Art 288 DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE | Lege 297/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE -
Art. 288.
-

(1) Prevederile următoarelor articole vor intra în vigoare la momentul aderării României la Uniunea Europeană:

a) art. 37 art. 43;

b) art. 111, art. 112 și art. 113 alin. (1);

c) art. 124 alin. (4);

d) art. 192.

(2) Până la data aderării României la Uniunea Europeană, entitățile având sediul în statele membre vor putea desfășura activități reglementate de prezenta lege, fără eliberarea unei autorizații în condiții de reciprocitate, în baza acordurilor de cooperare încheiate de C.N.V.M. cu autoritățile competente din statele membre de origine. Supravegherea acestor entități se va realiza în condițiile prevăzute în acordurile respective.

(3) C.N.V.M. va informa Comisia Europeană:

a) cu privire la autorizarea oricărei societăți care este filiala unei societăți-mamă, conform art. 2 alin. (1) pct. 6 și 27, aflate sub jurisdicția unui stat nemembru, precum și cu privire la structura grupului din care societatea-mamă respectivă face parte;

b) ori de câte ori societatea-mamă menționată la lit. a) dobândește o poziție în cadrul unei societăți autorizate de C.N.V.M., care ar deveni astfel filiala respectivei societăți-mamă;

c) cu privire la orice dificultăți întâmpinate de societățile autorizate de C.N.V.M., care intenționează să se stabilească sau să presteze servicii într-un stat nemembru.

(4) C.N.V.M. va transmite Comisiei Europene, la solicitarea acesteia, informații cu privire la:

a) orice cerere de autorizare a oricărei societăți care este filiala unei societăți-mamă, conform art. 2 alin. (1) pct. 6 și 27, aliate sub jurisdicția statului nemembru indicat;

b) orice notificare prin care C.N.V.M. este informată, în conformitate cu art. 18 alin. (2) și art. 61, că societatea-mamă menționată la lit. a) își propune să dobândească o poziție în cadrul unei societăți autorizate de C.N.V.M., astfel încât aceasta din urmă să devină filiala respectivei societăți-mamă.

(5) Entitățile din statele nemembre care desfășoară în România activități reglementate de prezenta lege nu vor beneficia de un tratament mai favorabil comparativ cu cel aplicat entităților din statele membre.

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 297/2004:
Art 278 RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI
Art 279 RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI
Art 280 RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI
Art 281 DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE
Art 282 DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE
Art 283 DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE
Art 284 DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE
Art 285 DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE
Art 286 DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE
Art 287 DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE
Art 288 DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE
Art 289 DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE
Art 6 "
Art 11 "
Art 290 DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE
Art 291 DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE
;
se încarcă...