Art 274 RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI | Lege 297/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI -
Art. 274.
- Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Săvârșirea contravențiilor prevăzute la art. 272 se constată de către persoanele fizice, împuternicite în acest scop de către C.N.V.M., care exercită atribuții privind supravegherea, investigarea și controlul respectării dispozițiilor legale și ale reglementărilor aplicabile pieței de capital. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(2) La primirea actelor de constatare ale agenților săi, C.N.V.M. poate dispune extinderea investigațiilor, luarea de măsuri conservatorii și/sau audierea persoanelor vizate, respectiv sancționarea faptelor controlate. Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Manipularea pieței de capital, ediția 1
    Nerespectarea de către persoana vizată adreptului autorității pieței de aefectua inspecții la fața locului se sancționează potrivit dispozițiilor art. 257 din Legea nr. 297/2004 pentru fapta de anu coopera cu agenții acestei autorități în vederea îndeplinirii de către aceștia aprerogativelor legale. Sancțiunile vor putea fi emise potrivit art. 271-274 din Legea pieței de capital nr. 297/2004. [ Mai mult... ] 

.....
    Norma legală care indică în mod expres obligativitatea emiterii unei împuterniciri către persoane fizice pentru constatarea faptelor ilicite este conținută în art. 274 alin. (1) din Legea nr. 297/2004: „Săvârșirea contravențiilor prevăzute la art. 272 se constată de către persoanele fizice, împuternicite în acest scop de către CNVM, care exercită atribuții privind supravegherea, investigarea și controlul respectării dispozițiilor legale și ale reglementărilor aplicabile pieței de capital.” [ Mai mult... ] 
.....
    În conformitate cu dispozițiile art. 274 alin. (2) din Legea nr. 297/2004, la primirea actelor de constatare ale agenților săi, CNVM poate dispune extinderea investigațiilor, luarea de măsuri conservatorii și/sau audierea persoanelor vizate, respectiv sancționarea faptelor controlate. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 297/2004:
Art 264 Dispoziții generale
Art 265 Administrarea specială a entităților autorizate de C.N.V.M.
Art 266 Administrarea specială a entităților autorizate de C.N.V.M.
Art 267 Administrarea specială a entităților autorizate de C.N.V.M.
Art 268 Administrarea specială a entităților autorizate de C.N.V.M.
Art 269 Administrarea specială a entităților autorizate de C.N.V.M.
Art 270 Lichidarea administrativă
Art 271 RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI
Art 272 RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI
Art 273 RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI
Art 274 RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI
Art 275 RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI
Art 276 RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI
Art 277 RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI
Art 278 RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI
Art 279 RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI
Art 280 RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI
Art 281 DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE
Art 282 DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE
Art 283 DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE
Art 284 DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE
Reviste:
Societăți pe acțiuni. Completarea ordinii de zi a unei ședințe a adunării generale a acționarilor deja convocate. Apărarea drepturilor corporatiste prin mijloace de drept administrativ
Doctrină:
Manipularea pieței de capital, ediția 1
;
se încarcă...