cu excepția dispozițiilor contrare. Doctrină (1)

(4) Dispozițiile legislației referitoare la societățile comerciale sunt aplicabile entităților reglementate de prezenta lege, în măsura în care nu contravin acesteia.

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Manipularea pieței de capital, ediția 1
    Articolul 290 alin. (3) din Legea nr. 297/2004 stipulează că reglementările emise de CNVM până la intrarea în vigoare alegii rămân în vigoare până la adoptarea noilor reglementări emise în temeiul acesteia, cu excepția dispozițiilor contrare. Nefiind vorba de reglementări contrare în cadrul Regulamentului nr. 11/1997, decât în mod parțial, ar putea interveni incidența normelor care stabilesc un al doilea moment al abrogării: emiterea unor reglementări de către CNVM în temeiul Legii nr. 297/2004, în materia ce face obiectul normelor existente anterior intrării în vigoare aactualei legi apieței de capital. CNVM nu aemis însă norme juridice noi, care să înlocuiască pe cele vechi din cadrul Regulamentului nr. 11/1997. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 297/2004:
Art 282 DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE
Art 283 DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE
Art 284 DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE
Art 285 DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE
Art 286 DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE
Art 287 DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE
Art 288 DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE
Art 289 DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE
Art 6 "
Art 11 "
Art 290 DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE
Art 291 DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE
Doctrină:
Manipularea pieței de capital, ediția 1
;
se încarcă...