Art 269 Administrarea specială a entităților autorizate de C.N.V.M. | Lege 297/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

MĂSURI DE ADMINISTRARE SPECIALĂ ȘI LICHIDAREA ADMINISTRATIVĂ - Administrarea specială a entităților autorizate de CNVM -
Art. 269.
- Jurisprudență

(1) În situația în care nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 268, iar C.N.V.M. nu decide asupra prelungirii activității administratorului special, autorizația de funcționare a entității reglementate va fi retrasă, C.N.V.M. având la dispoziție fie posibilitatea inițierii procedurii lichidării administrative, fie sesizarea instanței competente în vederea declanșării procedurii reorganizării judiciare și a falimentului. În cazul inițierii procedurii reorganizării judiciare și a falimentului nu este necesară întrunirea condițiilor prevăzute de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Instanța competentă să soluționeze cererea C.N.V.M. de inițiere a procedurii reorganizării judiciare și a falimentului entităților autorizate este tribunalul în circumscripția căruia se află sediul respectivei entități.

(3) Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 10/2004 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului instituțiilor de credit, în măsura compatibilității lor, se aplică și entităților autorizate supuse administrării speciale și cărora C.N.V.M. le-a retras autorizația. Sintagma «instituția de credit debitoare» din actul normativ menționat se referă la entități autorizate de C.N.V.M., iar cea privind Banca Națională a României se referă la C.N.V.M.

(4) În înțelesul prezentului capitol, insolvabilitatea reprezintă acea stare a entității autorizate, aflată în una dintre următoarele situații: Modificări (1)

a) incapacitatea vădită de plată a datoriilor exigibile din disponibilitățile bănești proprii;

b) retragerea autorizației entității reglementate, în conformitate cu prezenta lege și reglementările C.N.V.M., ca urmare a imposibilității de redresare financiară a entității autorizate aflate în administrare specială.

(5) Desemnarea lichidatorului de către tribunal se va face cu acordul C.N.V.M.

(6) În îndeplinirea atribuțiilor lor, care implică aplicarea unor reglementări emise de C.N.V.M., tribunalul, judecătorul-sindic și lichidatorul pot cere și opinia C.N.V.M., în calitatea sa de autoritate de reglementare și supraveghere a pieței de capital.

(7) Procedura falimentului va fi închisă atunci când judecătorul-sindic a aprobat raportul final, când toate fondurile sau bunurile din averea entității autorizate aflate în faliment au fost distribuite și fondurile nereclamate au fost depuse la Trezoreria Statului. În urma unei cereri a judecătorului-sindic, tribunalul va da o hotărâre de închidere a procedurii reorganizării judiciare și a falimentului. Hotărârea va fi comunicată, în scris și/sau prin presă, în cel puțin 2 cotidiane de circulație națională, tuturor creditorilor debitorului, oficiului registrului comerțului, C.N.V.M. și lichidatorului. Eventualele sume rămase vor fi virate la bugetul de stat, după o perioadă de 5 ani.

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 297/2004:
Art 259 AUDITUL FINANCIAR
Art 260 AUDITUL FINANCIAR
Art 261 AUDITUL FINANCIAR
Art 262 AUDITUL FINANCIAR
Art 263 AUDITUL FINANCIAR
Art 264 Dispoziții generale
Art 265 Administrarea specială a entităților autorizate de C.N.V.M.
Art 266 Administrarea specială a entităților autorizate de C.N.V.M.
Art 267 Administrarea specială a entităților autorizate de C.N.V.M.
Art 268 Administrarea specială a entităților autorizate de C.N.V.M.
Art 269 Administrarea specială a entităților autorizate de C.N.V.M.
Art 270 Lichidarea administrativă
Art 271 RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI
Art 272 RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI
Art 273 RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI
Art 274 RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI
Art 275 RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI
Art 276 RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI
Art 277 RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI
Art 278 RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI
Art 279 RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI
;
se încarcă...