Art 285 DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE | Lege 297/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE -
Art. 285.
-

(1) Prin derogare de la prevederile titlului II cap. 1 și 3 din Legea nr. 31/1990, începând cu data adunării generale a Asociației Bursei de Valori București, care hotărăște transformarea Bursei de Valori București în societate comercială pe acțiuni, patrimoniul Bursei de Valori București devine patrimoniul S.C. Bursa de Valori București - S.A.

(2) Până la data întrunirii adunării generale a Asociației Bursei de Valori București, menționate la alin. (1), Bursa de Valori București va proceda la inventarierea și reevaluarea patrimoniului. O parte din activul patrimonial reevaluat se va transforma în capitalul social al S.C. Bursa de Valori București - S.A., care va fi repartizat, în cote egale, între membrii Asociației Bursei de Valori București, înregistrați la data adunării generale a Asociației Bursei de Valori București, menționate la alin. (1). Modificări (1)

(3) S.C. Bursa de Valori București - S.A. reprezintă continuatorul și succesorul legal în drepturi și obligații al Bursei de Valori București, păstrând aceeași denumire.

(4) La data adunării generale a Asociației Bursei de Valori București, menționate la alin. (1), comitetul Bursei de Valori București devine Consiliul de administrație al S.C. Bursa de Valori București - S.A., având aceeași componență; membrii comitetului Bursei de Valori București devin membri ai Consiliului de administrație al S.C. Bursa de Valori București - S.A., până la expirarea mandatului lor sau până la următoarea adunare generală a acționarilor, dacă perioada mandatului a fost depășită.

(5) Comitetul Bursei de Valori București va desemna o persoană împuternicită să efectueze formalitățile de înregistrare și înmatriculare a S.C. Bursa de Valori București - S.A., până la data întrunirii adunării generale a Asociației Bursei de Valori București, menționate la alin. (1).

(6) La data înregistrării S.C. Bursa de Valori București - S.A. la oficiul registrului comerțului, Asociația Bursei de Valori București se desființează de drept.

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 297/2004:
Art 275 RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI
Art 276 RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI
Art 277 RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI
Art 278 RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI
Art 279 RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI
Art 280 RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI
Art 281 DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE
Art 282 DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE
Art 283 DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE
Art 284 DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE
Art 285 DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE
Art 286 DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE
Art 287 DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE
Art 288 DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE
Art 289 DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE
Art 6 "
Art 11 "
Art 290 DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE
Art 291 DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE
;
se încarcă...