Art 264 Dispoziții generale | Lege 297/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

MĂSURI DE ADMINISTRARE SPECIALĂ ȘI LICHIDAREA ADMINISTRATIVĂ - Dispoziții generale -
Art. 264.
- Doctrină (1)

(1) C.N.V.M. instituie măsuri de administrare specială în situația în care constată că o entitate autorizată se află în situația de a deveni insolvabilă sau în situația în care oricare dintre administratorii, directorii executivi sau auditorii acesteia se fac vinovați de:

a) încălcarea prevederilor prezentei legi ori a reglementărilor emise de C.N.V.M., care a produs sau poate produce prejudicii importante sau care pune în pericol buna funcționare a pieței de capital;

b) încălcarea oricărei condiții sau restricții prevăzute în autorizația de funcționare;

c) administrarea necorespunzătoare a instrumentelor financiare și fondurilor aparținând investitorilor.

(2) În situația constatării unor disfuncționalități majore, C.N.V.M. va putea solicita dizolvarea consiliului de administrație al entităților autorizate.

Acesta este un fragment din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drepturile acționarilor, ediția 3
    c) Drepturile de vot ale tuturor acționarilor cu privire la alegerea și revocarea administratorilor, dreptul la dividende sunt suspendate în cazul în care C.N.V.M., în baza art. 264 din Legea nr. 297/2004, instituie administrarea specială asupra unei societăți tranzacționate; [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 297/2004:
Art 254 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 255 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 256 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 257 ABUZUL PE PIAȚĂ
Art 258 AUDITUL FINANCIAR
Art 259 AUDITUL FINANCIAR
Art 260 AUDITUL FINANCIAR
Art 261 AUDITUL FINANCIAR
Art 262 AUDITUL FINANCIAR
Art 263 AUDITUL FINANCIAR
Art 264 Dispoziții generale
Art 265 Administrarea specială a entităților autorizate de C.N.V.M.
Art 266 Administrarea specială a entităților autorizate de C.N.V.M.
Art 267 Administrarea specială a entităților autorizate de C.N.V.M.
Art 268 Administrarea specială a entităților autorizate de C.N.V.M.
Art 269 Administrarea specială a entităților autorizate de C.N.V.M.
Art 270 Lichidarea administrativă
Art 271 RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI
Art 272 RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI
Art 273 RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI
Art 274 RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI
Doctrină:
Drepturile acționarilor, ediția 3
;
se încarcă...