Art 27 Reguli de conduită | Lege 297/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

INTERMEDIARI - Reguli de conduită -
Art. 27.
-

(1) Reglementările C.N.V.M. vor implementa principii, care vor lua în considerare calitatea persoanei pentru care este prestat serviciul. Conform acestor principii, intermediarul trebuie, cel puțin:

a) să acționeze onest, imparțial și cu diligență profesională în scopul protejării intereselor investitorilor și a integrității pieței;

b) să angajeze toate resursele, să elaboreze și să utilizeze eficient procedurile interne necesare prestării serviciilor de investiții financiare; Modificări (1)

c) să solicite de la investitori informații referitoare la situația lor financiară, experiența investițională și obiectivele cu privire la serviciile solicitate;

d) să transmită investitorilor toate informațiile relevante privind tranzacțiile în care contrapartea este intermediarul;

e) să încerce să evite conflictele de interese, iar în cazul în care acestea nu pot fi evitate, să asigure investitorilor un tratament imparțial;

f) să desfășoare activitatea în conformitate cu reglementările C.N.V.M. aplicabile administrării activității, în scopul protejării intereselor investitorilor și a integrității pieței.

(2) În cazul în care un intermediar execută un ordin, în vederea aplicării regulilor prevăzute la alin. (1), va fi evaluată natura profesională a investitorului, pornind de la persoana care a dat ordinul, indiferent dacă acest ordin a fost plasat direct de investitor sau indirect printr-un alt intermediar.

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 297/2004:
Art 17 Conducătorii, administratorii, controlul intern și acționarii semnificativi
Art 18 Conducătorii, administratorii, controlul intern și acționarii semnificativi
Art 19 Conducătorii, administratorii, controlul intern și acționarii semnificativi
Art 20 Conducătorii, administratorii, controlul intern și acționarii semnificativi
Art 21 Conducătorii, administratorii, controlul intern și acționarii semnificativi
Art 22 Reguli prudențiale
Art 23 Reguli prudențiale
Art 24 Reguli prudențiale
Art 25 Reguli prudențiale
Art 26 Reguli de conduită
Art 27 Reguli de conduită
Art 28 Reguli de conduită
Art 29 Traderi
Art 30 Traderi
Art 31 Traderi
Art 32 Traderi
Art 33 Traderi
Art 34 Traderi
Art 35 Consultanții de investiții și agențiile de rating
Art 36 Consultanții de investiții și agențiile de rating
Art 37 Sucursale ale societăților de servicii de investiții financiare, persoane juridice române și libera circulație a serviciilor
;
se încarcă...