Art 272 RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI | Lege 297/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI -
Art. 272.
- Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Jurisprudență

Constituie contravenții următoarele fapte: Jurisprudență

a) încălcarea prevederilor prezentei legi ori ale reglementărilor emise de C.N.V.M. în aplicarea prezentei legi; Jurisprudență, Doctrină (1)

b) desfășurarea fără autorizație sau cu încălcarea oricărei condiții sau restricții prevăzute în autorizație, a oricăror activități sau operațiuni pentru care prezenta lege sau reglementările C.N.V.M. impun autorizarea; Jurisprudență

c) nerespectarea regulilor prudențiale și de conduită; Jurisprudență

d) nerespectarea măsurilor stabilite prin actele de control sau în urma acestora; Jurisprudență

e) nerespectarea obligațiilor de auditare a situațiilor financiare sau auditarea lor de persoane neautorizate.

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drepturile acționarilor, ediția 3
    Singurul organism care poate aplica sancțiuni în momentul de față pentru nerespectarea dreptului acționarilor semnificativi de aobține aplicarea votului cumulativ este C.N.V.M., în virtutea normei generale din art. 272 lit. a) din Legea pieței de capital și aStatutului C.N.V.M. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 297/2004:
Art 262 AUDITUL FINANCIAR
Art 263 AUDITUL FINANCIAR
Art 264 Dispoziții generale
Art 265 Administrarea specială a entităților autorizate de C.N.V.M.
Art 266 Administrarea specială a entităților autorizate de C.N.V.M.
Art 267 Administrarea specială a entităților autorizate de C.N.V.M.
Art 268 Administrarea specială a entităților autorizate de C.N.V.M.
Art 269 Administrarea specială a entităților autorizate de C.N.V.M.
Art 270 Lichidarea administrativă
Art 271 RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI
Art 272 RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI
Art 273 RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI
Art 274 RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI
Art 275 RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI
Art 276 RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI
Art 277 RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI
Art 278 RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI
Art 279 RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI
Art 280 RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI
Art 281 DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE
Art 282 DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE
Doctrină:
Drepturile acționarilor, ediția 3
;
se încarcă...