Art 271 RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI | Lege 297/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI -
Art. 271.
- Modificări (1), Referințe în jurisprudență (17), Reviste (1), Doctrină (1), Hotărâri judecătorești

Încălcarea dispozițiilor prezentei legi și a reglementărilor adoptate în aplicarea acesteia se sancționează administrativ, disciplinar, contravențional sau penal, după caz.

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Manipularea pieței de capital, ediția 1
    Nerespectarea de către persoana vizată adreptului autorității pieței de aefectua inspecții la fața locului se sancționează potrivit dispozițiilor art. 257 din Legea nr. 297/2004 pentru fapta de anu coopera cu agenții acestei autorități în vederea îndeplinirii de către aceștia aprerogativelor legale. Sancțiunile vor putea fi emise potrivit art. 271-274 din Legea pieței de capital nr. 297/2004. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 297/2004:
Art 261 AUDITUL FINANCIAR
Art 262 AUDITUL FINANCIAR
Art 263 AUDITUL FINANCIAR
Art 264 Dispoziții generale
Art 265 Administrarea specială a entităților autorizate de C.N.V.M.
Art 266 Administrarea specială a entităților autorizate de C.N.V.M.
Art 267 Administrarea specială a entităților autorizate de C.N.V.M.
Art 268 Administrarea specială a entităților autorizate de C.N.V.M.
Art 269 Administrarea specială a entităților autorizate de C.N.V.M.
Art 270 Lichidarea administrativă
Art 271 RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI
Art 272 RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI
Art 273 RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI
Art 274 RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI
Art 275 RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI
Art 276 RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI
Art 277 RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI
Art 278 RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI
Art 279 RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI
Art 280 RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI
Art 281 DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE
Reviste:
Societăți pe acțiuni. Completarea ordinii de zi a unei ședințe a adunării generale a acționarilor deja convocate. Apărarea drepturilor corporatiste prin mijloace de drept administrativ
Doctrină:
Manipularea pieței de capital, ediția 1
;
se încarcă...